Časopis za pokrajino Posavje
24.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Dobro sodelovanje posavskih poslancev

Objavljeno: Torek, 01.12.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Klub posavskih poslancev

Klub posavskih poslancev dobro sodeluje.

Posavski poslanci, Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (SMC), smo bili aktivni tudi v preteklih šestih mesecih, ko je klub vodil Dušan Šiško. Ob rednem sestanku v DZ RS smo pregledali preteklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnjih zadevah, ki se dotikajo Posavja.

V zadnjih mesecih je bilo naše delo prvotno sicer namenjeno reševanju vpliva epidemije SARS CoV-2 (koronavirus), ko smo v DZ sprejemali različne ukrepe oziroma zakone ter skušali prisluhniti našim državljankam in državljanom s konkretnimi problemi. Uspešno smo sodelovali tudi pri reševanju posavskih problemov, kjer smo aktivno sodelovali med sabo in z vsemi, ki so želeli našo pomoč. Seznanili smo se tudi z napredki pri infrastrukturnih projektih: cestna povezava Celje-Krško, Zidani Most-Hrastnik, Krško-Brežice, most Log, umestitve novih infrastrukturnih projektov s strani vlade na naše pobudo v naslednjih letih (prenova železniških postaj, krožišča, mostovi) v proračune za 2021 in 2022.

Velik napredek smo v sodelovanju s posavskimi energetiki ter ob sodelovanju z ministroma mag. Vizjakom in Vrtovcem dosegli pri reševanju odlagališča za nizko in srednje aktivne odpadke iz NEK. Prav tako imamo vsi štirje poslanci enako stališče glede predlaganega zakona o javnem skladu RS za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, in sicer da zakon ni potreben ali pa le manjše spremembe. Prav tako opažamo, da so naša prizadevanja za hitrejšo izgradnjo HE Mokrice, ki je dobila pospešitev preko sprejetja našega skupnega predloga Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save – hitrejša pridobitev gradbenega dovoljenja – tik pred zaključkom, saj naj bi bilo gradbeno dovoljenje izdano še v letu 2020. Seznanili smo se tudi z novim vodstvom ŠC Krško – Sevnica in s prvo idejo dograditve novih prostorov pri SŠ Sevnica. Prav tako smo pristojni ministrici za izobraževanje prenesli prošnjo za realizacijo pobude s strani VSŠ Brežice za pridobitev novega študijskega programa Velnes.

V prvi polovici leta je nova vlada s spremembo financiranja občinam v Posavju za leto 2020 namenila 2.641.874 več evrov za njihovo delovanje in investicije, za leto 2021 pa bodo posavske občine dobile 3.430.543 evrov več kot jim je obljubila prejšnja vlada. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin bodo posavske občine privarčevale blizu 3 milijonov evrov, ki jih bodo prav tako lahko porabile za reševanje aktualnih problemov v posamezni občini ali pa za nove investicije.

Pod točko razno smo se poslanci dotaknili vprašanja ustanavljanja pokrajin in sprememb volilnih enot in okrajev ter izmenjali svoje poglede na ti temi. Ker je od ustanovitve kluba preteklo pol leta je predsedovanje (po abecednem vrstnem redu) prevzel Igor Zorčič, namestnik pa je postal Matjaž Han.

Posavski poslanci v DZ RS
« Nazaj na seznam