Časopis za pokrajino Posavje
19.04.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Februarske novice Upravne enote Krško

Objavljeno: Sreda, 24.02.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (3)

UE Krško (foto: arhiv PO)

V februarskih novicah z Upravne enote Krško tudi o urejanju podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev in komasacijskem postopku na območju Velikega Podloga.

  • Urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev pred oddajo vlog za ukrepe kmetijske politike za leto 2021
V sredo, 24. 2. 2021, se bo pri KGZS, Kmetijska svetovalna služba, začel vnos zbirnih vlog za ukrepe skupne kmetijske politike, ki bo trajal do vključno 6. 5. 2021. Pred oddajo zbirne vloge na KGZS morajo vlagatelji urediti podatke v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG).

Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko sami preverijo stanje svojih GERK in stanje morebitnih napak v RKG z vnosom svoje KMG-MID številke (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva) na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov RKG: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ oziroma z veljavnim osebnim spletnim certifikatom v eRKG na spletnem naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/eRKG/. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva priporočamo, da to uredite čimprej. Če plačilnih pravic do 28. 2. 2021 ne prenesete na novega nosilca, novi nosilec ni upravičen do določenih shem neposrednih plačil.

Urejanje podatkov v RKG na Upravni enoti Krško poteka po sistemu naročanja. Za termin urejanja podatkov priporočamo, da se nosilci kmetijskih gospodarstev predhodno dogovorijo glede na datum, ki jim ga je Kmetijska svetovalna služba določila za izpolnjevanje zbirne vloge. Naročijo se lahko na tel. št. 07 49 81 444, 07 49 81 442 in 07 49 81 416 v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure ter od 13. in 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure ter od 13. do 17. ure, v petek od 8. do 13. ure).

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zbirne vloge v letu 2021 ne bodo oddajali, svetujemo, da svoje podatke v RKG uredijo po 6. 5. 2021.
 
  • Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog
Upravna enota Krško je januarja 2021 izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč 173 udeležencem na komasacijskem območju Veliki Podlog. Na območju s površino 138,1 ha, delno v k. o. Veliki Podlog in delno v k. o. Drnovo, je bilo v agrarno operacijo vloženih 411 parcel, z odločbo o novi razdelitvi pa lastnikom dodeljenih 215 zemljišč. S tem je bil dosežen osnovni namen komasacije, in sicer, da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.

V skladu s Pravilnikom o RKG so po seznanitvi komasacijskih udeležencev z novo dodeljenimi zemljišči bili v RKG po uradni dolžnosti izbrisani GERK-i in bloki na območju komasacije. Zato lastnike zemljišč na komasacijskem območju pozivamo, da si na upravni enoti rezervirajo termin za sestanek za vris novih GERK-ov.

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam