Časopis za pokrajino Posavje
3.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Jazbec: Postavimo si cilj, da bo občina Brežice občina znanja

Objavljeno: Ponedeljek, 28.10.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
slavnostna_seja_os_brezice59

Prejemniki oktobrske nagrade z županom

Danes je praznik občine Brežice, ki ga ta praznuje v spomin na Brežiško četo, ki je bila ustanovljena z namenom, da prepreči ali vsaj otežuje izganjanje Posavcev v različna taborišča in naseljevanje tujcev na njihove domove. Sinoči, na predvečer občinskega praznika, je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan letošnjim prejemnikom podelil oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice, slavnostni govornik pa je bil slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji prof. dr. Milan Jazbec.

slavnostna_seja_os_brezice44

Prejemniki priznanja Občine Brežice z županom

Župan Ivan Molan je v svojem nagovoru pred polno Viteško dvorano, v kateri so bili predstavniki posavskega ter predvsem brežiškega političnega, družbenega in društvenega življenja, med drugim izpostavil, da letošnji oktober predstavlja tudi zaključek prvega leta novega mandata tako njega kot župana kot novega občinskega sveta. »Začetek novega mandata je tudi čas oblikovanja delovnih teles občinskega sveta in imenovanje podžupanov, katerih naloga je pomoč županu pri delu. Veseli me, da so funkcijo podžupana oz. podžupanje sprejeli ljudje, za katere verjamem, da mi bodo v pomoč in z njihovim sodelovanjem bomo lahko še izboljšali delovanje naše občine,« je poudaril in nadaljeval, da je letošnji proračun, ki je temeljni dokument občine, občinski svet sprejel relativno pozno ter predstavlja kompromis med željami in dejanskimi možnostmi. »S proračunom smo skušali zagotoviti sredstva za nadaljevanje začetih infrastrukturnih investicij, hkrati pa sem zadovoljen, da smo vanj uvrstili tudi veliko projektov, ki so neposredno vezani na delo z občani. To so projekti brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, večgeneracijski center, Center za krepitev zdravja, mestni avtobus kot dolgoročni projekt, namenjen trajnostni mobilnosti ipd. Poleg naštetega smo v proračun uvrstili več postavk, ki zagotavljajo različne oblike pomoči ljudem, npr. sredstva za Rdeči križ, Karitas, denarne pomoči, subvencije najemnin, itd. V letošnjem letu smo s 100.000 evri pomagali naši brežiški bolnišnici pri nakupu CT-naprave,« je pojasnil Molan.

PONOSNI NA TO, DA PODJETJE TPV V BREŽIŠKO OBČINO UMEŠČA STRATEŠKO INVESTICIJO DRŽAVNEGA POMENA

slavnostna_seja_os_brezice34

Slavnostni govornik veleposlanik prof. dr. Milan Jazbec

Za krajane in krajanke je javna infrastruktura še vedno pomembna pridobitev, kar so ugotovili tudi med srečanji s sveti vseh 20 krajevnih skupnosti, je omenil, zato bodo nadaljevali z gradnjo in modernizacijo cestne infrastrukture, pločnikov ter vodovodov in kanalizacij. »Ponuditi primerne pogoje za razvoj je eno od načel našega delovanja in revitalizacija stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah je del te strategije. Z namenom približati se občankam in občanom smo letos pripravili vse potrebno za izvedbo participativnega proračuna za naslednji dve leti. Del proračunskih sredstev bo namenjen za projekte, ki jih občani v svojem okolju potrebujejo in si jih želijo. Posebnost je ta, da so občani projekte sami predlagali in jih z glasovanjem tudi sami izbrali,« je povedal in opozoril, da se morajo vsi zavedati, da je višji standard na socialnem, kulturnem, športnem področju mogoč samo na temelju stabilnega gospodarstva. Po njegovih besedah so dolgoročna prizadevanja za razvoj in opremljanje industrijskih con obrodila sadove in letos več srednjih ter manjših podjetij gradi proizvodne objekte v conah. »Ponosni smo, da si je naš prostor za širitev proizvodnje izbralo podjetje TPV, ki v našo občino umešča strateško investicijo državnega pomena. Takšne naložbe so bistvene tako za ohranitev delovnih mest kot za odpiranje novih,« je ob tem pojasnil.

MOLAN: POSAVCI IN POSAVKE SI SVOJO REGIJO ZASLUŽIMO IN JO POTREBUJEMO

slavnostna_seja_os_brezice48

Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče z dirigentko Klaro Šimičić

V tem letu so pridobili gradbeni dovoljenji za dozidavo OŠ Artiče in gradnjo vrtca pri dobovski osnovni šoli. Na občini pripravljajo projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarskih stez Brežice–Krška vas in Brežice (Trnje)–Dobova, za kateri imajo odobrena evropska sredstva. Zadovoljni so, da so po nekaj letih uspeli oživeti sporazum občine z Ministrstvom za obrambo, ki bo v letih 2020 in 2021 v brežiški občini sofinanciralo investicije v lokalno infrastrukturo in nakup dveh gasilskih vozil v skupni višini 800.000 evrov. Župan je še dejal, da si Občina Brežice prizadeva tudi, da bi prišlo do investicij na področju državnih cest v občini in do gradnje pločnikov ob njih. »Prav tako si želimo, da bi prišlo do začetka gradnje novega mosta čez Savo, zato je sodelovanje z Direkcijo RS za infrastrukturo za občino izjemno pomembno. Zadnja informacija s strani direkcije je, da so pripravili dokumentacijo za gradnjo novega mosta čez Savo pri Termah Čatež, ki bo razbremenil obstoječ most in izboljšal stanje na področju prometa,« je povedal in dodal, da se na občini zavedajo pomena in prednosti sodelovanja, zato so močno vpeti v regijo Posavje, kjer dobro sodelujemo z ostalimi petimi občinami. »Posavci in Posavke si svojo regijo zaslužimo in jo tudi potrebujemo. Prepričan sem, da mora regija predstavljati nov zagon za skupni razvoj,« je poudaril. Svoj nagovor je sklenil z zahvalo »vsakemu od vas za predanost in sodelovanje pri ustvarjanju naše lokalne skupnosti. Iskreno čestitam vsem posameznikom in organizacijam, ki ste prejeli najvišja priznanja v znak zahvale za izjemne dosežke, s katerimi ste pustili svoj pečat doma in širše.«

JAZBEC: V OBČINI BREŽICE JE PRAZNIK DELOVEN DAN

slavnostna_seja_os_brezice74

Neformalno druženje po slavnostni seji v brežiški grajski kleti

Slavnostni govornik prof. dr. Milan Jazbec, sicer brežiški rojak, je najprej dejal, da ob poslušanju županovega govora in njegovem predstavljanju dosežkov v brežiški občini zlahka dobimo vtis, da je v občini Brežice praznik deloven dan. »Veliko je bilo narejenega in veliko doseženega. To je zelo pomembno, kajti politika, z njo pa vsi tisti, ki jo spremljamo, poskušamo nanjo vplivati in pri tem na različne načine sodelovati, moramo stremeti k enemu cilju: to je splošno dobro,« je izpostavil in nadaljeval, da je zelo nazoren in pohvale vreden primer participativni proračun: »Projekti, za katere smo slišali, vsote, ki so bile oz. bodo za to porabljene, povedo, kako velik je interes ljudi, da sodelujejo pri izvajanju oblasti sebi in vsem v prid.« Navezal se je tudi na osrednjo temo letošnjega praznika – mostove. »Povezovanje med različnostmi, povezovanje med vsemi nami in z drugimi. Med preteklostjo in prihodnostjo, skozi to, kar sedaj počnemo na osnovi preteklih izkušenj za bodoče rodove. Stari brežiški most čez Savo in Krko je odličen primer tega, prav tako pa tudi občinska skrb zanj,« je povedal in dodal, da je treba imeti v mislih tudi manj opazne, a nič manj pomembne krajevne mostove – npr. lesene mostove na reki Krki in tistega preko potoka Močnik. Po njegovem je brežiški most v širše obzorje tudi pred sto leti rojena brežiška častna občanka akademska slikarka Alenka Gerlovič, ki so ji v Severni Makedoniji letos posvetili kar tri razstave, most v širni svet pa je tudi že drugo svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu, ki je bilo pred dnevi spet organizirano v Brežicah. »A upal bi si trditi, da je največji most znanje. /.../ Ob številnih šolah vseh vrst in stopenj, ki jih imamo v Brežicah, si postavimo za cilj, da bo naša občina občina znanja. To nam bo omogočalo boljše življenje in razvoj. /.../ Nedavni Forum odličnosti in mojstrstva je velik korak v to smer. Mostovi, gozdovi, vode. Znanje in tradicija. To je naša občina, to smo mi. Osebno sem ponosen, da sem v občini Brežice preživel čudovito otroštvo in prekrasna gimnazijska leta,« je poudaril Jazbec. Končal je z besedami: »Nocoj se nahajamo v posebnem prostoru. Lahko bi rekel, da je naša Viteška dvorana že neke vrste sveti prostor. Pomislimo, ko se oziramo po njej, kaj je imel v mislih tisti, ki je pred stoletji ustvarjal te prečudovite in simbolov polne freske, in tisti, ki jih je naročil. In pomislimo, kaj lahko mi ustvarimo takega, da se nas bodo čez nekaj stoletij spominjali vsaj približno tako. Kaj smo prebivalci teh krajev sposobni ustvariti trajnega in pustiti zanamcem, da bodo o tem razmišljali vnuki naših pravnukov. Jaz sem prepričan, da smo sposobni pustiti za sabo takšno sled. Če tega ljudje v teh krajih ne bi zmogli, potem nas ne bi bilo nocoj tukaj, takih, kot smo.«

OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA

Župan Molan je oktobrsko nagrado letos podelil Marjanu Černetu, Marijanu Žibertu in Anici Butkovič, priznanje pa NK Brežice 1919 (zanj predsednik Jure Pezdirc), OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (zanjo ravnateljica Ivana Baškovič) in podjetju Posavc storitve, trgovina in posredovanje d.o.o (zanj direktor Ivan Vogrinc). Podrobnejše obrazložitve občinskih nagrajencev si preberite v zadnji številki Posavskega obzornika. V imenu nagrajencev se je zahvalila Butkovičeva. Občini ter občankam in občanom so ob prazniku voščili predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, posavski poslanec Tomaž Lisec, krški župan mag. Miran Stanko in predsednik mestnega sveta Samoborja Miran Šoić.

Letošnji sodelujoči v kulturnem programu so bili članice in člani Tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom dirigentke Klare Šimičić. Povezovalka Bojana Zevnik je skozi celoten večer kot rdečo nit letošnjega občinskega praznovanja omenjala mostove, ki so simbol povezovanja in združevanja. Po koncu slavnostne seje je sledilo še neformalno druženje s pogostitvijo v tem letu obnovljeni grajski kleti Posavskega muzeja Brežice.

R. R.
« Nazaj na seznam