Časopis za pokrajino Posavje
5.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

e-gradovi Posavja pričenjajo z digitalizacijo

Objavljeno: Četrtek, 22.10.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
22102020 eGradovi
Regionalna razvojna agencija Posavje je s podjetjem Arctur Računalniški inženiring d.o.o. iz Nove Gorice podpisala pogodbo za digitalno inoviranje kulturne dediščine v operaciji e-gradovi Posavja.

Operacija e-gradovi Posavja je bila prijavljena na Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-18 in je bila odobrena 9.9.2020.

V sklopu operacije bo nosilec projekta Regionalna razvojna agencija Posavje izvedla naslednje aktivnosti:
 • dve regijski konferenci, od katerih smo eno že izvedli v sodelovanju s CPT Krško v okviru dogodka Okusi Posavja,
 • izvedba izobraževanj za zaposlene pri turističnih ponudnikih v vodilnih destinacijah,
 • digitalno inoviranje kulturne dediščine,
 • 5-zvezdično doživetje,
 • interpretacijska soba.
Na današnjem sestanku s predstavniki upraviteljev kulturne dediščine, ki je potekal preko aplikacije ZOOM (slika v prilogi) sta Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta in Ana Martinčič Jurečič, sodelavka na projektu skupaj s predstavniki podjetja Arctur d.o.o. povzeli nadaljnje aktivnosti v sklopu digitalnega inoviranja kulturne dediščine.

V projekt smo vključili naslednje enote dediščine, ki zaokrožujejo tematiko gradov na destinaciji Posavje in Čatež:
 • Grad Rajhenburg,
 • Grad Brežice,
 • Samostan Kostanjevica na Krki,
 • Grad Mokrice,
 • Grad Sevnica,
 • Grajska razvalina Svibno,
 • Grad Kunšperk.
V okviru projekta bomo tri enote 3D obdelali, štiri pa s tehnologijo 360-stopinjskih posnetkov. Dve enoti bomo nadgradili s shematskimi 3D rekonstrukcijami na 360-stopinjskih fotografijah.

V novembru se bo pričelo z zajemom podatkov na Gradu Rajhenburg, katerega upravljalec je Kulturni dom Krško, Gradu Brežice, katerega upravljalec je Posavski muzej Brežice, Samostan Kostanjevica na Krki, katerega upravljalec je Galerija Božidar Jakac, Grad Mokrice, katerega upravljalec so Terme Čatež d.d., Grad Sevnica, katerega upravljalec je KŠTM Sevnica, Grajska razvalina Svibno, kjer bo sodelovanje potekalo s KTRC in Občino Radeče in Grad Kunšperk, kjer bo sodelovanje potekalo z Občino Bistrica ob Sotli.

Vsi vključeni gradovi bodo z digitalnimi vsebinami vključeni v skupen promocijski, doživljajski in interpretacijski prostor e-gradov Posavja. Na temo e-gradov Posavja bomo v nadaljevanju projekta razvili turistično doživetje, ki bo ustrezalo kriterijem 5-zvezdičnega doživetja.

Vir: RRA Posavje
 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

22.07.2020 | Oglas

Pogradi za otroke

16.11.2020 | Redakcija

Postrv z zelišči