Časopis za pokrajino Posavje
18.05.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Krški zdravstveni delavci 32. obeležili Bogatajev dan

Objavljeno: Ponedeljek, 15.05.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3113 – kopija

Na prireditvi udeležene jubilantke, ki so dopolnile 10 ali 20 let delovne dobe. Sicer ima najdaljši delovni staž v zdravstvu Filip Umek iz ZP Senovo, ki v zdravstvu dela že 30 let.

12. maja so zdravstveni delavci in zaposleni v Zdravstvenem domu Krško in zdravstvenih postajah, ki delujejo na Senovem, Raki in Kostanjevici na Krki, obeležili Bogatajev dan, ki poteka v spomin na pionirja zdravstvene dejavnosti v občini Krško dr. Jožeta Bogataja.

DSC_3065 – kopija

Direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič

V sklopu navedenega praznika, ki se je zvrstil že 32. leto, je zbrane ob tej priložnosti nagovorila direktorica javnega zavoda mag. Tatjana Fabjančič Pavlič, ki je izpostavila pridobitve v obdobju od lanskoletnega do letošnjega praznika (več o opremi in posodobitvah v Posavskem obzorniku, ki izide 25. maja, op. p.), pod naslovom Spoznaj me: skozi rime do hitrejšega in lažjega razumevanja duševnih tegob je v sklopu strokovnega programa psihologinja Tanja Povhe predstavila avtorsko strokovno pesniško zbirko, predsednica sindikata Snežana Ladika Žvar, dr. med., spec. ped., pa je podelila jubilejne nagrade. Na priložnosti razstavi so bila na ogled likovna dela zaposlenih, ki so jih ustvarili v sklopu ustvarjalne delavnice za zaposlene, pevsko-instrumentalni program je izvedla Kristina Lovšin Salmič, dr. med., spec. ped., člani dramske sekcije Kulturnega društva Leskovec pri Krškem pa so izvedli kratko gledališko igro pod naslovom Informativna točka (v zdravstvenem domu), katere avtorica in režiserka je Vesna Šinko, prav tako zaposlena v ZD Krško.

DSC_3080 – kopija

Kristina Lovšin Salmič med pevskim nastopom

Trenutno je v ZD Krško 154 zaposlenih, kot je povedala Fabjančič Pavličeva, pa je v zadnjem letu prišlo do največjih kadrovskih sprememb v zadnjih 17 letih, katerim so botrovale predvsem upokojitve, pridobljeni novi zdravstveni programi, pa tudi večjo število porodniških odsotnosti. Trenutno imajo zaposlenih devet specializantov, in sicer tri iz družinske medicine, dva iz urgentne medicine, ter po enega iz pediatrije, otroške mladostniške psihiatrije, medicine dela, prometa in športa ter klinične psihologije. V navedenem obdobju so se upokojil Nada Jensterle, dr. med., spec. kirurgije, Liljana Božičnik, laboratorijski tehnik, Štefka Komočar, zobozdravstvena asistentka, zaposlitev za določen čas se je zaključila za Albino Luzar, Vasfijo Draganvić, Karmen Kovač, Estero Fijavž, Tilna Kovača, Hanno Abram, Jaka Šinkovca, Tino Nikolić, s pripravništvom so zaključili Maja Štukelj, psihologinja., Jernej Matjašič, srednji zdravstvenik in Sebastian Sever, ustni higienik, zaposlitev za nedoločen čas pa sta prekinila Damijan Blatnik, dr. dent.,med., spec. zob. in čelj. ortopedije ter Nataša Obradović, dr. med., spec. druž. med.

DSC_3111 – kopija

Leskovški amaterski igralci med igro

Za nedoločen čas so zaposlili: v splošni ambulanti ambulanti Janjo Ojsteršek, dr. med., spec. druž. med., v zobni ambulanti za odrasle Ano Dvornik, dr. dent. med., in medicinsko sestro Majo Žibert, v zobni ambulanti za otroke in mladino Melito Gričar, zobozdravstveno asistentko, v diagnostičnem laboratoriju Darjo Vovk, dipl. inž. lab. biomedicine, in Danijelo Furlan, spec. lab. biomedicine, v tehničnih službah Stanko Česnik in Matejo Avšič, v urgentni službi diplomirana zdravstvenika Uroša Bega in Simona Krnca, v patronažni službi Ano Vodeb, dipl. med. sestra, in pripravnike Ivo Poljšak, dipl. del. terapevtko, Jerneja Korasa, mag. psihologije, med. sestro Tjašo Škoberne in Ano Colarič, dr. dent. med, za določen čas za nadomeščanje porodniških in bolniških odsotnosti pa medicinske sestre Janjo Hriberšek, Dorotejo Rau, Valerijo Kunej, Tamaro Kralj, Blažko Gramc, Klaro Suhadolnik, dr. med., in Želimirja Skočiliča, dr. med., spec. psihiatrije.

DSC_3073 – kopija

Likovna dela so ustvarile: Irma Melkay Sotošek, Eva Medvešček, Stanka Brilej Kokotec, Alenka Franko, Romana Miklič, Stanka Česnik, Mojca Škoberne, Sonja Olovec, Lea Unetič, Klavdija Božič, Darja Grilc, Milena Podlogar, Sonja Radanovič, Janja Požun.

V zavodu skrbijo tudi za izobraževanja zaposlenih, saj se zavedajo, kot je poudarila še direktorica, "da je znanje gonilo dobre delovne organizacije." Tako je v letu 2016 z magistrskim študijem laboratorijske biomedicine Fakultete za farmacijo v Ljubljani začela Tatjana Medvešek, v letu 2016 in 2017 sta študij na visoki šoli za zdravstvo uspešno zaključila Ajdišek Mojca in Damjan Kostič, lani sta nacionalno poklicno kvalifikacijo za zdravstvenega reševalca pridobila Matjaž Fon in Miha Cvelbar, v letošnjem letu so poklicno kvalifikacijo omogočili še dvema zdravstvenima tehnikoma v urgenci, in sicer Mateju Kaduncu in Mihaeli Pacek, dvema zaposlenima sofinancirajo študij na visoki šoli za zdravstvo, prek »Regijske posavske štipendijske sheme« pa štipendirajo 1 študentko medicine. So učna ustanova za dijake in študente zdravstvenih šol, medicine in psihologije. Letos so pridobili pooblastilo Ministrstva za zdravje za izvajanje pripravništva za poklic zobozdravnik, poleg pooblastila zdravniške zbornice za izvajanje specializacij iz družinske medicine pa so prejeli tudi pooblastilo za izvajanje specializacij iz pediatrije in urgentne medicine.

B. M.
« Nazaj na seznam
»