Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

JEK2 v najboljšem primeru do leta 2036?

Objavljeno: Petek, 22.09.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0607

S 7. zasedanja občinskega sveta

Občinski svet Mestne občine Krško je v četrtkovem popoldnevu zasedal na 7. redni seji. Med prvimi obravnavanimi točkami dnevnega reda sta generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan in dr. Bruno Glaser, vodja tehničnega sektorja v GEN energiji, svetnikom predstavila Skupino GEN, v nadaljevanju pa tudi projekt JEK2. Del njunih razprav povzemamo v nadaljevanju.

DSC_0609
Dr. Dejan Paravan je med drugim povedal, da si v Skupini GEN pospešeno prizadevajo povečevati delež obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter), kot regijski izvajalec prehoda v samooskrben in nizkoogljični elektroenergetski sistem pa vodijo tudi projekt JEK2. Kot je že pred sejo povedal za Posavski obzornik, je izjemno pomembno, da je Vlada RS projekt prepoznala kot izjemno pomemben, imenovala Daniela Levičarja za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in da je oblikovana posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov različnih ministstev, gospodarstva in Skupine GEN, ki bo projekt ustrezno koordinirala: »Mi se pospešeno pripravljamo za oddajo vloge za začetek umeščanja v prostor, medtem ko je sama časovnica takšna, da pričakujemo, da bomo do leta 2028 pripravili vse ustrezne podlage za t. i. končno investitorjevo odločitev za gradnjo.«
DSC_0619

Dr. Dejan Paravan

Ob tem je še povedal, da je v vmesnem obdobju prišlo tudi do sprememb pri načrtovanju moči novega bloka. Do sedaj je predvidena moč elektrarne zaradi postopkov pri pridobitvi energetskega dovoljenja znašala 1.100 MWE (obstoječi blok JEK 700 MWE). Zaradi sprememb zakonodaje omejitve moči ni več, zaradi energetske krize in posledično še večje potrebe po električni energiji, pa tudi večjega zanimanja okoliških držav za soinvestitorstvo pri projektu, pa so se odločili, da razširijo razpon obratovalne moči: »Da odpremo pot tudi za močnejšo enoto, to je v enotah 1.400–1.600 MWE, ali v skrajnem primeru celo za dva bloka JEK do moči 2.400 MWE. Ampak tukaj je predvsem pomembno, da smo s tem – poleg teh srednjih enot 1.000 MWE, če želimo izbrati enoto, ki že stoji, pa takšno ponuja samo dobavitelj Westinghouse – razširili moč in odprli pot tudi ostalima dvema zahodnima dobaviteljema, to je francoskemu EDF in korejskemu HNP, ter si na ta način izboljšali pogajalsko izhodišče možnih dobaviteljev.«

DSC_0637

Dr. Bruno Glaser

Dr. Bruno Glaser je povedal, da so na lokaciji že opravljene geološke raziskave, v teku je izdelava verjetnostne analize potresne varnosti JEK2 (PSHA), prav tako izdelava in pridobivanje neodvisnega strokovnega mnenja z mednarodno recenzijo za PSHA JEK2. V prihodnjem letu bodo stekle priprave postopka za umeščanje v prostor (DPN), v izdelavi bodo okvirne kadrovske in organizacijske sheme, analiza poslovnih modelov in financiranja JEK, stekli bodo dialogi s potencialnimi dobavitelji opreme. »Jedrska energija je najbolj stabilen vir energije, ki deluje v vseh situacijah in razmerah, proizvodnja je nizkoogljična. Jedrska energija predstavlja veliko inercijo, ki skrbi za stabilnost elektroenergetskega sistema. Pomemben je tudi okoljski vidik: elektrarna rabi zelo majhen prostor, vplivi na okolje so izredno nizki, ni vpliva na habitate, proizvede se izredno majhna količina odpadkov. Za dosego nizkooglične družbe je JEK2 edina rešitev. Za sam projekt je tudi pomembno: da obstoječa NEK obratuje 40 let in da že imamo znanje v ljudeh, da je cena električne energije konkurenčna; iz trenda porabe in proizvodnje je vidno, da poraba električne energije narašča, kar je povezano z višjim standardom, industrializacijo in elektrifikacijo. S hidrološkega vidika smo potencial reke Save domala že povsem izkoristili, z letom 2034 naj bi prenehala obratovati Termoelektrarna Šoštanj, po podaljšanju življenjske dobe pa bo leta 2042 zaustavljena tudi NEK. Vse to pomeni, da bomo, če ne ukrepamo z JEK2, po tem letu postali najmanj 60 % odvisni od uvoza,« je povedal Glaser. Po letu 2028, ko naj bi bila sprejeta odločitev o investiciji, naj bi sama gradnja potekala okvirno med šest in osem let. Tekom gradnje bi se dinamika števila izvajalcev del na gradbišču spreminjala, stalna posadka za izvedbo projekta bi štela okvirno 500 oseb, v največji 'špici', do katere iz dosedanjih izkušenj pride po dveh letih gradnje, bi bilo lahko hkrati na gradbišču tudi po 3000 izvajalcev.

B. M.
« Nazaj na seznam
»