Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

80 let OF na Sevniškem

Objavljeno: Torek, 06.04.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Spomenik NOB v Sevnici

Spomenik NOB v Sevnici (foto: arhiv PO)

Skupina domoljubov različnih ideoloških opredelitev – krščanski socialisti, napredni sokoli, kulturni delavci in slovenski komunisti – je oblikovala Osvobodilno fronto slovenskega ljudstva in ga pozvala na upor proti okupatorju.

To se je zgodilo samo deset dni po brezpogojni kapitulaciji vojske tedanje Kraljevine Jugoslavije, samo sedem dni po vdanostnem obisku vrha ljubljanske duhovščine pri tedanjem italijanskem komisarju za okupirano Dolenjsko in Notranjsko, Graziolliju, in, kar ne smemo pozabiti, celo tri dni pred znamenitimi besedami, ki jih je izrekel nemški firer Hitler v Mariboru, ko je zahteval, da mu to deželo, slovensko Štajersko, spet naredijo nemško.

Prihod nemških vojakov ob Savi iz smeri Radeč, Ljubo Motore

Prihod nemških vojakov ob Savi iz smeri Radeč (foto: arhiv Ljuba Motoreta).

Veličino te narodove odločitve dojamemo, če se ozremo na tedanje razmere, v katerih se je znašel naš narod. Že pred vojno je bila več kot tretjina narodnostnega ozemlja v sosednjih državah, Italiji in Avstriji. V nekaj tednih po okupaciji so si okupatorji razdelili preostanek slovenskega ozemlja in zavzete dele priključili svojim državam. Slovenskega naroda ni bilo več, postali smo Nemci, Italijani in Madžari, celo Hrvati. Kdor pa na to ni pristal, je bila njegova pot v zapor, internacijo, pregon, koncentracijsko taborišče, pred strelski vod in pod vešala. Bila je še ena pot, pot v upor, pot v gozdove, pot k soncu v svobodo. In na to pot je OF napotila slovenski narod. Edino naši ljudje so se uprli trem okupatorjem z do tedaj nepremagljivimi vojskami. Vse do pomladi leta 1945 so na tleh Hitlerjevega Velikega nemškega rajha slišali samo uporniški streli slovenskih partizanov.

Sedanja občina Sevnica je bila podeljena med zavojevalca, večji in bogatejši kos so si odrezali nemški nacisti, manjši dolenjski del so zasedli italijanski fašisti. Bodeča žica, mine in vojščaki so se globoko zarezali med naše ljudi. Tako močne in nečloveške meje ni bilo nikjer v deželah, ki so jih razdelili okupatorji. Jeseni je nemški okupator začel preseljevati Slovence v tujino, na njihove domove pa naseljevati Nemce s Kočevskega in od drugod iz vzhodne Evrope.

Čeprav so odbore OF dokaj pozno ustanovili na nemškem območju, so komunisti takoj po okupaciji organizirali poštene in zavedne ljudi, predvsem mladince, za zbiranje orožja in druge vojaške opreme. Tako so že prve dni razpada starojugoslovanske vojske Sevničani zajeli in izpraznili vlak z orožjem in vojaškimi sredstvi. Prav tako so v Tržišču in Krmelju mnogi domačini zbrali in skrili orožje, ki so ga zapustili vojaki Triglavskega polka iz Škofje Loke. Mnogo tega orožja je bilo že jeseni v rokah prvih partizanov.

Težišče delovanja OF na Sevniškem je bilo od septembra 1941 usmerjeno na pomoč beguncem iz Štajerske na Dolenjsko, saj je glavna pot vodila iz Sevnice prek Telč do Malkovca. Glavni organizator te poti je bil učitelj Jurančič na Telčah in pri tem mu je pomagal požrtvovalni aktivist OF Lojze Tršinar iz Otreska, ki je že oktobra padel pod streli nemških policistov kot prva žrtev med aktivisti OF, saj so ga ubili v krogu družine za mizo v domači hiši.

Spomladi 1942 se je dejavnost OF na Sevniškem močno razmahnila med železničarji, ki so poleg obveščevalne dejavnosti izvajali tudi sabotažne akcije v železniškem prometu in tako prizadejali okupatorju precejšnje izgube. Aktivisti OF železničarji so imeli stalno povezavo z OF na Kozjanskem in v Revirjih. V septembru 1942 je prišlo do izdaje in v roke Gestapa je padlo 10 sevniških železničarjev aktivistov OF, med njimi šef postaje in dva zdravnika. 2. oktobra 1942 so v Mariboru ustrelili Sava Kladnika, Ivana Miklavčiča, Hermana Stožerja in Franca Černiča, ostali pa so svoje življenje končali v zloglasnem taborišču Mauthausen. Toda njihovo delo so nadaljevali drugi aktivisti OF vse do svobode v maju 1945.

Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica
« Nazaj na seznam