Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gasilska zveza Brežice opravila 62. letno skupščino

Objavljeno: Sobota, 25.03.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
62_skupscina_gasilske_zveze_brezice38

62. skupščine Gasilske zveze Brežice se je v gostilni Cetin na Mostecu udeležilo 58 delegatk in delegatov iz 30 prostovoljnih gasilskih društev.

58 od 64 delegatov Gasilske zveze Brežice (GZB) se je v petek v gostilni Cetin na Mostecu udeležilo 62. skupščine, na kateri so pregledali aktivnosti GZB v preteklem letu in se seznanili s programom dela za letos. Med drugim je bila podeljena tudi zahvala GZB.

62_skupscina_gasilske_zveze_brezice26

Delovno predsedstvo 62. skupščine GZB

Potem ko je delovno predsedstvo skupščine v sestavi Jure Krošl (predsednik), Marko Kovačič, Stane Zupančič in Vesna Kozole zasedlo svoja mesta in so navzoči z minuto molka počastili spomin na vse preminule gasilce, je predsednik GZB Mihael Boranič predstavil organizacijsko poročilo. V GZB je vključenih 31 prostovoljnih in eno industrijsko prostovoljno gasilsko društvo, ki so razporejena v devet operativnih sektorjev. Kot je dejal, je število članov v društvih še kar zadovoljivo, tako da lahko operativne enote svoje delo opravljajo nemoteno. Komisija za priznanja in odlikovanja je lani pozitivno rešila 561 predlogov za priznanja in odlikovanja. Lani je GZB prejela tudi sredstva s strani pobratene češke občine Dobřany, ki so bila namenjena za popravilo opreme in tehnike, poškodovane ob migrantski krizi. V lanskem letu so zaključili nabavo vozila GVC 16/25 za PGD Veliki Obrež in poravnali finančne obveznosti do PGD Sromlje v višini 90 %. V preteklem letu so v GZB jubileje praznovali PGD Bukošek, PGD Kapele in PGD Obrežje (90 let), PGD Gabrje (80 let, hkrati je bil organiziran tudi dan gasilcev GZB), PGD Sela (70 let) in PGD Sromlje (40 let, hkrati je potekalo tudi srečanje gasilskih veteranov GZB). »Smo servis za vsa PGD, zato je naša naloga, da je naše delo prepoznavno med vsemi, s katerimi sodelujemo,« je poudaril Boranič in dodal, da je prihodnje leto volilno leto na vseh nivojih gasilskih organizacij: »Treba bo skrbeti za kvalitetne kadre, ki bodo voljni delati in voditi gasilsko organizacijo, ki ima še zmeraj največje zaupanje med ljudmi.«

62_skupscina_gasilske_zveze_brezice43

Prejemnica zahvale GZB Katarina Gerjevič v družbi predsednika GZB Mihaela Boraniča in člana komisije za priznanja in odlikovanja Branka Narata

Poročilo o delu operative je predstavil poveljnik GZB Darko Leskovec. Omenil je, da je na zadnji dan leta 2016 v gasilskih enotah delovalo 607 operativnih gasilcev. 27 kandidatk oz. kandidatov je uspešno zaključilo tečaj za pripravnika, 23 gasilk oz. gasilcev tečaj za višjega gasilca, 27 višjih gasilk in gasilcev tečaj za nižjega gasilskega častnika. Dopolnilnih usposabljanj za pridobitev specialnosti je uspešno zaključilo 62 kandidatov. Skupno se je iz GZB usposabljalo 128 gasilk in gasilcev. »Želeli bi, da Gasilska zveza Slovenije omogoči več dopolnilnih usposabljanj, saj je prijav za usposabljanja mnogo več, kot jih GZS odobri,« je povedal. 51 članic in članov je napredovalo v čin gasilca I. stopnje, 29 v čin gasilca II. stopnje, po 13 v čin nižjega gasilskega častnika I. stopnje in nižjega gasilskega častnika II. stopnje, štirje v čin gasilskega častnika I. stopnje, šest v čin gasilskega častnika II. stopnje in eden v čin višjega gasilskega častnika I. stopnje. Državnega tekmovanja GZS v Kopru so se udeležile štiri tekmovalne enote, pri čemer so pionirji PGD Cerina dosegli odlično 12. mesto. Poleg njih so nastopili še članice A PGD Bukošek, člani B PGD Spodnja Pohanca in starejši gasilci PGD Bukošek. Lanska vaja GZB »Požar v naravi« je potekala na območju Župelevca, na njej pa je sodelovalo 226 gasilcev. Leskovec je tudi omenil, da je bila pobuda GZB po potrebi poligona za usposabljanje gasilcev zelo hitro realizirana, saj so jim brežiški župan in občinske službe dodelili stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem v poslovni coni Slovenska vas, pri čemer so primernost poligona tudi že dokazali na preverjanju usposobljenosti gasilskih enot GZB. Lani so posredovali na 84 intervencijah – vetrolom, nesreča pri športih in v cestnem prometu, ogrožanje oz. napad živali na ljudi (2x), požari na elektrovodih ali transformatorskih postajah (2x), iskanje pogrešane osebe, poplave meteorne vode ali podtalnice (2x), požari na prometnih sredstvih (4x), požari na komunalnih zabojnikih (3x), požari v naravi (15x), požari na objektih (20x), požar v industrijskih objektih (2x), tehnične intervencije (29x) in snegolom. Na intervencijah je sodelovalo 1038 gasilcev z 228 vozili in je bilo skupno vloženih 2344 ur dela. »Opozarjam, da bodo morale nekatere gasilske enote vložiti več dela in truda, da bi dosegale boljše rezultate,« je sklenil.

Sledila so še ostala poročila, ki so jih podali predsedniki posameznih komisij. Vesna Kozole je prebrala poročilo o delu gasilk, Igor Budič poročilo o delu z mladino, tajnik Branko Proselc finančno poročilo, Jože Savnik poročilo nadzornega odbora in Vili Vogrinc ugotovitve verifikacijske komisije. Boranič je nato predstavil še program dela in finančni načrt za letošnje leto. Občinsko gasilsko tekmovanje bo potekalo 20. maja na poligonu v Slovenski vasi, slab mesec kasneje pa na isti lokaciji še regijsko gasilsko tekmovanje. Srečanje gasilskih veteranov naj bi bilo letos v Pošteni vasi, datum bo določen naknadno. Skozi celo leto bodo izvajali aktivnosti ocenjevanja operativnih gasilskih enot. V letu 2017 GZB načrtuje prihodke in odhodke v višini dobrih 340.000 evrov.

Boranič in član komisije za priznanja in odlikovanja Branko Narat sta zahvalo GZB podelila Katarini Gerjevič, ki je kot namestnica predsednika omenjene komisije zadnja tri leta le-to vodila uspešno in v zadovoljstvo vseh. S funkcije namestnika predsednika UO GZB in člana UO so razrešili Zlatka Fišerja, ki je že dlje časa odsoten zaradi odhoda v tujino, in na njegovo mesto pod budnim očesom volilne komisije, ki je pod vodstvom njenega predsednika Draga Iljaša preštela glasove, potrdili predsednika PGD Skopice Benjamina Kodriča.

Skupščine se je udeležilo tudi 20 povabljenih gostov, ki so ob koncu prišli do besede. Župan Ivan Molan, prvi gasilec v občini, je poudaril, da je poleg dobre opremljenosti ključnega pomena usposobljenost gasilcev, zato je občina takoj priskočila na pomoč in omogočila poligon v Slovenski vasi. Pozdravne in zahvalne besede so namenili še Boža Cizelj (brežiška izpostava URSZR), predsednik GZ Sevnica Vinko Knez, poveljnik GZ Krško Borut Arh, namestnica predsednika GZ Šmarje pri Jelšah Josipa Hrepevnik, v imenu hrvaških pobratenih gasilskih društev Stjepan Ptiček in Žan Godler iz PP Brežice. Predstavnika GZ Slovenije pa tokrat ni bilo na skupščini.

R. R.
« Nazaj na seznam
»