Časopis za pokrajino Posavje
30.05.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Gradbeni stroji tudi poleti ne bodo utihnili

Objavljeno: Torek, 09.07.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
01-Urejanje Kvedrove ceste

Urejanje Kvedrove ceste v Sevnici (foto: Občina Sevnica)

Kljub času dopustov so ravno poletni meseci čas, ki je najbolj ugoden za izvedbo najrazličnejših gradbenih posegov v obstoječo infrastrukturo in izgradnjo nove. Preverili smo, kje so oz. bodo v tem času odprta gradbišča v posavskih občinah, kaj se gradi oz. obnavlja ter katere investicije se načrtujejo, na podlagi tega pa, katere pridobitve se obetajo občankam in občanom.

Urejajo območje pri železniški postaji

Začnimo tokrat v sevniški občini, kjer je največji načrtovan projekt v letošnjem letu na področju urejanja cestno-prometne infrastrukture ureditev območja parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrove ceste na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo. »Kot posebnost lahko izpostavimo, da je preureditev Kvedrove ceste in parkirišča pri Železniški postaji Sevnica zastavljena skladno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Preurejeno parkirišče pri železniški postaji bo pridobilo status P+R (parkiraj in se odpelji), kar pomeni, da bo parkiranje dovoljeno le uporabnikom javnega potniškega prometa,« pravijo v Sevnici. Novo avtobusno postajališče bo uporabnikom javnega potniškega prometa zagotovilo enostavnejše prestopanje z vlaka na avtobus in obratno, saj bo urejeno bližje obstoječi železniški postaji. Izgradnja je načrtovana na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico, območje obstoječe avtobusne postaje pa bo preurejeno v parkirišče za osebne avtomobile. Investicija zajema še celovito obnovo obstoječega pločnika med sedanjo avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne razsvetljave celotnega območja. Gradbena dela se trenutno izvajajo na celotnem parkirišču. Urejanje Kvedrove ceste je sestavljeno iz dveh ločenih investicij, skupaj vrednih 475 tisoč evrov, ki sta z 224 tisoč evri sofinancirani s strani države in Evropske unije iz Kohezijskega sklada, preostali delež sredstev je iz proračuna zagotovila Občina Sevnica.

Na področju urejanja športne infrastrukture potekajo zaključna dela pri obnovi bazenske školjke na sevniškem bazenu. Gradbena dela pri dobrega pol milijona evrov vredni investiciji so zaključena, še v tem tednu bo izveden prevzem, nato sledi še kemijska priprava vode in analiza njene kakovosti. Po koncu kopalne sezone je načrtovana tudi celovita obnova strojnice in bazenske podporne infrastrukture. Gradbena dela potekajo tudi na območju mostu Vrtačnik. Nova mostna konstrukcija je bila zgrajena že marca letos, trenutno pa poteka vodarska ureditev struge potoka Sevnična ob mostu, torej razširitev struge, gradnja pragov in oblaganje brežin. Slabih 50 tisoč evrov vredna dela bodo končana predvidoma do sredine avgusta, nova mostna konstrukcija pa, zagotavljajo na občini, uspešno kljubuje hudourniškemu značaju Sevnične in zagotavlja bolj varen prehod čez potek. Poleg naštetega trenutno poteka še precej zahtevna sanacija plazu na Kalu, ki je poškodoval predel lokalne ceste na relaciji Šentjanž–Kal. Sredstva za več kot 300 tisočakov vredno investicijo je Občina Sevnica pridobila s strani Ministrstva za okolje in prostor. Trenutno je na tem odseku popolna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca avgusta.

Gradijo še južni krak obvoznice

zadovinek - juzna obvoznica (27)

Nadaljujejo se dela na južnem kraku krške obvoznice (foto: P. P.).

Nadaljujmo v krški občini. Medtem ko je bil v februarju sproščen promet po novem krškem mostu v Žadovinku, v juniju pa se je zaključila rekonstrukcija dela obvoznice mimo Vipapa v dolžini 1,1 kilometra, se intenzivno nadaljujejo dela na južnem kraku obvoznice v dolžini 1,25 kilometra, od krožišča pri novem mostu v Žadovinku do krožišča pri Eurogardnu in priključka na cesto Drnovo–Krško. »Dela bodo po terminskem planu zaključena do konca novembra letos, ko naj bi po načrtih tudi že stekel promet po celotni krški obvoznici,« so pojasnili na krški občini. Vrednost gradbenih del južnega kraka obvoznice znaša 6,37 milijona evrov, od tega je delež Direkcije RS za infrastrukturo 4,8 milijona, Občine Krško pa 1,5 milijona evrov. V sklopu velja omeniti še sanacijo pločnika od križišča pri Megadomu levo in desno.

Trenutno poteka tudi zadnja faza rekonstrukcije Cankarjeve ceste na Vidmu v Krškem. Za 644 tisočakov vreden projekt je Občina Krško na razpisu Ministrstva za infrastrukturo pridobila 95 tisočakov evropskih in državnih sredstev. »Dela so v več fazah obsegala obnovo vseh obstoječih komunalnih vodov (meteorna in fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave) in zamenjavo voziščne konstrukcije ter izgradnjo obojestranskega pločnika,« sporočajo z občine. Kot dodajajo, se bo rekonstrukcija ulic na Vidmu nadaljevala z obnovo odseka Rozmanove ulice ter odcepi Cankarjeve ulice 1, 1a, 3 in 3a, to poletje bo potekala tudi obnova vodovoda in ceste na Šolski in Tomšičevi ulici v Krškem. V poletnih mesecih bodo začeli še z urejanjem štirih novih izposojevališč koles v mestu Krško, in sicer pri zdravstvenem domu Krško, pri trgovini Spar na Vidmu, v Zatonu pri garažni hiši ter pri tovarni Vipap v sklopu P+R parkirišč. V zaključni fazi je tudi ureditev parkirišča pri gasilskem domu oz. prostorih krajevne skupnosti v Leskovcu pri Krškem.

Na področju šolstva in predšolske vzgoje se je začela dozidava objekta OŠ Koprivnica za potrebe nove knjižnice in dveh učilnic. Naložba, vredna okoli 930 tisoč evrov, se je sicer začela že v lanskem letu z ureditvijo kotlovnice, drugo leto pa sledi še rekonstrukcija in širitev kuhinje. Na Zdolah se bo z 2. fazo nadaljevala gradnja večnamenskega doma, v katerem bodo prostori za krajevno skupnost, različna društva, župnijo in dva oddelka vrtca ter dve stanovanji. Naložba je vredna 755 tisoč evrov, od tega bo Krajevna skupnost Zdole prispevala 300 tisoč evrov, župnija 40 tisoč evrov, preostalo bo delež občine.

Med naložbami na področju kulture omenimo, da bodo v starem mestnem jedru v okviru novogradnje prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško ter rekonstrukcije dela obstoječega objekta v času poletja potekale arheološke raziskave. V skladu z investicijsko dokumentacijo bo novogradnja z eno samo etažo in zeleno streho obsegala okoli 1600 kvadratnih metrov, v starem samostanskem delu pa skupno 1100 kvadratnih metrov. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4,3 milijona evrov, potekala pa bo do konca leta 2020. In še gospodarstvo: v starem mestnem jedru intenzivno potekajo dela rekonstrukcije objekta na CKŽ 44, v katerih bo občina uredila prostore za podjetniški inkubator. Za 470 tisoč evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289 tisoč evrov. Omenimo še rekonstrukcijo objekta na Bohoričevi ulici, v neposredni bližini Občine Krško, kjer se v poletnih mesecih nadaljujejo obrtniška in inštalacijska dela.

Avgusta začetek obnove bivšega doma upokojencev

DSC_1133

Gradnja kanalizacije v Gabrju (foto: R. R.)

V brežiški občini se v poletnih mesecih nadaljuje obnova železnega mosta Brežice, gradnja kanalizacije Gabrje, poteka še projekt javnega sistema izposoje koles v mestu Brežice, ki bo predvidoma zaključen v mesecu avgustu, v teku so tudi izdelave projektnih dokumentacij za nekatere investicije, so nam sporočili iz občinske uprave. Pred pričetkom del so naslednje večje investicije: Revitalizacija objekta bivšega doma upokojencev Brežice, Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice, Prenova nogometnega stadiona Brežice – VII. faza in Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu v naselju Gabrje.

Dela v okviru dvoletnega projekta Revitalizacija objekta bivšega doma upokojencev Brežice se bodo predvidoma začela avgusta, njihova vrednost pa bo kar 712 tisoč evrov. »Občina Brežice želi izvesti dela na in v objektu, ki so potrebna za delovanje in uporabo objekta, in sicer obnovo kotlovnice in tistega dela strojnih inštalacij, da bo ogrevanje delovalo brezhibno, ter investicijsko vzdrževalna dela,« pravijo na občini. Z investicijo želijo v objektu zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za stanovanjske skupnosti za posamezne ciljne skupine, ureditev manjših stanovanj oz. bivalnih enot, prostore za nevladne organizacije, ki delujejo na območju občine Brežice, ureditev depojev Posavskega muzeja Brežice ter za nova podjetja za določeno časovno obdobje.

V pripravi je tudi dvoletna pogodba za projekt Obnova arkadnih hodnikov in terase gradu Brežice v vrednosti 176 tisočakov, pri čemer je občina pridobila dobrih 68 tisočakov sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za kulturo. Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu v naselju Gabrje, vredna 100 tisoč evrov, se bodo pričela v juliju oz. avgustu. V juliju oz. po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se bodo začela tudi dela v okviru VII. faze prenove nogometnega stadiona Brežice, katerih okvirna vrednost je pol milijona evrov. Občina je pridobila sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport v višini 100 tisočakov in s strani Nogometne zveze Slovenije v višini 50 tisočakov. Glede na kasneje sprejeti proračun se bodo nekatere večje investicije, kot je gradnja vrtca pri OŠ Artiče, začele v jesenskem času.

Projekt leta je obnova šole

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki-energetska sanacija (13)

Kostanjeviška šola je končno dočakala obnovo (foto: P. P.).

Projekt poletja, pa tudi celotnega letošnjega leta, v kostanjeviški občini je energetska sanacija tamkajšnje šolske stavbe, ki se je pričela konec maja. Začeli so s toplotno izolacijo fasade in podstrešij, sanacijo vlage v starem delu šole ter zamenjavo oken in senčil, zamenjali bodo radiatorje, polovico strehe na starem delu šole, ki še ni bila menjana, ter obnovili kurilnico, je pojasnila ravnateljica šole Melita Skušek. Gre sicer za dva ločena projekta. Energetsko sanacijo novejšega dela šole (odprtega leta 1982) v javno-zasebnem partnerstvu izvajata kostanjeviška občina in Petrol, stala bo približno 1,3 milijona evrov, kar bo občina preko stroška energenta odplačevala 15 let v znesku dobrih 90 tisočakov letno. Obnovo starega dela šole (razen menjave oken in svetil, ki sodijo v energetsko sanacijo) financira občina sama, vrednost del pa naj bi znašala 186 tisočakov. »Po časovnem načrtu naj bi bilo vse, kar je v zvezi z energetsko prenovo, zaključeno avgusta,« pravi Skuškova, tako da pouk v novem šolskem letu kljub nekaterim delom, ki bodo še potekala, ne bo oviran. Na vrsto pride še predvidoma okoli 200 tisoč evrov vredna obnova telovadnice, za kar pa je bil šele objavljen javni razpis. Tako bodo v začetku šolskega leta najbrž še brez telovadnice, a v jesenskih mesecih to še ne bo velika težava. »Zaenkrat dela dobro potekajo in upam, da bo tako tudi naprej,« dodaja ravnateljica, zadovoljna, da je obnova, o kateri so govorili že od leta 2011, končno stekla, saj so pred tem dali prednost gradnji novega vrtca.

Peter Pavlovič

Prispevek je objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika, ki je izšla 4. julija 2019.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Dovolite, da vas zapelje Ford

27.11.2019 | Redakcija

Staro napajalno korito