Časopis za pokrajino Posavje
1.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kateri so najlepše urejeni kraji in šole v občini Brežice za leto 2021?

Objavljeno: Četrtek, 30.09.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
otz_brezice_podelitev_priznanj (19)

Priznanje za prvo mesto v kategoriji vaških jeder je prevzela Elizabeta Budič, predsednica TD Podgorjanci, poleg nje Milena Vranetič (levo) in podžupanja Mila Levec (desno).

Občinska turistična zveza (OTZ) Brežice je v sredo v Mestni hiši Brežice razglasila in opravila podelitev priznanj najlepše urejenim krajem pa tudi osnovnim šolam v brežiški občini.

»Delali smo to, kar smo lahko«

Predsednica OTZ Brežice Branka Stergar je uvodoma poudarila, da projekt »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, v okviru katerega vsako leto ob svetovnem dnevu turizma podelijo priznanja najlepše urejenim vasem, vaškim jedrom, krajevnim središčem in osnovnim šolam v občini, letos praznuje 30 let. Letošnji slogan svetovnega dneva turizma je Turizem za vključujočo rast, ob tem je povedala naslednje: »Vsi se zavedamo, da je v preteklem letu s pojavom korone tudi turizem doživel udarec in nadaljevalo se je čez zimsko sezono in tudi letošnjo pomlad, poleti je končno malo popustilo in ne vemo, kaj nas še čaka. Prepričana sem, da smo kljub temu z voljo in z majhnimi stvarmi v turističnih društvih nekako le zagnali svoje dejavnosti in tudi letos delali to, kar smo lahko.«
otz_brezice_podelitev_priznanj (24)

V kategoriji vasi je zmagal Jereslavec, priznanje zanj je prevzel predsednik vaške skupnosti Milan Blaževič.

Stergar je omenila, da so v OTZ Brežice spomladi organizirali pohod ob potoku Gabernica s predstavniki tistih društev, ki so vezana na potok. Napravili so nekaj posnetkov, zdaj pa jih čaka še izdaja zgibanke. V teh dneh so imeli strokovno ekskurzijo po Posavju in obiskali delujoča TD, ki so predstavila znamenitosti v svojih krajih. Obiskali so Podbočje, ki je letos med nominiranci na državnem nivoju in bo doseglo eno izmed treh mest v kategoriji vaških jeder; Senovo, ki spada v kategorijo manjših mest in je na spletnem glasovanju doseglo najvišje število točk v tej kategoriji ter bo prejelo priznanje Turistične zveze Slovenije; Šmarčno, ki je prav tako v spletnem glasovanju vaških jeder prejela največ glasov; Šentjanž, ki je najvišje število točk prejel na regijskem tekmovanju; na koncu pa so se ustavili še v Gabrijelah, kjer so si ogledali proizvodnjo testenin Gabaroni.
otz_brezice_podelitev_priznanj (29)

Predsednica TD Pišece Anica Butkovič je prevzela priznanje za 1. mesto v kategoriji krajevnih središč.


Dodala je še, da so vse kraje po brežiški občini, ki so bili razglašeni, obiskali že v začetku julija. Omenila je tudi Pišece, ki so prišle zelo visoko v kategoriji naj izletniških krajev 2021, a je bila konkurenca prehuda, da bi lahko računali na naskok povsem na vrh. O samem ocenjevanju in izboru je nato spregovorila predsednica občinske ocenjevalne komisije Milena Vranetič, ki je navedla, da so pri ogledu in ocenjevanju osnovnih šol upoštevali tako zunanji videz kot tudi investicije, ki potekajo na šoli (npr. način ogrevanja). Kraje so ocenjevali po sistemu, kateri od njih je opravil tudi krajevno ocenjevanje, je še dejala. »Vsi kraji, vse šole so lepi, morali smo določiti prve tri,« je sklenila Vranetič. Še pred podelitvijo priznanj je nekaj besed navzočim namenila podžupanja Občine Brežice Mila Levec, ki je čestitala vsem, ki se trudijo, »da je okolje, v katerem živimo, lepo, čisto in urejeno. Priznanja, ki jih boste danes dobili, so neka nagrada za trud, ki ste ga vložili, in tudi spodbuda za naprej.«
otz_brezice_podelitev_priznanj (36)

Med OŠ v občini Brežice je 1. mesto pripadlo OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, priznanje je prevzela Tanja Culetto.


Vaška jedra: 1. Dvorce, 2. Globoko, 3. Artiče

Sledila je podelitev priznanj najlepše urejenim krajem in šolam, ki so prepričali komisijo. Obenem so tri najboljše v vsaki kategoriji predstavili tudi v videu. V kategoriji vaška jedra je bil vrstni red naslednji: 1. Dvorce, 2. Globoko, 3. Artiče. Dvorce (priznanje prevzela Elizabeta Budič) so tudi letos pričakale urejene in ker je bilo letos v kategoriji vasi več predlogov, se je komisija odločila, da se oceni le vaško jedro od napisa vasi do površine ob potočku. Komisija je ocenila naslednje: ob izviru potočka je postavljena mini kapelica in čebelnjak; mlinsko kolo na potočku v neposredni bližini Miklavževega mostu simbolizira mlinarstvo, ki je bilo nekoč prisotno v kraju; ob potočku so zasajene razne vrste dreves in tudi opisane v priročnem dnevniku; napis Dvorce je izveden v betonski obliki; javne površine so vzdrževane in ocvetličene. Globoko (prevzel Dominik Kosi), ki je krajevno središče, vendar je kraj razdeljen, se ocenjuje kot vaško jedro.
otz_brezice_podelitev_priznanj (39)

Posebno priznanje OTZ Brežice je šlo dobovskemu podjetju SŽ VIT, v imenu katerega ga je prevzela strokovna sodelavka Sanja Stajnko.

Komisija je bila pozorna na: šola je kljub letom vedno lepo vzdrževana, po energetski sanaciji pa je pročelje na novo urejeno; lepo urejena in vzdrževana je okolica večnamenskega objekta s sedežem krajevne skupnosti in gasilskim domom kakor tudi igrišče za odbojko in večnamenski prostor za druženje krajanov; smiselna postavitev rudniškega vlakca, ki spominja na čase rudarjenja v kraju, v letošnjem letu je postavljena še trajna razstava o rudarjenju v kraju; vzdrževana okolica spomenika. Artiče (prevzel Primož Mlakar), ki vsako leto pričakajo komisijo v svoji urejeni podobi, se letos niso ocenjevale v kategoriji krajevnih središč, saj poteka gradnja novega vrtca pri OŠ. Komisija si je ogledala le vaško jedro, in sicer okolico kulturnega doma do spomenika, ter izpostavila naslednje: ocvetličenje s trajnicami, predvsem s sivkami; lepo vzdrževan napis kraja Artiče iz pušpana; urejenost pri spomeniku; vzdrževana okolica kulturnega doma in igrišča.

Vasi: 1. Jereslavec, 2. Mali Obrež, 3. Črešnjice
otz_brezice_podelitev_priznanj (45)

Prejemniki priznanj z ostalimi navzočimi na podelitvi


V kategoriji vasi so prva tri mesta zasedli: 1. Jereslavec, 2. Mali Obrež in 3. Črešnjice. Jereslavec (prevzel Milan Blaževič) je v zadnjih dveh letih pridobil kar nekaj elementov, ki so prepričali komisijo: splošna urejenost vasi se iz leta v leto izboljšuje; vsa križišča so ocvetličena; zanimiv oglasni pano v obliki kozolčka z označbo vasi, žgano v les; zraven je še prijeten kotiček za druženje ob kamniti mizi; novost je obnovljen vodnjak in ob njem postavljene klopce za druženje in oddih. Mali Obrež, ki je pred leti že prejel priznanje, je tudi letos prepričal komisijo, ki si je ogledala: dva pred leti obnovljena vodnjaka sta vzdrževana; ocvetličena gredica, klopce, informacijska tabla pri križu; na novo postavljen križ z razpelom; urejena okolica gasilskega doma, ki služi tudi za igrišče ter prostor za prireditve in vaje domačega gasilskega društva. Črešnjice (prevzel Matjaž Špiler) so dolga leta zasedale najvišje mesto, toda letos so se lotili prenove kapelice in komisija verjame, da bodo s tem izboljšali izgled vasi, ki je v lanskem letu pridobila obnovljeno cesto s pločnikom in avtobusnim postajališčem. Komisija je izpostavila naslednje: vaščani skrbijo za javne površine, ki so ocvetličene; lepo vzdrževana so športna igrišča; za najmlajše so postavljena igrala; domiselna je postavitev kozolčka z napisom Črešnjice z letnico prve omembe kraja in zelenim oknom hkrati.

Krajevna središča: 1. Pišece, 2. Dobova, 3. Kapele

Med krajevnimi središči so največ točk dobila naslednja: 1. Pišece, 2. Dobova, 3. Kapele. Pišece (prevzela Anica Butkovič) so bile po oceni občinske komisije najprimernejše za posredovanje predloga na regijsko ocenjevanje. Tudi regijska komisija je bila enotnega mnenja, da se predlog posreduje na državno ocenjevanje. Za Pišece se je lahko glasovalo po spletu in dosegle so drugo mesto. Občinska komisija si je ogledala Pišece in pri tem izpostavila splošno urejenost na naslednjih točkah: izvir Gabernice (Duplo); mlin na Gabernici (delujoči, melje koruzo); začetek vodne učne poti Gabernica; cerkev sv. Mihaela; napis PIŠECE iz pušpana; kozolec z društvenimi prostori in etnološko zbirko; spomenik žrtvam NOB; vila Silva Maria s prenočitvenimi kapacitetami v kraju; OŠ Maksa Pleteršnika z urejenim zeliščnim vrtom, sadovnjakom in čutno potjo; gasilski dom; urejeno pokopališče. Dobova (prevzela Sonja Cvetkovič), ki je bila v lanskem letu najvišje uvrščena na občinskem ocenjevanju, letos prejme priznanje za drugo mesto in komisija je izpostavila naslednje: kraj, ki se s Termami Paradiso razvija v turistično prepoznaven kraj; v parku pri nadvozu so postavljena igrala in parkovne klopi; v središču ob napisu Dobova je postavljeno obeležje Kosca, etnografske pustne maske dobovskega območja, ki simbolizira prisotnost pustnega običaja v kraju; dva informacijska panoja sta namenjena opisu kraja Dobova in obeležju Kosca; vzdrževana je tudi zelenica s spomenikom pred sedežem krajevne skupnosti in okolica igrišča pri KS ter na novo urejen plato pred Kulturnim domom; vzorno urejeno in vzdrževano je tudi pokopališče v kraju. Kapele (prevzel Robert Lubšina) so se v zadnjih dveh letih povzpele med prejemnike priznanj, ohranjajo svojo urejenost in komisija je bila pozorna na naslednje elemente: napis KAPELE v obliki kolesa; urejena okolica pri gasilskem domu; cerkev, župnišče; spomenik pri stari OŠ; urejenost OŠ in vrtca; nova pridobitev je športni park pri igrišču; urejeno je tudi pokopališče.

Osnovne šole: 1. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, 2. POŠ Kapele, 3. OŠ Cerklje ob Krki

V kategoriji OŠ je bil vrstni red takšen: 1. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, 2. POŠ Kapele, 3. OŠ Cerklje ob Krki. V primeru OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (prevzela Tanja Culetto) je komisija letos ocenjevala zgolj zunanjost šole, saj se zaradi epidemije ni odločila za vstop v prostore, vendar kljub temu je to šola, ki je vzorno urejena in zelo pomembna za kraj. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece se napaja iz bogate dediščine. Na šoli se pogumno in prizadevno lotevajo projektov, s katerimi presegajo krajevne, občinske in celo državne meje. Se pa zavedajo, da mnogih ciljev ne bi dosegli brez izjemne podpore staršev in neposrednega okolja. Po številu učencev najmanjša šola v občini; učilnice so velike, lepo opremljene, nekatere tudi z interaktivnimi tablami, na hodnikih so številna priznanja in pokali iz raznih tekmovanj ter Unesco taborov; zraven šole deluje tudi vrtec; pročelje šole in okolica sta lepo urejena in ocvetličena s cvetjem, ki ga vzgojijo učenci s pomočjo učiteljev; otroško in športno igrišče sta urejena in služita potrebam vrtca in šole; zelenjavni vrt in nasad dišavnic sta skrbno negovana kakor tudi sadovnjak; zelo zanimiva je gabrova kupola, kjer si mimoidoči najdejo čas za sprostitev, služi tudi kot učilnica v naravi. Podružnična OŠ Kapele (prevzela Gabrijela Hauer) je tudi zelo pomembna za kraj, kot so Kapele, je edina podružnična šola v občini Brežice, njena matična šola je v Dobovi; za šolo je značilna splošna urejenost zunanjosti s parkom; ocvetličen je tudi balkon in pročelje šole; v sklopu šole deluje tudi vrtec; urejeno je tudi otroško igrišče. OŠ Cerklje ob Krki je šola najnovejša šola v brežiški občini in ima poseben status, saj jo obiskujejo tudi romski otroci, ki se tu srečujejo z učnim programom in spoznavanjem slovenskega jezika. Nova šola, katere šolski prag so učenci prestopili v septembru 2017; učilnice so svetle, lepo opremljene, nekatere z interaktivnimi tablami za potrebe učnega programa; okolica šole je zasajena z rožami, dišavnicami in grmičevjem; v pritličju so korita s cvetjem, ki so ga posadili otroci in ga tudi negujejo; v sklopu šole deluje vrtec Pikapolonica, v katerega se vključujejo tudi romski otroci.

Posebno priznanje za SŽ VIT center Dobova

Letos so podelili tudi posebno priznanje, ki ga je prejelo podjetje SŽ VIT center Dobova (prevzela Sanja Stajnko), in sicer za urejenost dostopov do podjetja s postavitvijo informativnih panojev in parkovnih klopi. V zadnjem letu so se v podjetju potrudili in uredili dostope v podjetje tudi z zasaditvijo in s tem dokazali, da kljub panogi, s katero se ukvarjajo – popravilo železniških voz, želijo, da je njihovo delovno okolje urejeno, se je glasila obrazložitev.

Večer je z glasbo popestril učenec 6. razreda diatonične harmonike Glasbene šole Brežice Jakob Drečnik, učenec prof. Nika Ogorevca. Podelitev je povezovala Anja Urek.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte