Časopis za pokrajino Posavje
18.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Cepljen je vsak deveti Posavec

Objavljeno: Četrtek, 01.04.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
ZD Krško-cepljenje (1)

Delež doslej cepljenih v Posavju je primerljiv z deležem cepljenih v celi državi.

V slovenski javnosti so precej odmevale informacije o uspešni cepilni kampanji proti covid-19 v Kočevju, kjer so po precepljenosti prehiteli ostale slovenske občine, saj so poleg starostnikov cepili tudi že mlajše ljudi, več inšpekcijskih nadzorov pa je potrdilo, da so cepili v skladu s strategijo in navodili. Preverili smo, kako poteka cepilna kampanja v posavskih občinah, kjer je precepljenost na ravni državnega povprečja.

Na območju občine Krško za naročanje in razdeljevanje cepiva skrbi cepilni center Zdravstvenega doma Krško. Kot pojasnjuje Nina Fritz, dr.med., spec.druž.med., se držijo navodil NIJZ in nacionalne strategije ter cepivo naročajo glede na izkazano zanimanje s strani občanov. »Od tu morda tudi očitek, da cepimo manj kot v sosednji občini. Statistično gledano so v občini Krško in Kostanjevica na Krki pocepljeni praktično vsi prebivalci, starejši od 75 let. Prav tako smo cepili vse zainteresirane v zdravstvu in socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju ter policiste,« je še dodala. V tem tednu je v načrtu naročanje cepiva za starejše od 70 let, cepijo tudi kronične bolnike, mlajše od 65 let, za katere je na voljo cepivo AstraZenece. Kot je znano, je za starejše od 65 let primerno cepivo Pfizer/BioNTech, za mlajše pa cepivo AstraZenece, katerega je na zalogi dovolj, a je zanimanje za cepljenje z njim bistveno manjše. »Tudi na račun uporabe različnih cepiv se morda v javnosti ustvarja občutek, da so nekateri cepljeni mimo vrste,« še dodaja Fritzeva. Želenih oz. naročenih količin cepiva ne dobijo vedno oz. so bila do sedaj naročena cepiva realizirana v celoti le v dveh tednih. Z občino v cepilni kampanji ne sodelujejo.
 
Tudi v Zdravstvenem centru Aristotel v Krškem cepijo v skladu z nacionalno strategijo, pravi direktorica Darja Čakar: »Naš cilj je, da v najkrajšem možnem času cepimo čim večje število ljudi. Zaradi pomankanja cepiv oz. prepočasnega dobavljanja cepiv to žal ne gre.« Cepiva jim posreduje ZD Krško, kateremu tudi sporočajo potrebe in posredujejo poročila o cepljenju. »Cepivo naročamo za teden dni naprej. Vse poteka zelo počasi oz. prepočasi. Ne dobimo toliko cepiv, kot jih naročimo,« opozarja Čakarjeva. Njihovi zdravniki imajo opredeljenih skoraj 5600 pacientov, od tega 517 starejših od 74 let. »Cepili smo 501 pacienta, od tega 311 starejših od 75 let ter 190 kroničnih bolnikov. To je odločno premalo in izpod slovenskega povprečja. Menimo, da ni ustrezno vzpostavljena razdelitev cepiv glede na velikost in starost opredeljene populacije. Zanimanje starejših je veliko in niti slučajno še nismo pocepili starejše populacije nad 75 kot tudi ne kroničnih bolnikov,« navaja Čakarjeva, kar povzroča veliko negodovanje pacientov in zlivanje »žolča« na njihove zaposlene, čeprav nimajo vpliva na situacijo. Tudi v njihovi ustanovi z občino na tem področju ne sodelujejo oz. ne komunicirajo.
 
Po zadnjih podatkih NIJZ (na dan 31. 3. 2021) je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva cepljenih 240.513 oseb, z drugim odmerkom pa 112.672. Med cepljenimi je znatno več žensk kot moških, kar je glede na to, da so v večji meri cepljene starostne skupine nad 75 let, logično. V Posavju je bilo s prvim odmerkom cepljenih 8.734 oseb oz. 11,49 % prebivalstva (s tem smo na šestem mestu med 12 regijami), z drugim odmerkom pa 4.316 oseb oz. 5,68 % prebivalcev (na tretjem mestu med regijami). Kot je razvidno iz grafa, je v Posavju najvišja precepljenost (podatki veljajo za dan 28. 3. 2021) v radeški in sevniški občini, najnižja pa v bistriški občini.
 
Direktor brežiškega zdravstvenega doma Dražen Levojevič ugotavlja, da je iz navedb v medijih mogoče razbrati, da so v nekaterih zdravstvenih domovih, med njimi tudi v Zdravstvenem domu Kočevje, prejemali večje količine cepiva kot v drugih zdravstvenih domovih, kar je po njegovem posledica naročanja v nasprotju z navodili NIJZ o naročanju cepiv za posamezne prednostne skupine. »Posledično to pomeni 'prehitevanje' pri cepljenju posameznih prednostnih skupin in kršenje nacionalne strategije. Tovrstno ravnanje vnaša nemir med uporabnike v posameznih okoljih in posledično med posamezne zavode. Žal je mogoče ugotoviti, da pristojni organi niso uspešni pri ugotavljanju kršitev sprejete strategije,« pravi. Tudi on opozarja, da praviloma cepiva ne dobijo v tolikšnih količinah, kot ga naročijo, večina do sedaj cepljenih v njihovi ustanovi je bila cepljenih s cepivom Pfizer/BioNTech, s cepivom AstraZeneca pa so cepili zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter posebej ranljive kronične bolnike do 65. leta. Sicer pa so, še dodaja Levojević, z Občino Brežice v stalnih stikih in jih obveščajo o poteku cepljenja.
 
»V cepilnem centru ZD Sevnica natančno sledimo nacionalni strategiji cepljenja proti covid-19 in vsem njenim spremembam, ki so bile sprejete v času od pričetka cepljenja. Hkrati se trudimo glede na izkazane potrebe po cepivu ter glede na realizirane dobave v najkrajšem možnem času cepiti skupine prebivalcev, ki so v skladu s strategijo na vrsti za cepljenje,« pravi direktorica Vladimira Tomšič. Dobave cepiva v veliki meri sledijo njihovim izkazanim potrebam, ki jih določijo na osnovi izkazanega interesa oz. prijav za cepljenje po posameznih skupinah prebivalstva. »Do sedaj smo v cepilnem centru ZD Sevnica cepili že vse do sedaj prijavljene v starostni skupini nad 80 let, zaposlene v šolstvu in ostali kritični infrastrukturi. Ravno tako v skladu s strategijo cepimo vse ostale skupine prebivalcev. Preko izbranih osebnih zdravnikov aktivno vabimo na cepljenje starostnike nad 80 let, ki do sedaj še niso izkazali interesa za cepljenje,« dodaja Tomšičeva. Z občino sodelujejo v smislu obveščanja javnosti o načinu in poteku cepljenja v našem cepilnem centru, ravno tako skupaj z občino širijo pozitivno sporočilo cepljenja, »saj bomo tako lahko hitreje spet v polni meri zagnali vsa področja življenja«.
 
Najvišjo precepljenost med posavskimi občinami imajo trenutno v radeški občini, kjer cepljenje izvajajo v Zdravstvenem domu Radeče. Kot nam je pojasnil direktor Franci Čeč, tudi pri njih vse poteka v skladu z nacionalno strategijo oz. po načrtih, so pa bili še sami presenečeni nad dobrim odzivom občank in občanov na cepljenje, čeprav kakšne posebne kampanje v zvezi s tem niso izvajali. »Imeli smo nekaj težav z dobavo cepiva Pfizer, ampak je zdaj tudi to bolje steklo,« pravi Čeč in doda, da seveda tudi pri njih ne dobijo vedno toliko cepiva, kot ga naročijo.
 
O stranskih učinkih cepljenja v posavskih cepilnih centrih bodisi niso bili obveščeni bodisi beležijo predvsem pričakovane neželene učinke, ki večinoma izzvenijo v roku 24 ur od pojava – bolečina, rdečina in oteklina na mestu cepljenja, povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v mišicah in sklepih, glavobol in otekle bezgavke. Vsi poudarjajo, da pred cepljenjem vsak pacient prejme pojasnilo glede možnih neželenih učinkov in navodilo, kako ukrepati v primeru pojava le-teh.
 
Občine niso vključene, kvečjemu obveščene
 
Posavske občine niso vpete v cepilne kampanje, ki jih izvajajo zdravstveni domovi. Z Občine Krško so denimo odgovorili, da nimajo pooblastil za načrtovanje in organizacijo cepljenja, saj je to v pristojnosti ZD Krško. Župan občine Krško mag. Miran Stanko ocenjuje, da število cepljenih v krški občini ne odstopa od števila cepljenih drugje, je pa seveda vse odvisno od količine cepiva in prijavljenih kandidatov za cepljenje. Tudi Občina Brežice ni vpeta v izvedbo cepljenja, za to je pristojen njen javni zavod Zdravstveni dom Brežice. »Občina Brežice cepljenje proti covid-19 podpira, podporo cepljenju izraža tudi župan Ivan Molan, saj je precepljenost prebivalstva edina pot iz epidemije in hkrati način ohranitve ter okrevanja tako družbe kot gospodarstva,« so še sporočili. Na Občini Sevnica so pojasnili, da podpirajo prizadevanja Zdravstvenega doma Sevnica in zdravstvene stroke pri osveščanju prebivalstva o pomenu cepljenja, župan Srečko Ocvirk izpostavlja pomen zaupanja občanov v delovanje zdravstvenega sistema. V cepilno kampanjo zaenkrat niso vključene niti tri manjše posavske občine.
 
Peter Pavlovič

Članek je objavljen v novi številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam