Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Križišče na Radni bo postalo štirikrako krožno križišče

Objavljeno: Sobota, 01.10.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Krizisce na Radni  (12)

V izdelavi je projektna dokumentacije za ureditev precej prometnega križišča na Radni v štirikrako krožno križišče.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je Občino Sevnica seznanila s pripravljeno projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije cestnih odsekov, kjer se stikata državni cesti R1-215/1163 Mokronog–Boštanj in G1-5/0334 Boštanj–Impoljca. Namesto obstoječega križišča je predvidena izgradnja novega krožnega križišča. Potrjena projektna naloga je osnova za pripravo javnega naročila za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. ​Gre za prvega od številnih korakov, ki so potrebni za realizacijo tovrstnega izvedbeno in stroškovno zahtevnega infrastrukturnega projekta. Projektna naloga v svoji vsebini upošteva smernice oziroma načrt prometne ureditve, ki je opisan v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Poslovne cone Radna, ki je v fazi pridobivanja končnih mnenj in bo v naslednjih mesecih potrjen.

V NAČRTU ŠTIRIKRAKO KROŽNO KRIŽIŠČE

Projektna naloga predvideva naslednje rešitve: rekonstrukcijo vozišča na regionalni cesti Mokronog– Boštanj na območju Radne (od priključka na lokalno cesto LC372481 do km 18.440) z umestitvijo površine za pešce in avtobusnih postajališč na obeh straneh ceste, rekonstrukcijo križišča G1-5 in R1- 215 v štirikrako krožno križišče, kjer je četrti krak namenjen kot glavni uvozno-izvozni priključek v Poslovno cono Radna, priključek »desno-desno« na regionalni cesti R1-215, ki bo omogočal uvoz le iz smeri Mokronoga, izvoz pa le v smeri glavne ceste G1-5 in enosmerni izvoz na glavno cesto G1-5 proti Krškem. Takšno ureditev predvideva tudi Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Radna.

Projektna naloga v sklopu rekonstrukcije predvideva še izdelavo izrisa obstoječe komunalne infrastrukture in predvidene prestavitve ob rekonstrukciji, izdelavo načrta cestne razsvetljave, izdelavo katastrskega elaborata, izdelavo načrta postavitve nove prometne opreme, izdelavo načrta ureditev odvodnjavanja in izdelavo ustreznih geoloških in geomehanskih raziskav za ustrezno temeljenje voziščne konstrukcije in objektov. Za pridobitev projektne dokumentacije bo Direkcija Republike Slovenije pripravila postopek javnega naročila za izbor izvajalca.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»