Časopis za pokrajino Posavje
15.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

40 let VDC Krško-Leskovec

Objavljeno: Petek, 22.11.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
VDC Leskovec-Krsko 40 let (59)

Uporabniki in uporabnice, ki so vključeni v VDC vse od ustanovitve dalje

Varstveno delovni center Krško – Leskovec (VDC), v sklopu katerega delujejo enote v Leskovcu pri Krškem, kjer se nahaja tudi Bivalna enota, Sevnici in Brežicah, je dopolnil 40 let delovanja. Jubilej so uporabniki, zaposleni, predstavniki sodelujočih ustanov, povabljeni gostje in občani s širšega območja Posavja obeležili v četrtkovem poznem popoldnevu s slovesnostjo v krškem hramu kulture.

VDC Leskovec-Krsko 40 let (61)

Lidija Žnideršič, Nada Račič in Stanka Bednaršek z Romihom (manjka Jože Resnik)

Štiri desetletja v življenju človeka predstavlja zrelo obdobje, v katerem je sposoben s polno življenjske energije plodovito ustvarjati. Podoben ciklus in razvoj beleži tudi VDC vse od leta leta 1979 dalje, ko je najprej začel delovati pod okriljem Centra za socialno delo Krško kot Delavnice pod posebnimi pogoji in se leta 2000 osamosvojil kot samostojen zavod. V navedenem letu je v sklopu centra začela delovati tudi stanovanjska skupina s prvimi osmimi uporabniki, katerim so zagotavljali celodnevno institucionalno oskrbo, prav tako pa se je leta 2000 zavodu priključila sevniška enota, ki je do tedaj delovala pod okriljem podjetja invalidskega podjetja INDE Sevnica, dve leti kasneje, v letu 2002, pa so začeli dejavnost izvajati tudi v Brežicah. Kot je dejal na jubilejni slovesnosti direktor Andrej Romih, jih pogled na prehojeno pot navdaja z zadovoljstvom, v prihodnosti pa vidijo še mnogo izzivov, kako dejavnost še v večji meri prilagoditi prav slehernemu posamezniku. V Sloveniji je v primerjavi s tujino za osebne z
VDC Leskovec-Krsko 40 let (64)

Predsednika in predsednica Sožitja Miran Štern, Anica Ajlec in Bojan Cizel z Romihom

motnjo v duševnem razvoju dobro poskrbljeno, je dejal, saj so otroci zgodnje obravnave deležne takoj po rojstvu oz. postavljeni diagnozi, čemur sledi strokovno delo z njimi v razvojnih vrtcih in osnovnih šolah, nakar po zaključku šolanja preidejo v varstveno delovne centre: »Vsi po vrsti pa zaznavamo še nepokrito področje v programih za starostnike z motnjo v duševnem razvoju. Tako kot celotna družba se namreč trendi staranja kažejo tudi pri naši populaciji, zato nas veliko dela čaka ravno pri pripravi programov na področju starostnikov.« Romih je izrazil tudi zadovoljstvo, ker občina Brežice zaključuje urejanje nove bivalne enote s 15 mesti v objektu nekdanjega brežiškega doma upokojencev, saj je Bivalna enota v Leskovcu pri Krškem polno zasedena, v prihodnjem letu pa je načrtovana tudi preselitev sevniške enote v ustreznejše prostore, ki jim bodo omogočali, da storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji dvignejo še na višjo raven.

Danes je v VDC vključenih prek 100 uporabnikov: 53 v leskovški enoti, ki jo vodi Anka Vučajnk, 25 v enoti v Sevnici, slednjo vodi Bojana Tkalec Štrasner, v brežiški enoti, ki jo vodi Betka Knez, 26 uporabnikov, v bivalni enoti VDC pa živi 20 stanovalcev v starosti od 30 do 66 let. Na vseh lokacijah za uporabnike skrbi 40 zaposlenih. Uporabniki, vključeni v delavnice, izvajajo njihovim zmožnostim prilagojene delovne postopke in izdelke za sodelujoče kooperante DS Smith, Aero Papiroti in Grieshaber logistika. VDC je tesno vpet v lokalne skupnosti - v imenu občine Krško je 40-letnemu jubilantu čestital župan mag. Miran Stanko – tesno sodelujejo z različnimi ustanovami pa tudi stanovskimi centri in društvi Sožitje.

VDC Leskovec-Krsko 40 let (66)

Uradni del svečanosti so s pesmijo zaključili zaposleni v vseh enotah VDC

Jubilejna svečanost, ki jo je vodila Tatjana Uduč in so jo uporabniki iz vseh enote VDC popestrili z bogatimi plesnimi, pevskimi in igranimi točkami, instrumentalno-vokalni nastop pa je izvedel tudi Jazz orkester Slovenske vojske z Rudolfom Strnadom, je bila tudi priložnost za podelitev zahval. Slednje je direktor Romih izročil najprej sedmim uporabnikom, ki so vključeni v VDC že celo njegovo delovanje, in sicer Aleksandru Preglu, Petru Dreniku, Stanki Malus, Mariji Starčič, Silvu Zalokarju, Renati Druškovič ter Jožetu Hribarju; zatem prvi direktorici Lidiji Žnideršič, upokojenima vodji leskovške enote Stanki Bednaršek in socialni pedagoginji Nadi Račič ter v odsotnosti delovnemu inš’truktorju Jožetu Resniku; občinam Krško (zanjo mag. Miranu Stanku), Brežice (zanjo Patriciji Čular) in Kostanjevica (zanjo Ladku Petretiču) ter Bojanu Cizlu, Miranu Šternu in Anici Ajlec, predsednikoma in predsednici društev Sožitje iz Krškega, Sevnice in Brežic.

B. M.
« Nazaj na seznam