Časopis za pokrajino Posavje
30.07.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Krka z načrtovano gradnjo obrata Sinteza 2 zvišala pritisk

Objavljeno: Petek, 18.06.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3710

S 23. seje, ki je bila na račun izgradnje novega Krkinega obrata Sinteza 2 časovno najdaljša v tem mandatu

Včerajšnja 23. seja Občinskega sveta Občine Krško je bila najdaljša seja v tem mandatu, saj so članice in člani zasedali skoraj polnih pet ur, od tega sta skoraj dve uri odpadli na seznanitev s Krkinim projektom Sinteza 2 in na energetske projekte, ki jih izvajajo in načrtujejo v skupini GEN.

Farmacevtska družba Krka bo začela na prostoru že obratujočega obrata proizvodnje farmacevtskih učinkovin Sinteza 1 z gradnjo proizvodnega objekta Sinteza 2 s pripadajočimi infrastrukturnimi in tehnološkimi objekti. Trenutno so v družbi v postopku pridobivanja gradbenega in okoljevarstvenega soglasja, na 160 mio evrov ocenjena investicija pa naj bi bila izvedena v štirih letih, od tega naj bi gradnja objektov trajala dve leti. Poleg samega 3-etažnega objekta Sinteza 2 s proizvodno kapaciteto 150 ton učinkovin nameravajo zgraditi še kemijsko analitski center (KAC 1), čistilno napravo, skladišče tekočih surovin, hidrogeneriranje 2, razširiti že obstoječ pomožni objekt, vhodni objekt, centralno vodarno, centralni energetski objekt in razdeljevalnico hrane ter urediti zunanje pripadajoče parkirne površine in ostalo infrastrukturo. Trenutno je v Sintezi 1 zaposlenih 92 oseb, po vzpostavitvi drugega obrata in pripadajočih dodatnih objektov pa naj bi jih bilo okoli 460, od tega bo 167 zaposlenih premeščenih v Krško iz novomeškega Krkinega obrata v Ločni.

Nameravane investicije, ki so jih predstavili predstavniki Krke Cvetka Žerajič, namestnica tehničnega direktorja za projektno inženirstvo, direktor Proizvodnje učinkovin Andrej Bavdek ter vodja Službe za varstvo okolja Slavko Zupančič, so med svetniki sprožile kar nekaj tehtnih razprav in jasno izraženih pomislekov, ki sta jih najbolj obširno izpostavila svetnik in svetnica Dušan Šiško in mag. Nataša Šerbec. Šiško tudi v vlogi poslanca v DZ RS in mag. Šerbec kot predsednica Sveta KS mesta Krško, na območju katere se bo razprostiral Krkin kompleks kar na 16,6 ha površine. Očitno je bilo, da predstavniki Krke niso pričakovali tovrstnega odziva, ki ga je sicer nekoliko skušal ublažiti svetnik in evropski poslanec Franc Bogovič, ki je povzel prizadevanja za umestitev Krkinega obrata v Krško od leta 2008 dalje, tudi v luči novih delovnih mest, so pa zagotovili, da bodo naknadno posredovali pisne odgovore na izpostavljene dvome, predvsem z vidika varstva okolja, ki sta jih ostro izrazila Šiško in Šerbčeva. Ker v uredništvu Posavskega obzornika menimo, da si navedena tematika nedvomno zasluži temeljito pozornost občanov občine, v prvi vrsti mesta Krško, si bomo razpravo svetnikov s seje prizadevali obširneje povzeti v časopisu Posavski obzornik, ki izide 24. junija.

Levičar: JEK 2 ni dejstvo, ampak izbira

DSC_3771

Danijel Levičar

V nadaljevanju seje sta generalni direktor skupine GEN Martin Novšak in poslovni direktor družbe Danijel Levičar predstavila skupino GEN, ki je sicer prisotna na 22 evropskih trgih. Levičar je v zvezi z drugim blokom JEK 2 dejal, da je potreben, izvedljiv in trajnostni projekt, da drugi blok "ni dejstvo, ampak izbira", saj že sedaj porabimo med 13 in 14 TWh električne energije in da bo morala Slovenija, v kolikor se ne odloči za gradnjo drugega bloka, leta 2050 uvoziti kar 80 % električne energije. Zato so že v začetku leta 2020 vložili vlogo za energetsko dovoljenje, temu bo sledil postopek umeščanja v prostor in odločanje o investiciji, kar naj bi po ocenah trajalo pet let in naslednjih pet let še sama gradnja jedrskega objekta. Kot je povedal, predstavljajo zaposleni v energetiki v Posavju 14 % vseh zaposlenih v regiji, da na vsako delovno mesto v NEK obstajata dve delovni mesti v podpornih dejavnostih in da je, tako kot med gradnjo prvega bloka JEK, pričakovati pozitivne učinke tako z vidika števila delovnih mest med samo gradnjo (5000) kot novih zaposlitev med obratovanjem, posledično pa tudi pozitivne demografske trende, razvoj stanovanjske politike in ostalih področij v lokalni skupnosti.

S septembrom nove cene programov v vrtcih in tudi pomoči na domu

DSC_3810

Darji Planinc, direktorici KD Krško, so zaupali vnovičen petletni mandat vodenja.

Če na tem mestu izpostavimo še nekaj izmed na seji obravnavanih točk: svetniki so potrdili za 0,13 evra višjo efektivno urno postavko za uporabnike socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, ki trenutno znaša 6,44 evra/uro. Višja cena, 6,57 €/uro, stopi v veljavo z mesecem julijem. Sicer je konec leta 2020 storitev pomoč na domu v občini uveljavljalo 176 uporabnikov, med letom pa se je njihovo število zvišalo na 239. Za petletno mandatno obdobje so ponovno za direktorico Kulturnega doma Krško in njegovih enot imenovali Darjo Planinc, potrdili pa tudi novo sistemizacijo delovnih mest v vrtcih v občini Krško in nove cene, ki bodo stopile v veljavo s šolskim letom 2021/2022. Tako kot do sedaj se bo za osnovo za plačilo staršev upoštevala najnižja cena istovrstnega programa v vrtcu na območju občine, in sicer bo ta po novem za oddelke 1. starostnega obdobja na izračunu cene za vrtec Brestanica znašala 583,86 evra, kar je za 7,33 % več od sedanje osnove, cena se za 5,18 zvišuje tudi za oddelke z otroki od 3 do 4 let, za katere bo osnovno kot v vrtcu Krško znašala 454,75 evra, za ostale starostne skupine pa bo cena nižja. In sicer bo za kombinirane oddelke osnova enaka kot v vrtcu Koprivnica, to je 437,34 evra ali 3,23 % manj od obstoječe cene, za oddelke od 3 do 6 let pa bo nižja od obstoječih cen za 1,24 % in bo, kot znaša izračun za vrtec na Raki, znašala 390,78 evra. V zvezi z vrtci je vodja oddelka za družbene dejavnosti Peter Planinc med drugim še izpostavil, da bodo s 1. 9. starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva otroka, oproščeni plačila za mlajšega otroka ali za več mlajših otrok iz iste družine, plačilo zanje pa bo kril državni proračun. Ob že omenjeni olajšavi in že ustaljenem vzorcu sofinanciranja predšolske vzgoje in varstva bodo vsi starši malčkov, ne glede na to, v kateri dohodkovni razred se uvrščajo, deležni tudi 30 % sofinanciranja njihovega plačila s strani Občine Krško iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP). Sicer bo z mesecem septembrom letos 70 oddelkov vrtcev po občini obiskovalo 1157 predšolskih otrok, štiri mesece kasneje, to je konec meseca februarja 2022, pa bo na podlagi razvida vpisa otrok organiziran en oddelek vrtca več, to je skupno 71 odelkov, otrok pa bo skupno za dobrih 60 več, to je 1219.

B. M.
« Nazaj na seznam