Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Brežiški borci lani z največ pridruženimi člani v zadnjih letih

Objavljeno: Sobota, 25.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
zbv-nob-brezice-obcni-zbor (26)

Na zboru članov Združenja za vrednote NOB Brežice so soglasno potrdili vse točke dnevnega reda.

Članice in člani Združenja borcev za vrednote NOB Brežice so v četrtek v gostilni Cetin na Mostecu opravili letni zbor, na katerem je 29 prisotnih delegatov krajevnih organizacij potrdilo vsa letna poročila pa tudi spremembo statuta glede izpeljave letnih zborov.

Lani 15 novih članov združenja

Po kulturnem uvodu, za katerega sta z recitiranjem Kajuhovih pesmi poskrbeli Jožica Stajić in Breda Videnič Kuplenik, so najprej imenovali delovno predsedstvo zbora, ki so ga sestavljali dr. Tomaž Teropšič kot predsednik, Alojz Godec in Tomo Nosetič kot člana ter Drago Munič kot zapisnikar, ter verifikacijsko komisijo v sestavi Jože Zagmajster in Željko Srečković. Nato so se z minuto molka poklonili vsem tistim, ki so v preteklem letu iz njihovih vrst odšli v večnost. V nadaljevanju je sledila predstavitev poročil o delu v letu 2022. Predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar je navedel, da je bilo v združenje na zadnji dan lanskega leta včlanjenih 260 ljudi, pri čemer jim članstvo konstantno pada. Število na novo sprejetih članov je bilo 15, kar je največ v zadnjih petih letih. Po drugi strani jih je 16 zapustilo njihove vrste bodisi zaradi smrti bodisi zaradi drugih razlogov. Po njegovih navedbah jih ima 45 tudi status žrtve vojnega nasilja, pri čemer je 16 tistih, ki imajo status veterana vojnega nasilja 1941 do 1945, 29 pa tistih, ki imajo ta status od leta 1991 naprej. Dva med njimi sta še živeča pripadnika partizanskih enot.
zbv-nob-brezice-obcni-zbor (15)

Predsednik Stane Preskar med poročanjem o delu združenja v lanskem letu


Posebna zahvala praporščakom

Lani so se udeležili številnih borčevskih proslav po Posavju in drugod po Sloveniji ter tudi na Hrvaškem, sami pa organizirali proslave na Sromljah, Dobravi, Cerkljah, Lastinah, Pišecah in Kamencah. Komemoracije so izvedli v Brežicah, Bizeljskem, Globokem, Cerkljah, Krški vasi in Njivicah nad Jurkloštrom, bili so soorganizatorji proslave v Prisjeki na Hrvaškem, na Cesti prvih borcev v Brežicah pa so izvedli krajšo slovesnost v spomin dr. Černelču. Prvomajski pohod iz Pišec do Kerinovega križa počasi dobiva na tradicionalnosti, letos bo že četrti po vrsti. Postavili so obvestilne table pri spominskih obeležjih v Artičah, Pečicah, Blatnem in Čedmu. Izvedli so usposabljanje praporščakov v Globokem, ki se jim je Preskar še posebej zahvalil za izvedene naloge v preteklem letu. Lani so tudi pridobili novega vodjo praporščakov, to je postal Željko Srečković. Po brežiški občini imajo 49 pomnikov NOB, za katere so redno skrbeli. Predsednik brežiških borcev se je zahvalil tudi Občini Brežice za sofinanciranje ter Vojašnici Jerneja Molana in drugim veteranskim organizacijam za zelo dobro sodelovanje. Posebno zahvalo je izrekel tudi KS Pečice za odlično organizacijo proslave v sklopu pohoda po poteh Brežiške čete in Tadeju Škofu, da redno skrbi za objave o aktivnostih združenja tudi na družbenih omrežjih.
zbv-nob-brezice-obcni-zbor (12)

Delovno predsedstvo zbora so sestavljali (z leve) Alojz Godec, dr. Tomaž Teropšič in Tomo Nosetič.


V šolah so učencem namenili uro zgodovine

Preskar je sicer kar malo pokritiziral financiranje združenja, češ da so sredstva v višini 14 tisoč evrov, ki jih za delovanje vseh veteranskih in domoljubnih organizacij namenja Občina Brežice, že deset let nespremenjena, sredstva, ki jih dobijo na podlagi razpisov Zveze združenj borcev Slovenije in krajevnih skupnosti, pa so tudi majhna. Pripomnil je tudi, da je zadnje obdobje zgodovine, torej druga svetovna vojna in slovenska osamosvojitev, v šolskem programu zelo slabo zastopano. Omenil je uro zgodovine, ki so jo imeli za učence OŠ Brežice, OŠ Globoko, OŠ Artiče, Glasbene šole Brežice, Gimnazije Brežice in SIC Brežice, za globoške devetošolce so uro zgodovine pripravili v gozdu Dobrava, kjer so pod streli padli borci prve krške čete, sam pa se je udeležil tudi predavanja za učence OŠ Koprivnica iz krške občine na lokaciji, kjer je padla Brežiška četa. Ob koncu se je zahvalil še vsem trem podpredsednikom ZBV NOB Brežice, Jožetu Zagmajstru, dr. Tomažu Teropšiču in Alojzu Godcu, ki so v času njegove nekajmesečne odsotnosti uspešno vodili združenje. Preskar je predstavil tudi finančno poročilo in poročilo častnega razsodišča (namesto odsotnega predsedujočega Jožeta Volčanška), poročilo nadzornega odbora pa je prebral njegov predsednik Jože Bračun.
zbv-nob-brezice-obcni-zbor (38)

Prejemniki plaket in priznanja ZBV NOB Brežice s Preskarjem in Teropšičem


Sprejeli so tudi spremembo statuta združenja, ki narekuje, da bodo zaradi bolj racionalnega delovanja odslej imeli samo en letni zbor članov na enem mestu. »S tem se v ničemer ne posega v pravico krajevnih organizacij, da izvedejo pred tem tudi svoje zbore, če želijo,« je dodal Preskar, ki je ob koncu zbora predstavil še plan dela za letošnje leto.

Zbora članov so se udeležili tudi gostje iz sosednjih borčevskih organizacij iz Krškega in Sevnice, hrvaškega Združenja antifašističnih borcev in antifašistov mesta Zagreb in Zagrebške županije, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice ter Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Pozdravne besede so namenili Petar Raić iz hrvaškega združenja, Meho Tokić (OZVVS Brežice), Ivan Petrišič (ZBV NOB Krško), Vladka Blas (ZBV NOB Sevnica) in Lojze Štih (Pokrajinski svet ZZB Posavje).

Pred neformalnim druženjem so podelili še priznanja ZBV NOB Brežice. Plaketo združenja sta Preskar in Teropšič izročila Alojzu Godcu in Tomu Nosetiču, priznanje pa je prejela Justina Pečelin.

R. R., foto: R. R. in T. Š.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte