Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Bodoči študenti obiskali Fakulteto za turizem v Brežicah

Objavljeno: Petek, 14.02.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
fakulteta_za_turizem_informativni_dnevi (6)

Zbrani na informativnem dnevu v avli Fakultete za turizem

Informativni dnevi potekajo tudi na brežiški Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. V petkovem dopoldanskem terminu so v avli fakultete pozdravili bodoče študentke in študente, ki so se prišli pozanimat o nadaljnjem študiju s področja turizma. Nagovorila jih je prodekanica za študijske zadeve doc. dr. Marjetka Rangus.

fakulteta_za_turizem_informativni_dnevi (1)

Strokovna sodelavka za projekte na fakulteti Mateja Kuntarič

Izpostavila je, da bo letošnja generacija, ki se bo vpisala na njihovo fakulteto, že osma od tedaj, ko so prvič pripravili študijske programe za bodoče študente. Fakulteta za turizem ima zdaj že več kot desetletno tradicijo in kot članica Univerze v Mariboru izjemno dobre mednarodne povezave. »Smo relativno majhna fakulteta, kar pomeni, da je prednost v tem, da se lahko posvetimo čisto vsakemu študentu. Naše študente poznamo po imenih, nekateri med njimi so postali že naši asistenti,« je opisala ter dodala, da je zaradi tega tudi dostop do vseh storitev celotne univerze in fakultete veliko boljši kot na kakšnih večjih fakultetah. Po njenih besedah so na fakulteti veseli in ponosni, da njihovi študenti prihajajo iz različnih držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Severna Makedonija, Črna gora, Rusija, Indija in Turčija), zaradi česar se vsakodnevno srečujejo z medkulturnimi izkušnjami, »kar je najboljša podlaga za to, da se vas pripravi na enega najlepših poklicev v prihodnosti – delo z ljudmi in srečevanje različnih kultur«.
fakulteta_za_turizem_informativni_dnevi (16)

Udeležence informativnega dneva so vmes popeljali od fakultete do gimnazije in spet nazaj.


Strokovna sodelavka za projekte na fakulteti Mateja Kuntarič je nato podrobneje predstavila študijske programe, ki jih razpisujejo na Fakulteti za turizem v naslednjem študijskem letu. Prvostopenjska programa bosta od od oktobra 2020 dalje nekoliko spremenjena, visokošolski strokovni se bo imenoval Sodobne turistične prakse, univerzitetni pa Turizem: sodelovanje in razvoj. Oba trajata tri leta oz. šest semestrov. Kot je pojasnila, je glavna značilnost visokošolskega programa, da je usmerjen v praktično izobraževanje, študente usposobi za delo z ljudmi. »V sklopu tega programa študenti pridobijo sposobnosti komuniciranja ter se srečajo predvsem z novimi oblikami medijev in načinov komuniciranja ter dobijo vsa potrebna znanja v primeru odločitve za samostojno podjetniško pot po koncu študija,« je dodala. Univerzitetni študij je bolj osredotočen na poglobljeno spoznavanje teorije, povezovanje z drugimi disciplinami, študente še bolj pripravi na raziskovalno delo in morebiten študij na magistrski stopnji. Študenti se učijo treh tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina), soočijo se s sociološkimi pojmi, vezanimi na turizem, psihologijo, dediščino itd. In zakaj izbrati ravno študij turizma? »Prav zaradi prakse. Menimo, da se turizma ne da učiti le v predavalnici, treba je iti med ljudi, na teren, zato sta oba študijska programa oblikovana tako, da imata prakso; visokošolski program ima v 2. letniku 160 ur in v 3. letniku kar 400 ur prakse, medtem ko ima univerzitetni program v 3. letniku 400 ur prakse, kar je posebnost v slovenskem izobraževalnem sistemu, saj načeloma univerzitetni študiji prakse ne ponujajo,« je poudarila Kuntaričeva in dodala, da si lahko študenti sami izberejo prakso ali jim pri tem pomagajo koordinatorji za prakso na fakulteti. Na voljo je opravljanje prakse v muzejih, toplicah, informacijskih točkah, gostinstvu, turističnih agencijah itd. pa tudi v tujini. Omenila je še, da imajo pri skoraj vsakem predmetu gostujoče predavatelje iz prakse, največ s področja gospodarstva in javnih zavodov, povezanih s turizmom. Znotraj študijskega procesa je možno pridobivati izkušnje tudi s terenskimi vajami, organizacijo dogodkov, udeležbo na ekskurzijah, mednarodnimi izmenjavami itd. Na voljo je tudi študij na drugi stopnji – magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja.

Po predstavitvi študijskih programov so se vsi odpravili v predavalnico na Gimnaziji Brežice, kjer so s pomočjo študentov Fakultete za turizem potekali predstavitev vpisnega postopka, študentskega sveta in prikaz vaj skozi nagradni kviz, sledila je vrnitev v avlo fakultete, kjer pa se je odvil še bazar fakultete z informativno stojnico, na kateri so bodoči študenti lahko izvedeli še več koristnih informacij, ki jim bodo pomagale pri odločitvi, kam naprej. Na brežiški fakulteti seveda upajo, da se bodo odločili za študij turizma.

R. R.
« Nazaj na seznam