Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški svetniki tudi o oktobrskih nagrajencih

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Brežiški svetniki tudi o oktobrskih nagrajencih Pravkar začeta seja Občinskega sveta Brežice ponuja na dnevnem redu 14 točk, trenutno poteka usklajevanje točk za obravnavo. Če jih bodo sprejeli, bodo obravnavali Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice, poročilo o realizaciji plana proračuna občine, odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009, oktobrske nagrajence za letošnje leto, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa,

poročilo o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 07 za vse javne zavode, ki jih je občina ustanovila, pa tudi nekaj kadrovskih in nepremičninskih zadev ter predlagali nekaj objektov za kulturne spomenike.

17:45

Vroče zaradi rebalansa proračuna

Kot ponavadi je tudi na tokratni seji vroča razprava, ki se je pričela že pri sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah o prostorskih ureditvenih pogojih, vendar so predlog župana Ivana Molana, ki sejo vodi, podprli in predlog sprejeli po skrajšanem postopku.

Nekaj svetnikov je podalo svoje mnenje tudi glede realizacije proračuna za minulo polletno oz. osemmesečno obdobje, ki izkazuje v prvem polletju prihodke v višini nekaj več kot 10.500 tisoč evrov, odhodke pa v višini nekaj nad 12.400 tisoč evrov, kar izkazuje primanjkljaj v višini več kot 1.800 tisoč evrov. Pri izkazu za obdobje januar - avgust pa znašajo prihodki nekaj več kot 14.900 tisoč, odhodki nekaj nad 16.100 tisoč evrov, primanjkljaj pa znaša več kot 1.200 tisoč evrov. Razpravljajoči svetniki so bili mnenja, da je preveliko zadolževanje, saj "več smo planirali, kot smo sposobni realizirati", slišati je bilo nezadovoljstvo zaradi neizpolnjevanja obveznosti do krajevnih skupnosti, pa tudi o nesmiselnosti prodaje občinskega premoženja. Kljub pripombam pa so to točko okljukali in realizacijo proračuna potrdili.

Svetniki in svetnice veliko časa namenjajo rebalansu proračuna, kjer se krešejo mnenja od planiranih prihodkov do predvidenih odhodkov, saj so nekateri že podali mnenje, da se kmetijstvu, gospodarstvu in investicijam v krajevnih skupnostih namenja premalo pozornosti, ni izdelane strategije, od ustreznih služb pa zahtevajo dodatna pojasnila glede na podane postavke.

19:15

Direktor ZD Brežice dr. Laktić

Pri kadrovskih zadevah so brežiški občinski svetniki za člana Sveta Javnega zavoda Kozjanski park potrdili Hrvoja T. Oršaniča, soglasno pa so sprejeli tudi kandidata za direktorja Zdravstvenega doma Brežice, ki je za 4-letno mandatno obdobje postal dr. Miroslav Laktić, ki se je pred tem tudi predstavil ter navedel nekaj programskih in drugih usmeritev svojega vodenja.

Oktobrski nagrajenci v razpravi

Ob občinskem prazniku občine Brežice bodo prejeli oktobrsko nagrado Franci Arh, Nuša Derenda in Marija Ana (Marjanca) Ogorevc. Priznanja pa bodo romala h KD Orlica Pišece, v INO - Industrijsko opremo Brežice d. o. o. in v Dom upokojencev Brežice.

Ob tem pa poteka razgibana razprava, saj se nekateri svetniki ne strinjajo z načinom predstavitve kandidatov, čeprav podpirajo predloge, ki jih je podal KVIAZ, podpirajo nagrade in priznanja, vendar jih zanima, po kakšnem kriteriju izberejo kandidate in svetnikov ne seznanijo s celovito informacijo o vseh prispelih predlogih. "Občinske nagrade podeljuje Občinski svet, mi pa niti ne vemo, kdo je bil predlagan," je bilo podano eno izmed mnenj. Župan Molan je ob tem pojasnil, da je to utečena praksa in imajo svetniške skupine svoje predstavnike v KVIAZ-u. Predlog, kot je bil predlagan, je bil tudi sprejet.

Svetniki bodo zaključili današnje zasedanje in sejo nadaljevali.

Seja se nadaljuje jutri ob 16. uri.

M. K. M.

« Nazaj na seznam