Časopis za pokrajino Posavje
5.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Letos jubilejni 20. Praznik kozjanskega jabolka

Objavljeno: Petek, 13.09.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
sejemsko dogajanje

Jubilejni Praznik kozjanskega jabolka bo, če mu bo naklonjeno vreme, privabil 20 tisoč ljudi.

V Kozjanskem parku so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili priprave na 20-letnico Praznika kozjanskega jabolka, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje v okviru projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem ter projekt Life Naturaviva.

PRIREDITEV JE IZŠLA IZ SKRBI ZA PTICE IN DREVESA
 
Kot je na gradu Podsreda povedala direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst (na čelu ustanove je od konca lanskega leta), so pred 20 leti v skrbi za ptice, ki so pomembne za ohranjanje ravnovesja v naravi, pristopili k projektu obnavljanja visokodebelnih travniških sadovnjakov. Iz tega je leta 2000 izšla prva prireditev Praznik kozjanskega jabolka, na katerem je sodelovalo le nekaj ponudnikov, obisk pa je bil temu primerno skromen.
Kozjanski park-novinarska (7)

Sodelujoče na novinarski konferenci

Kljub temu so vztrajali in skozi leta je naraščalo tako število ponudnikov (do maksimalnih 145, kolikor jih prenese trg Podsreda) kot obiskovalcev, ki jih je, če je vreme ugodno, na osrednjih sejemskih dnevih tudi do 20 tisoč. »Želeli smo dokazati, da imajo od tega, ko skrbimo za ohranjanje narave, nekaj tudi ljudje, da je lahko tudi biodiverziteta pomembna ekosistemska prednost oz. dobrina, ki predstavlja vir dodatnega dohodka,« pravi Kunstova.
sadovnjak_barbarbara ploštajner

V Kozjanskem parku skrbijo za ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.

»Prireditev je ena izmed nacionalno najbolj prepoznavnih v naših krajih,« je prepričana, pripomogla pa je tudi k povečanju površin visokodebelnih travniških sadovnjakov. Slednji namreč zavzemajo 2 % površin na 206 km2 velikem zavarovanem območju parka, od tega je polovica mlajših od desetih let, s čimer je prvotni cilj projekta dosežen. »Teh dreves ne sadimo zase, ampak za svoje potomce,« je še poudarila Kunstova. V Kozjanskem parku vsako leto prodajo okoli 2000 sadik starih sort jablan, med njimi pa so najbolj iskane sorte carjevič, bobovec, dolenjska voščenka …
Grajska pot Podsreda (4)

Grajsko pot bodo odprli 8. oktobra.


 
LETOŠNJI PRAZNIK CEL MESEC
 
O letošnji jubilejni prireditvi Praznik kozjanskega jabolka je več povedala vodja službe za splošne zadeve mag. Valerija Slemenšek. Letos bo – simbolično – potekala od 20. septembra, ko bodo pobirali jabolka v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka na Čerčkovi domačiji v Gradišču pri Podsredi, do 20. oktobra, ko bodo zasadili drevored jablan na poti proti omenjeni domačiji. »Sejemski del praznika bo tradicionalno potekal drugi vikend v oktobru, v soboto in nedeljo, 12. in 13. oktobra.
pohod po sadovnjakih

6. oktobra pripravljajo pohod po kozjanskih sadovnjakih.

Tudi letos imamo 145 stojnic, na katerih se bo predstavilo 170 ponudnikov, v kulturnem programu bo sodelovalo prek 200 nastopajočih, podelili bom naziv carjeviča, pekli bomo štrudl, tekmovali v najdaljšem olupu jabolka, skratka, tudi letos bo sejem živ,« je pojasnila. Veliko je tudi spremljevalnih prireditev, pri katerih sodelujejo številna društva in ustanove. »V 20 letih smo veliko naredili, ker delamo s srcem. Upam, da bomo to ohranili in še nadgradili,« je še dodala Slemenškova.
 
PRIBLIŽATI BIOSFERNA OBMOČJA
 
Višja naravovarstvena svetovalka Tatjana Kotnik je predstavila biosferno območje Kozjansko in Obsotelje v okviru projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem. Omenjeno biosferno območje je že od leta 2010 del mreže biosfernih območij znotraj Unescovega programa MAB (Man and Biosphere – Človek in biosfera). Projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki poteka letos in naslednje leto, želi povečati prepoznavnost biosfernih območij v Sloveniji (poleg kozjansko-obsotelskega so še biosferna območja Julijskih Alp, Krasa in Mure). Ključni dosežki projekta so ozaveščevalni film o biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje ter predstavitev območja ključnim deležnikom in iskanje potencialov, ki lahko prinesejo številne trajnostno naravnane ekonomske priložnosti prebivalcev.
 
UREJAJO GRAJSKO PEŠPOT
 
V Kozjanskem parku od septembra leta 2017 sodelujejo v petletnem projektu Life Naturaviva, ki ga je predstavila sodelavka v projektu Nina Gabron. Vodilni partner je Nacionalni inštitut za biologijo, sodeluje pa še devet partnerjev, od tega kar pet slovenskih naravnih parkov. Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. V Kozjanskem parku v okviru projekta urejajo 2 km dolgo Grajsko pot od trga Podsreda do gradu Podsreda, ki jo bodo odprli 8. oktobra. S tem želijo nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš, pri tem pa na 14 točkah spoznavajo tamkajšnje naravne znamenitosti.
 
FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE IN KUHINJA NA GRADU
 
Danes popoldne bo na gradu Podsreda potekal 7. festival ekološke hrane, namenjen podpori sonaravne in okolju prijazne pridelave hrane. Festivalu tokrat dodajajo še kuhinjo na gradu in zabavni glasbeni program z Adijem Smolarjem. Festival se bo začel z MAB dnevom, kjer bomo ključnim deležnikom Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje predstavili aktivnosti projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, na podstrešju gradu pa bodo v okviru projekta Life Naturaviva odprli fotografsko razstavo Magična narava 2018.

P. P., foto: P. P. in arhiv Kozjanskega parka
 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte