Časopis za pokrajino Posavje
3.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Koronarni klub Brežice ima novega predsednika

Objavljeno: Petek, 25.03.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
koronarni_klub_brezice_obcni_zbor (31)

Anton Brajkovič je na letošnjem občnem zboru še zadnjič v vlogi predsednika podal letno poročilo o delovanju Koronarnega kluba Brežice; levo člani delovnega predsedstva.

Koronarni klub Brežice, ki je edino društvo v Posavju, ki nadaljuje rehabilitacijo srčnih bolnikov, začeto v toplicah, se je minuli torek v dvorani MC Brežice sestal na rednem letnem občnem zboru, ki je bil tudi volilni, tako da je dolgoletni predsednik kluba Alojz Brajkovič po desetih letih vodenja svoje delo predal novoizvoljenemu nasledniku Robertu Vahčiču.

Pred 16 leti začeli z vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih bolnikov

koronarni_klub_brezice_obcni_zbor (30)

Mojca Savnik Iskra (levo) in Alenka Babič

Uvodoma je navzoče pozdravila strokovna vodja Koronarnega kluba Brežice Mojca Savnik Iskra, ki je med drugim omenila, da so leta 2006 spoznali, da je treba takrat, ko bolnik zapusti bolnišnico, obdržati stik z njim, ker še vedno potrebuje podporo zdravstvenih delavcev, zato so tudi spodbudili ustanovitev Koronarnega kluba Brežice. Le-tega so ustanovili 10. marca 2006 v Termah Čatež in na ustanovitvenem zboru je pristopno izjavo podpisalo prvih 42 bolnikov, danes pa je vseh članov skupaj že 320. Z vadbo so začeli v majhnem bolnišničnem prostoru fizioterapije, nato pa je društvo dobilo večje prostore, vaje so lahko potekale v telovadnicah. Iz Brežic se je vadba razširila na še šest vadbenih skupin tudi drugod po Posavju (Dobova, Krško, Senovo, Veliki Podlog, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli). Izvajajo vseživljenjsko rehabilitacijo koronarnih bolnikov in bolnikov z drugimi srčno-žilnimi boleznimi, priključijo pa se jim lahko tudi ljudje z več dejavniki tveganja za te bolezni, je navedla. »Naša vloga v tem prostoru je še malo večja, kajti regija Posavje je ena redkih, ki ima regionalno bolnišnico, a le-ta ni dobila programa za ambulantno rehabilitacijo koronarnih bolnikov,« je pojasnila Savnik Iskra in še dodala, da so Šmarješke Toplice, ki ta program imajo, relativno blizu, a za marsikaterega bolnika še vseeno predaleč, saj nimajo vsi avtomobilov, mnogi so starejši in vezani na pomoč mlajših, ki so zaposleni, tako da do vadbe ne morejo priti. Zato jim možnost, da lahko vadbo in vse podporne dejavnosti realizirajo v okviru Koronarnega kluba Brežice, pomeni zelo veliko. Nekaj misli je ob tem strnila tudi podpredsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije (ZKDKS) Alenka Babič, ki je prišla namesto predsednika ZKDKS prim. Janeza Polesa.
koronarni_klub_brezice_obcni_zbor (24)

Udeleženci občnega zbora so med drugim izvolili tudi nove vodstvene organe.


Prva in zadnja dva meseca v lanskem letu so lahko vadili le doma

Nato so izvolili delovna telesa občnega zbora. Delovno predsedstvo so sestavljali Franc Pribac kot predsednik, Amalija Masnec kot zapisničarka, Stanko Berstovšek in Ivana Lubšina kot overitelja zapisnika ter Anica Žibert in Milena Toporišič kot članici. Kot je v poročilu o delovanju Koronarnega kluba Brežice, katerega program sestoji iz delovanja vseživljenjske rehabilitacijske vadbe, v lanskem letu med drugim omenil Brajkovič, so prva dva meseca leta 2021 vadili doma in ne v živo, se pravi niti v telovadnicah niti v naravi. Vsi člani kluba so zato po pošti prejeli brošure z opisanimi vadbami, da so jih lahko izvajali sami doma. Z vadbo v živo so začeli z marcem in jo imeli do konca junija. Julija so se člani kluba z dvema avtobusoma odpravili na izlet na Roglo in preživeli čudovit dan, saj so se lahko po dolgem času spet družili. Ponovno so z vadbo začeli septembra, a so morali konec oktobra zaradi korone z njo spet prekiniti, tako da so bili zadnja dva meseca leta spet prisiljeni v posamično vadbo doma. V klubu sicer tedensko izvajajo 14 ur rehabilitacijske vadbe, v vseh sedmih vadbenih skupinah pospešujejo vsakodnevno živahno hojo in druge oblike fizičnih aktivnosti. Poleg vadbe so lani izvedli še sedem strokovnih predavanj po lokacijah vadbenih skupin, kar je po Brajkovičevih besedah tudi prav, saj se na ta način klub še bolj približa članom in hkrati tudi propagira svojo dejavnost na periferiji. V skoraj vseh vadbenih skupinah so izvedli tudi šestminutni test hoje, odpadle pa so delavnice zdrave prehrane in temeljnih postopkov oživljanja. Nekateri člani so se udeleževali tudi strokovnih predavanj partnerskih društev v okolici (Društvo za zdravje srca in ožilja, podružnica Posavje, Društvo diabetikov Posavje Brežice in Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje). ZKDKS je omogočala tudi strokovna predavanja za vaditeljice, člane in predsednike koronarnih klubov. Kolikor se je dalo, so se v lanskem letu tudi družili, saj brez tega dejavnosti kluba ne bi mogle potekati. »Osebno sem zadovoljen z našim delovanjem v letu 2021 in verjamem, da ste zadovoljni tudi člani, saj je dal upravni odbor vse od sebe, da je čim več programa tudi izvedel,« je zaključil Brajkovič in pri financah še omenil, da so v zadnjih dveh letih manj izvajali in posledično tudi manj porabili. Izglasovali so tudi, da višina članarine ostane enaka kot v letu 2021.

Ob koncu so sledile še volitve novih organov upravnega in nadzornega odbora Koronarnega kluba Brežice. Brajkoviča je po približno desetih letih na čelu kluba zamenjal Robert Vahčič. V UO so bili poleg Vahčiča izvoljeni še Mojca Savnik Iskra za podpredsednico, Sonja Herakovič za tajnico, Stanislava Jurečič za blagajničarko in Amalija Masnec za članico. V NO pa so izvolili Franca Pribaca za predsednika ter Stanko Kunej in Krešimirja Špoljarja za člana.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»