Časopis za pokrajino Posavje
18.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gasilska zveza Brežice tudi letos počastila dan, namenjen vsem gasilcem

Objavljeno: Nedelja, 10.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
gz_brezice_dan_gasilcev (24)

Navzoči na dnevu gasilcev Gasilske zveze Brežice

Gasilska zveza Brežice je v petek, 8. oktobra, na dvorišču gradu Brežice v mesecu požarne varnosti tudi letos počastila dan, namenjen vsem gasilcem, obenem pa tudi delovanje GZ Brežice, ki deluje že 66 let. Dan gasilcev je tradicionalna prireditev GZ Brežice, društev, članic in članov, neke vrste praznik te organizacije.

Tudi letos odpadli gasilska tekmovanja, kvizi, srečanja, veselice ...

Po odigrani slovenski himni v izvedbi Gasilskega pihalnega orkestra Loče in predvajani gasilski himni je po dva navzoča predstavnika vseh 31 gasilskih društev v občini Brežice nagovoril predsednik GZ Brežice Herman Premelč, ki je dejal, da je toliko gasilskih društev, ki spadajo v gasilsko zvezo, pravo bogastvo.
gz_brezice_dan_gasilcev (25)

Predsednik GZ Brežice Herman Premelč

Vanje je vključenih kar 3000 prostovoljcev, ponosni so, da je v njihovi strukturi kar tretjina gasilk, operativno moč pa zagotavlja skoraj 600 usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev. Navedel je, da so epidemija in z njo povezani ukrepi tudi letos močno omejevali delo in družabno življenje. Kljub temu so gasilci ves čas uspešno izvajali javno gasilsko službo s številnimi intervencijami. "Večje težave so se pojavile na področju vaj, izobraževanja, usposabljanj in tekmovanj. Žal so odpadli številni že načrtovani dogodki, naj omenim le gasilska tekmovanja in kvize gasilske mladine, redno letno srečanje veteranov, poletne veselice ter srečanje predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez v Termah Čatež, ki naj bi ga gostili naša GZ in Občina Brežice. Na njem smo želeli podrobneje predstaviti naše gasilstvo in občino Brežice širši slovenski gasilski javnosti," je povedal Premelč. Dodal je še, da so se kot vedno prilagodili nastali situaciji in izkoristili priložnost, da opravijo dela in naloge, s katerimi so v preteklosti odlašali, tu jim je s svojim obiskom pripomogel požarni inšpektor. "Njegove ugotovitve so postale izziv, ki ga sistemsko rešujemo skupaj v dogovoru z gospodom županom," je pojasnil in še omenil, da so tudi letos so posamezna društva v celoti izrabila proračunska sredstva, ki jih Občina Brežice namenja sofinanciranju vzdrževanja gasilskih domov.

Podpisana pogodba za vozilo GVC 16/25 za PGD Brežice
gz_brezice_dan_gasilcev (33)

Namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije dr. Janja Kramer Stajnko


Za boljše informiranje in prepoznavnost so spomladi vzpostavili spletno stran GZ Brežice, na kateri imajo svoj prostor vsa PGD. Na tem projektu sta aktivno delovali kar dve komisiji - Komisija za zgodovino, informiranje in javnost dela ter Komisija za izdelavo spletne strani GZ Brežice pod koordinacijo Martine Živič. Premelč je omenil še najnovejšo pridobitev v tem letu - vozilo GVM-1 PGD Bizeljsko, ki so si ga lahko navzoči tudi ogledali ob prihodu v grad. Pred nekaj dnevi so podpisali pogodbo za vozilo GVC 16/25 za PGD Brežice, ki bo dobavljeno konec aprila 2022. Nabavljena je bila tudi oprema za dodatno specializirano opremljanje gasilskih enot, in sicer prikolica za 1000 litrov penila s penilom, tri prikolice za osvetljevanje kraja intervencije s kompletno opremo ter prikolica z logistiko štabnega vodenja intervencije s kompletom opreme. GZ je poskrbela tudi za zavarovanje vozil, gasilskih domov, tehnike, članov in odgovornosti. Dokaz dobrega sodelovanja z županom, občinsko upravo in civilno zaščito je v ureditvi vadbišča sil zaščite in reševanja občine Brežice v Slovenski vasi. "Naj povem, da to ni poligon, temveč občinsko zemljišče velikosti slabega pol hektarja z obstoječim objektom in dograjeno infrastrukturo, ki smo jo v skladu z zmožnostmi opremili za izvajanje osnovnih in permanentnih usposabljanj operativnih gasilcev. Veseli nas, da vadbišče dobiva končno podobo, letos smo na njem že izvajali tečaj za operativnega gasilca kakor tudi za gasilca pripravnika,"
gz_brezice_dan_gasilcev (32)

Kulturni program je sooblikovala tudi Vokalna skupina Aria.

je dejal Premelč in dodal, da je njihova želja nadaljevati izgradnjo in opremljanje vadbišča ter na ta način omogočiti prostor za usposabljanje vsem silam zaščite in reševanja občine Brežice. Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je Po potresu lahko tudi zagori. Vzporedno s to tematiko bodo gasilci izvajali tudi druge aktivnosti, povezane s požarno varnostjo in postavitvenimi površinami za intervencijska vozila. Na to temo bodo pripravili tudi letošnjo okroglo mizo GZ Brežice, ki bo 28. oktobra ob 18. uri.

Dneva gasilcev se je udeležila tudi namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije dr. Janja Kramer Stajnko, ki je izpostavila, da bo ohromljen čas, ko gasilcev niso mogli usposabljati, niti organizirati vaj ali kakršnih koli drugih oblik druženja, pustil velike kadrovske primanjkljaje.
gz_brezice_dan_gasilcev (3)

Ogled nove letošnje pridobitve, gasilskega vozila GVM-1 PGD Bizeljsko

"Na tem mestu moramo narediti vse, da bomo stanje postavili nazaj na noge in bomo spet začeli delati na polno ter vzdrževati našo organizacijo in zagotavljati pogoje, da bomo lahko polno operativno sposobni še naprej," je poudarila in navedla, da so imeli pred dnevi tudi plenarno zasedanje, na katerem so sprejeli tudi nov statut Gasilske zveze Slovenije, ki je zdaj ustrezno dopolnjen in usklajen z veljavno zakonodajo, tako da bo s tem njihovo delo v prihodnje še lažje ter bodo še lažje pridobivali nove člane in jih vzpodbujali k delovanju v gasilstvu. V prihodnjem letu pa jih čaka eden izmed večjih projektov, saj se bo v Celju odvijala gasilska olimpijada, na kateri bodo gostili gasilske ekipe iz več kot 30 držav, je še omenila Kramer Stajnko.

"Prvi gasilec v občini Brežice" župan Ivan Molan je prav tako nagovoril gasilce in dejal, da je opravljati gasilsko službo vsak dan večja odgovornost, posledično je potrebnega več znanja, poguma in dobre volje. Omenil je, da se je kot župan pogajal s Ministrstvom za obrambo, saj jim zaradi vojaškega letališča pripadajo določena sredstva. "Del teh sredstev smo tudi izpogajali, da smo lahko dodatno opremili gasilska društva z vozili kot tudi drugo opremo," je pojasnil Molan in še navedel, da so se pojavile določene težave pri nabavi novih gasilskih vozil, ki so jim poskočile cene, kar pomeni, da je bilo treba zagotoviti skoraj 30 tisoč evrov več, kot je bilo načrtovano, "vendar smo se kljub temu z GZ Brežice odločili, da podpišemo pogodbo za novo vozilo za PGD Brežice, če bo potrebno, pa bomo zagotovili sredstva tudi v letu 2023, saj je treba program dolgoročnega opremljanja gasilskih društev tudi dokončati".

Dneva gasilcev, na katerem so za kulturni program poleg ločkih godbenikov poskrbele tudi članice Vokalne skupine Aria, povezovala pa ga je Vesna Kozole, so se med drugimi udeležili tudi poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec, višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Brežice Roman Zakšek, predstavnica URSZR Sergeja Bizjak, častni predsednik GZ Brežice Mihael Boranič ter častni poveljnik GZ Brežice Franc Urek (oba sta tudi nagrajenca Matevža Haceta).

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte