Časopis za pokrajino Posavje
4.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kako smo v Posavju pripravljeni na možnost terorističnega napada?

Objavljeno: Petek, 13.09.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Srz-Pesje-julij 1991-1-foto-M-Mirt

Posavje oziroma Krško ima konkretno izkušnjo s terorističnim napadom, in sicer izpred skoraj treh desetletij, ko je po že končani vojni za Slovenijo v juliju in avgustu 1991 prišlo do zrušitve stebrov električnih daljnovodov v Pesjem in na Sremiču. Napadalci (nekdanji pripadniki JLA in njih

Je tudi Posavje lahko tarča terorističnega napada? Kateri objekti na našem območju bi bile najbolj verjetne tarče in kako smo pripravljeni na morebiten tovrsten dogodek? Tem vprašanjem smo se posvetili v zadnji številki Posavskega obzornika ob sredini obletnici enega najbolj znanih terorističnih napadov leta 2001 v ZDA.

V Sloveniji smo z vstopom v NATO in Evropsko unijo po eni strani veliko pridobili v pogledu skupne varnosti, po drugi pa nam je to prineslo tudi večjo izpostavljenost zaradi morebitnih terorističnih napadov. Še zlasti so se  spremenile varnostne razmere po letu 2015, ko so z velikim številom migrantov v evropske države vstopili tudi pripadniki t. i. Islamske države in drugih ekstremističnih skupin, kar se žal je potrdilo v številnih terorističnih napadih  v evropskih prestolnicah in drugih večjih mestih.
 
Državni in regijski načrt za zaščito in reševanje
 
Za pojasnila o pripravljenosti za primer terorističnega napada smo se seveda obrnili tako na Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) kot na Regijski štab Civilne zaščite za Posavje. Prejeli smo skupen odgovor, v katerem naslovniki na splošno ocenjujejo, da je pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč v Posavju ustrezna, saj so se aktivnosti ob različnih vrstah nesreč v preteklosti izkazale kot primerne in zadovoljive.
 
Kot navajajo v URSZR, pristojne službe v ministrstvih in vladnih službah spremljajo in ocenjujejo nevarnost terorističnih napadov v Sloveniji in o vseh nevarnostih ali sumih, da bi lahko prišlo do terorističnega napada, obvestijo Medresorsko operativno skupino (določa jo načrt za terorizem), ki spremlja razmere z vidika zaščite in reševanja, obravnava varnostna poročila in predlaga ukrepe za izboljšanje pripravljenosti oziroma odziva na teroristične napade.
 
V primeru terorističnega napada kjer koli v Posavju bi se takoj oziroma do 30 minut po dogodku aktivirale Policijska uprava Novo mesto, Poklicna gasilska enota Krško, PGD Sevnica, službe nujne medicinske pomoči v Posavju ter službe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OE Novo mesto. Kasneje bi se postopoma in skladno s potrebami aktivirale še ostale enote prostovoljnih sestavov in pripadnikov Civilne zaščite.
 
V odgovoru URSZR ni bilo drugih podatkov o specifičnostih ogroženosti Posavja z vidika morebitnega terorističnega napada niti navedbe najbolj izpostavljenih objektov oziroma verjetnih ciljev v regiji. V zvezi s tem navajajo, da so podrobneje opredeljeni ukrepi zaščite, reševanja in pomoči, ki bi jih izvajali ob morebitnih terorističnih napadih, v regijskem načrtu, usklajenim z državnim.
Po zakonu iz leta 2017 je za normalno funkcioniranje države pomembna t. i. kritična infrastruktura, v katero so vključene tiste zmogljivosti, katerih prekinitev ali uničenje bi pomembno vplivalo in imelo resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo in druge ključne družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo državljanov. Tako so možni cilj teroristov objekti, v katerih se v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafta in njeni derivati ter energetski plini ali opravljajo dejavnost oziroma upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče. Prav tako so tarča prometna infrastruktura, energetski objekti, sedeži državnih organov, vodooskrbni objekti, športni, kulturni, šolski objekti in podobno.
Regijski načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu, ki ga je za Posavje leta 2007 (ažuriran pred dvema letoma) izdelala brežiška izpostava URSZR, navaja, da je »teroristični napad s sredstvi za množično uničevanje, s katerimi grozijo različne ekstremne teroristične organizacije, možen, vendar malo verjeten«.

Kako s(m)o na možnost terorističnega napada pripravljeni v posavskih energetskih objektih in drugih možnih tarčah, od vojaškega letališča, največjega zdraviliškega kompleksa, zdravstvenih ustanov do vodovodnih sistemov, pa preberite v časopisu.

P. P., S. M.
 
« Nazaj na seznam