Časopis za pokrajino Posavje
26.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Luč sveta ugledala knjiga Mitje Teropšiča o brežiških teritorialcih

Objavljeno: Sreda, 04.12.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
ozvvs_brezice_predstavitev_knjige_breziski_teritorialci (11)

Med predstavitvijo knjige: (z desne) Stanislav Zlobko, Mitja Teropšič in predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič

V torek, 3. decembra, je polkovnik v pokoju Mitja Teropšič pred nabito polno dvorano v Mestni hiši Brežice predstavil svojo knjigo z naslovom Brežiški teritorialci, ki govori predvsem o nastanku, razvoju in organizaciji Teritorialne obrambe (TO) občine Brežice.

Kot je avtor knjige zapisal že na vabilu na predstavitev, »je knjiga Brežiški teritorialci izpolnitev mojega dolga kot dolgoletnega poklicnega pripadnika občinskega štaba Teritorialne obrambe in poveljnika TO občine Brežice do vseh brežiških teritorialcev in teritorialk, poveljnikov, starešin štabov, poveljstev vojnih enot in brežiških politikov, ki so v celotnem obdobju od leta 1968 pa vse do leta 1991 dali svoj osebni prispevek v mozaik razvoja in krepitve Teritorialne obrambe občine Brežice. Posebej želim poudariti, da knjigo posvečam padlemu teritorialcu, vojnemu tovarišu in bojevniku Jerneju Molanu, nosilcu častnega vojnega znaka TO Republike Slovenije, ki ga je prejel posmrtno, in njegovi družini ter brežiškim bojevnikom, nosilcem visokih odlikovanj za vojne zasluge, nosilcem spominskih bojnih znakov 1991 ter vsem teritorialcem in bojevnikom, ki so sodelovali v vojni leta 1991.«

Teropšič je v posameznih poglavjih opisal naseljevanje Brežic skozi čas, upravno zgodovino in vojaški pomen tega mesta, svojo vojaško pot od nabornika, preko kadeta, šole za rezervne oficirje in rezervnega oficirja do poklicnega pripadnika stalne sestave Občinskega štaba za teritorialno obrambo (OŠTO) Skupščine občine Brežice, graditev in razvoj TO občine Brežice, od njenih začetkov leta 1968 do treh petletnih srednjeročnih razvojnih obdobij med letoma 1976 in 1990, ter vlogo in prispevek brežiških teritorialcev v pripravah na osamosvajanje Slovenije leta 1990 in v osamosvojitveni vojni z Jugoslovansko ljudsko armado (JLA) leta 1991.
ozvvs_brezice_predstavitev_knjige_breziski_teritorialci (6)

Na začetku so se navzoči z minuto molka poklonili na pred dnevi preminulega nekdanjega predsednika pokrajinskega odbora ZVVS Posavje Rudija Smodiča.


»Teritorialna obramba ni bila nikoli ukinjena«

Pogovor z avtorjem knjige je vodil Stanislav Zlobko. Po Teropšičevih besedah je bil razvoj Teritorialne obrambe RS zelo zanimiv in specifičen. Od leta 1968 do leta 1990 je bila TO rezervna vojska oz. t. i. druga komponenta oboroženih sil takratne Jugoslavije. V letih 1990 in 1991 je morala v zelo kratkem času postati nacionalna vojska slovenskega naroda. Ob koncu leta 1991 je morala postati »državna« vojska z nalogami usposabljanja nabornikov, varovanja države in vseh drugih nalog, značilnih za vojsko. Po letu 1991 so potekale tudi priprave v primeru še drugega vdora jugoslovanske vojske v Slovenijo in to nalogo je TO opravljala do leta 1995, ko se je preimenovala v Slovensko vojsko. »Teritorialna obramba ni bila nikoli ukinjena,« je ob tem poudaril. Teropšič do danes še ni zasledil literature, ki bi podrobno opisovala razvoj in nastanek TO v posamezni občini – teh je bilo med 60 in 64 –, tako da je knjiga Brežiški teritorialci najbrž prvi tak primer v Sloveniji. Knjiga je luč sveta ugledala leto dni po praznovanju 50. obletnice nastanka TO RS. »TO danes doživlja podobno usodo kot Maistrovi borci pred sto leti, ki niso bili preveč zaželeni in všeč politikom v Ljubljani. Tudi teritorialci nismo. Pa naj omenim samo predsednika države, ki je lani na slovesnosti teritorialcev dejal, da mi, ki slavimo zgodovino TO, razdvajamo slovenski narod,« je spomnil Teropšič in nadaljeval, da je želel s to knjigo preprečiti poizkuse, da teritorialcem politiki ne vzamejo časti, ponosa, dostojanstva, vsega tistega, kar so gradili skozi čas, se pravi od leta 1968 do leta 1991.
ozvvs_brezice_predstavitev_knjige_breziski_teritorialci (4)

Avtor knjige Mitja Teropšič


Leto 1980 mejnik v razvoju TO občine Brežice

Teropšič je obdobje med letoma 1968 in 1974 označil za »sivo liso v razvoju TO«, saj so po njegovem za razvoj v celoti skrbeli posamezni politiki in poveljniki na nivoju takratnih conskih štabov, ki so bili takrat v Sloveniji in so se imenovali partizanske enote (tudi partizansko teritorialne enote), vse orožje pa je takrat »donirala« Jugoslovanska ljudska armada, to je bilo namreč obdobje, ko je TO dobivala vso osnovno opremo zastonj, po tem obdobju pa je bilo treba večino vojaške opreme kupovati. Med prelomna sodi leto 1975, ko so bili v vseh občinah ustanovljeni občinski štabi TO, ki so takoj zapustili jedro poklicnih pripadnikov vojske. Leta 1980 je prišlo do novega mejnika v razvoju in organizaciji TO, saj je brežiški občinski štab po novem spadal pod pokrajinski štab TO Posavja (prej pod pokrajinski štab Zahodnoštajerske) s sedežem v vili na Prešernovi cesti v Brežicah. V tem času so že imeli oblikovane, opremljene in oborožene enote, ki so bile tudi na usposabljanjih, v Brežicah so razvijali brežiški odred diverzantske sestave, katerega značilnost je bila, da je imel v svoji sestavi diverzantske vode, kar pomeni, da je bila to močna enota za izvajanje diverzij na širšem območju Posavja oz. jugovzhodne Slovenije. Imeli so tudi že močne enote, ki so bile v celoti vezane na takratnih 18 krajevnih skupnosti v občini in vsaka od njih je imela svoj štab s kratico ŠTOKS in rangirane enote – manjše KS so imele oddelke, nekoliko večje vode, največje pa čete. Teropšič je omenil, da je bilo leto 1980 za TO občine Brežice prelomno zaradi dveh razlogov – tega leta so dogradili t. i. dom Teritorialne obrambe (druga modra stavba zraven nekdanje postaje milice v Brežicah) in začeli kupovati modernejše orožje, kot so npr. avtomatske puške, puškomitraljezi in ročni metalci.
ozvvs_brezice_predstavitev_knjige_breziski_teritorialci (13)

Predstavitve so se udeležili številni nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe občine Brežice.


V Brežicah uspeli zadržati vse orožje

Obdobje okoli leta 1985 je bilo za TO občine Brežice zelo pomembno, saj je dobila svojo artilerijo (topništvo), pri čemer je bila formirana minometna četa s tremi vodi, ki je potem leta 1991 odigrala eno ključnih nalog, enote KS so se ukinile in se preoblikovale v samostojne čete, oblikovan pa je bil tudi t. i. jurišni odred. Za ključni moment je označil neoddajo orožja JLA, s čimer so uspeli zadržati kompletno količino orožja v Brežicah, ki je ostalo v skladišču in bilo za pripadnike TO občine Brežice tudi ves čas dostopno. Povedal je še nekaj besed o Manevrski strukturi narodne zaščite, ki je v Brežicah pod tem imenom delovala nekje od konca avgusta 1990 pa do začetka oktobra istega leta, sestavljali so jo sami teritorialci, ki so se preimenovali v manevrsko strukturo oz. bili pripadniki narodne zaščite, v tem času pa so na tajne lokacije na celotnem območju brežiške občine prepeljali večino orožja, ki so ga imeli v skladiščih, in nobeno od teh tajnih skladišč ni bilo nikoli odkrito. Avtor knjige je tudi priznal, da brežiškim teritorialcem leta 1990, ko je na oblast prišla Demosova vlada, ni bilo več lahko, saj jim je ta praktično ukinila vsa sredstva za njihovo delovanje.

Teropšič: Jernej Molan je še vedno boleča in odprta rana vseh nas

Ker je knjiga med drugim posvečena tudi padlemu bojevniku Jerneju Molanu, je Teropšič dejal: »Jernej je še vedno boleča in odprta rana vseh nas, ki smo vodili TO in poveljevali v občini ali Posavju. Občutek krivde, da je Jernej padel, je vsaj pri meni še vedno zelo prisoten in verjetno ne bo nikoli izginil.« Kot je med drugim zapisal v knjigi, bo Jernej Molan še dolgo ostal v srcih in spominu svojih bojnih in vojnih tovarišev, vojnih veteranov, Brežičanov ter slovenskega naroda kot hraber bojevnik. Ob tem se je javno zahvalil Jernejevi sestri Stanislavi Molan, ki je v knjigi zapisala čustvene spomine na svojega brata. Zahvalil se je tudi vsem, ki so od leta 1968 do sredine 90. let soustvarjali TO.

TO so krasili medsebojno zaupanje, tovariški odnosi in motiviranost

»Knjigo priporočam v branje tudi tistim, ki danes napačno trdijo, da je bila TO leta 1990 samorazorožena in ukinjena ter da je kar čez noč nastala neka nova TO. /.../ S to trditvijo želijo poneumljati nas, teritorialce, vsaj tak imam občutek,« je poudaril Teropšič in dodal, da je bila TO posebna vojska, ker so bili v njej izbrani fantje in dekleta iz posamezne občine oz. KS ter je bila v celoti rezervna, zanjo so bili tudi značilni vojaško-civilni odnosi, npr. da je bil poveljnik čete delovodja v nekem podjetju, njegov direktor pa je bil vojak v tej isti enoti. TO so krasili tudi medsebojno zaupanje, tovariški odnosi in motiviranost, je še dejal.

Avtorju so ob koncu čestitali in se zahvalili tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo – ta je knjigo tudi založila – Ladislav Lipič, rekoč, da bo nastala knjiga čez določen čas dobila znanstveno vrednost, brežiški župan Ivan Molan, ki je omenil, da je tudi občina finančno podprla nastanek knjige, ter prej omenjena Stanislava Molan, ki se je zavzela za ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitev in prispevek teritorialcev v tistem obdobju. Rečeno je še bilo, da bodo Teropšičevo knjigo med drugim dostavili tudi na šole v brežiški občini, saj želijo, da se tudi mlajše generacije seznanijo z delovanjem TO v občini in na splošno.

R. R.
« Nazaj na seznam