Časopis za pokrajino Posavje
6.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Kostanjevičani potrdili predlog proračuna, ki je v 15-dnevni javni razpravi

Objavljeno: Četrtek, 28.11.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
obcinski-svet-Kostanjevica-7-redna-seja (5)

Seje se udeležilo sedem od desetih članov občinskega sveta.

Kostanjeviški občinski svetniki so sinoči soglasno potrdili predlog občinskega proračuna za leto 2020 in ga poslali v 15-dnevno javno razpravo, ki bo trajala od danes, 28. novembra, do 12. decembra.

Predlog proračuna je predstavila višja svetovalka za javne finance in proračun ter gospodarske dejavnosti Karla Gašpar. V njem je predvidenih 3,6 milijona evrov prihodkov in skoraj natančno 4 milijone evrov odhodkov, skupaj z 200 tisočaki prenesenih sredstev iz letošnjega leta ter zadolžitvijo v višini 250 tisočakov in 50 tisočaki odplačila starega dolga pa je uravnotežen.
obcinski-svet-Kostanjevica-7-redna-seja (7)

Direktorica OU Judita Lajkovič, župan Ladko Petretič in finančnica Karla Gašpar

Med prihodki največji delež, 1,8 milijona evrov, zajema dohodnina, ki jo občine dobijo na podlagi povprečnine, za naslednje leto določene v višini 589 evrov na prebivalca. 730 tisoč evrov si obetajo iz Kohezijskega sklada (540 tisoč za energetsko sanacijo OŠ in 190 tisoč za kolesarske povezave), 314 iz naslova kapitalskih prihodkov, 165 tisoč iz naslova sredstev za omejeno rabo prostora, 150 tisoč na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij itd.
 
NAJVEČJI STROŠEK ODKUP STAREGA FAROVŽA

Na odhodkovni strani je približno polovica oz. 2 milijona sredstev namenjenih za investicije. Dokončati in odplačati morajo nekaj letošnjih (ureditev okolice osnovne šole in obnova telovadnice, ureditev postajališča za avtodome), z novim dolgoročnim posojilom bodo odkupili objekt t. i. starega farovža oz. gradu (cena je 300 tisoč evrov), v katerem naj bi v nadaljevanju uredili medgeneracijski center. V načrtu imajo asfaltacijo nekaterih javnih poti, s sredstvi 21. člena pa obnoviti odsek lokalne ceste Kostanjevica–Velike Vodenice. Začeli bodo z odkupom zemljišč in novogradnjo za regionalno kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki, postavili dve novi avtobusni postajališči na regionalni cesti pri Žolnirju, uredili športno igrišče za potrebe krajanov Dolšc, Oštrca in Črneče vasi, nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije za obnovo Grajske ceste itd. Dolgoročni dolg občine bo ob koncu letošnjega leta znašal 514 tisočakov oz. približno 200 evrov/občana, z že omenjeno novo zadolžitvijo pa se bo ob koncu leta 2020 povišal na 713 tisočakov oz. na 280 evrov/občana.
 
Svetniki in svetnica na predlog niso imeli pripomb oz. so ga potrdili brez razprave, župan Ladko Petretič pa ga je ocenil kot 'ambiciozno naravnanega'. V kolikor v javni razpravi ne bo večjih pripomb in predlogov, naj bi proračun dokončno potrdili proti koncu decembra.
 
ŽUPANOVO POROČILO

 
Župan Petretič je v poročilu o izvrševanju sklepov svetnike seznanil, da je pogodba za nakup starega farovža z Župnijo Kostanjevica na Krki podpisana, zdaj čakajo še na soglasje Škofije Novo mesto. Potekajo tudi pogovori s spomeniškim varstvom glede konservatorskega načrta tako za lesene mostove kot za omenjeni objekt, ki ga občina kupuje. Župan je skupaj z domačini opravil tudi ogled nekdanje šole v Črneči vasi, v kateri bi, v kolikor bo interes, uredili prostor za druženje tamkajšnjih krajanov. Energetska sanacija šole je v glavnem končana, še vedno pa poteka sanacija telovadnice, pri čemer je župan potožil o težavah z izvajalci, ki se ne držijo dogovorov.
 
SVETNIŠKE POBUDE IN PREDLOGI
 
Pri svetniških vprašanjih, pobudah in predlogih je Melita Skušek ponovno opozorila na povečan promet mimo osnovne šole, kar je posledica zaprtja mostu pri Podbočju, ter predlagala namestitev hitrostnih ovir. Anton Jarkovič je prav tako ponovno predlagal, naj se na cesti Globočice–Oštrc postavi znak, da so na cesti vozovi, kmetijski stroji in živina, saj je na tej cesti opaziti predvsem povečanje kolesarskega prometa. Župan pa je svetnike seznanil, da se bo z novim letom upokojil Stanislav Rostohar, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja, ter da so v postopku izbire kandidata, ki ga bo zamenjal na tem delovnem mestu.
 
P. P.
 
« Nazaj na seznam