Časopis za pokrajino Posavje
26.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Mesečni strošek črpanja vode na nivoju celoletnega stroška

Objavljeno: Petek, 30.09.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
34. seja OS krsko (4)

S četrtkovega zasedanja občinskega sveta

Krški občinski svet je na včerajšnji 34. redni seji potrdil zvišanje cen komunalnih dejavnosti, na katere ima neposreden vpliv dvig cen električne energije, to je za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje padavinske vode gospodinjstvom na območju mestne občine Krško.

Cena električne energije se je namreč zvišala med 400 in 1200 evrov in kljub racionalizaciji, ki so jo izvedli, je povedal direktor Sektorja komunale pri družbi Kostak Jože Leskovar, se niso mogli izogniti povišanju cen. Konkretno to pomeni, da bodo zneski na položnicah z mesecem oktobrom višji za dobrih 8 %, to je od 4,50 do 5 evrov za 4-članska gospodinjstva, ki porabijo v povprečju 12 m3 vode na mesec in so priključena na javno kanalizacijsko omrežje, dočim bodo za gospodinjstva z greznico ali malo čistilno napravo zneski na mesečni ravni višji za dobrih 10 %, to je v povprečju za okoli 4,50 evrov.

34. seja OS krsko (3)

Jože Leskovar

»Cene elektrike so takšne, da niso vzdržne. Lahko povem, da tri tedne na črpališču obratujemo z agregatom, kar je sicer skregano z ekologijo, vendar to skozi cenovno politiko pomeni, da bomo v enem mesecu lahko na takšen način privarčevali med 5.000 in 7.000 evrov.« Navedeno povišanje pa ne vključuje kritje do sedaj ustvarjene izgube na segmentu oskrbe s pitno vodo, temveč s povišanjem krijejo zgolj trenutno ceno stroškov elektrike, je povedal Leskovar, pri čemer je izrazil upanje, da bosta tako evropska kot slovenska politika stabilizirali cene na neki maksimalni višini, saj bo v nasprotnem primeru zaradi nevzdržnih cen to pomenilo zlom gospodarstva tako doma kot v tujini. Za ponazoritev je navedel, da predstavlja črpanje vode na mesečnem nivoju sedaj tako velik strošek, kot je prej znašal strošek za elektriko na tem segmentu na letnem nivoju, ali, če je prej strošek elektrike za kubični meter načrpane vode znašal 13 centov, sedaj ta znaša 48 centov. »Mi imamo na Kostaku vsaj to srečo, da imamo več dejavnosti in da ne vpliva cena elektrike v tolikšni meri, da bi porušila tudi poslovanje, seveda, če ne bo to predolgo trajalo. Cena nafte se je stabilizirala, kar je dobrodošlo, zato tudi ne spreminjamo cene ravnanja z odpadki. Sicer smo si mi tudi preko Komunalne zbornice prizadevali, da bi za nas veljal tisti sklop cene električne energije, ki veljajo za gospodinjstva, saj cene elektrike direktno vplivajo na cene položnic, ki jih plačujejo občani, a se nekatera ministrstva s tem niso strinjala.«

Tretji popravek letošnjega proračuna, znatno zvišanje pa za leto 2023

34. seja OS krsko (10)

Župan mag. Miran Stanko

Med obravnavanimi točkami naj na tem mestu še izpostavimo, da so svetniki potrdili tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna, v katerem se prihodki zvišujejo za 335.144 evrov oz. na okoli 47,2 mio evrov, odhodki pa za 331.064 evrov, to je na skupno okoli 48,8 mio evrov. In če pri letošnjem proračunu v skupni višini še ne gre za »megalomansko« zvišanje, pa se znatno povečuje načrtovan proračun za leto 2023, in sicer na prihodkovni strani kar za dobrih 1,8 mio evrov ali skupno na okoli 43.6 mio evrov, na odhodkovni strani pa za okoli 5,4 mio evrov, to je na skupno dobrih 46,8 mio, v ta namen pa se bo Mestna občina tudi dodatno zadolžiti v višini 3 mio evrov.

K zvišanju, tako v letošnjem kot v proračunu v prihodnjem letu, botrujejo visoke cene električne energije in naftnih derivatov že na postavki delovanja šol in ostalih javnih zavodov, šolskih prevozov in prevozov mestnega avtobusa, povišanje na odhodkovni strani pa gre tudi na račun izgradnje novega bloka s 17 stanovanji na Gubčevi ulici v Krškem, nadaljevanja obnove CKŽ skozi mesto, energetske sanacije Doma 14. divizije na Senovem in tamkajšnje športne dvorane, izvedbe aktivnosti pri gradnji novega bazena, ureditve podstrešja v Mencingerjevi hiši, dograditve Zdravstvenega doma Krško, financiranja Vrtca v Kerinovem Grmu, plačil oskrbe občanov v institucionalnem varstvu, ki sami s svojimi dohodki ne zmorejo kritja oskrbnin, na račun ureditve panoramske terase nad Gradom Rajhenburg, obnove lokalnih cest itd. Ob tem bo morala Mestna občina v primeru prenehanja obratovanja Vipapa vložiti sredstva tudi v gradnjo od tovarne neodvisno obratujoče skupne čistilne naprave. Družba Kostak je bila namreč pripravljena že izvesti nov priključek za napajanje elektrike za potrebe delovanja ČN, vendar vodstvo in lastniki Vipap Vidma na to niso pristali, je med drugim povedal v obrazložitvi povišanja proračuna za prihodnje leto župan mag. Miran Stanko.

34. seja OS krsko (8)
Svetniki so potrdili tudi občinski podrobni načrt za območje družbe Avtoline v starem mestnem jedru, investicijska projekta za obnovo Lovske ceste v Brestanici ter ureditev ceste, križišča in pločnikov na Velikem Trnu, kljub začetnim zapletom in predlogu svetnika Jožeta Olovca pri sprejemanju dnevnega reda seje, da se iz dnevnega reda izvzame sprejem predloga Statuta Mestne občine Krško, pa so zatem slednjega svetnice in svetniki sprejeli soglasno oziroma ga potrdili z vsemi 28 glasovi prisotnih na seji (več o navedenih točkah v tiskani izdaji obliki Posavskega obzornika 13. oktobra).

B. M.
« Nazaj na seznam
»