Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Minister Vizjak podprl izgradnjo sodobnega centra za ravnanje z odpadki

Objavljeno: Četrtek, 27.01.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
51844764853_8b93288e38_o

Minister mag. Andrej Vizjak (desno) z Jožico Stegne in predsednikom uprave družbe Kostak Miljenkom Muho ob ogledu centra

V sklopu obiskov ministrov in drugih funkcionarjev ter državnih uslužbencev med dvodnevnim obiskom Vlade RS po posavskih podjetjih, ustanovah in drugih institucijah se je v sredinem popoldnevu minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak sestal z vodstvom družbe Kostak na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu. V družbi se namreč pospešeno pripravljajo na gradnjo novega sodobnega centra za ravnanje z odpadki na obstoječi lokaciji, ki bo imel domala ničelne vplive na okolje.

DSC_0246

Na sestanku je beseda tekla o načrtovani izgradnji ...

Kot nam je povedal minister mag. Andrej Vizjak po sestanku, je beseda z vodstvom družbe Kostak ob ogledu centra potekala v smeri nadaljnjega in načrtovanega razvoja dejavnosti ravnanja z odpadki, ki je v skladu z doseganji boljših okoljskih ciljev, učinkovitosti in sprejemljivosti v okolju: »Govora je bilo tudi o pridobivanju potrebnih dovolj. Mi bomo seveda na ministrstvu naredili vse, kar je v naši moči in pristojnosti, da bomo ta dovoljenja tudi v razumnem času izdali. Povsem namreč razumem investitorja oz. današnjega gostitelja, da pričakuje od nas hiter odziv. Med drugim smo govorili tudi o načrtovani sončni elektrarni z močjo 2,4 MW, gradnjo katere investitor načrtuje na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov. Po do sedaj veljavni zakonodaji to ni bilo mogoče, saj bi se na zaprti površini moral 25 let izvajati samo monitoring, z zakonom o urejanju prostora, ki ga je parlament že sprejel, pa so tovrstne druge ureditve na površinah mogoče, če ne vplivajo na telo odlagališča. Postavitev sončne elektrarne z ustreznim temeljenjem, ki nima vpliva, pa je povsem normalna in pozdrava vredna, saj v Sloveniji pravzaprav drugih površin za postavitev sončnih elektrarn, kot so na objektih in tovrstnih degradiranih površinah, nimamo, saj jih na kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno postavljati, medtem ko na drugih prostorih veljajo že neke druge omejitve. Za prihodnji teden je predvidena tudi obravnava Zakona o varstvu okolja 2, ki tudi dodatno daje pravno podlago za tovrstne posege. Računamo, da bo najkasneje v mesecu marcu ta zakon tudi sprejet, skupaj z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora s 1. junijem pa bo lahko družba Kostak tudi podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na to, da gre za gradbeno dovoljenje, ki ne potrebuje presoje, ga bo mogoče tudi zelo hitro pridobiti na upravni enoti. Kajti gre za zelo pomemben in potreben projekt, pri čemer ne vidim zadržkov, da ne bi takšne naložbe na ministrstvu podprli.«

DSC_0247

... in preureditvi obstoječega centra v nov sodoben center za ravnanje z odpadki.

Po besedah Jožice Stegne, direktorice Sektorja za ravnanje s surovinami pri družbi Kostak, se gradnje novega centra, katerega predračunska vrednost znaša več kot 26 mio evrov, lotevajo zaradi obstoječe prostorske utesnjenosti in logistično neustreznih rešitev med posameznimi linijami za obdelavo odpadkov. Nov Center za ravnanje z odpadki se bo razprostiral na območju 45.106 m2, od tega bo glavni objekt za obdelavo odpadkov zasedal 18.940 m2 površin. Na obstoječi liniji za mešane komunalne odpadke presortirajo približno 25.000 ton komunalnih odpadkov na leto, z novo vzpostavljeno linijo pa bodo navedeno količino podvojili, prav tako količino sortiranega mešanega odpadnega papirja iz 18.000 ton na 36.000 ton na leto. Na novo vzpostavljeni proizvodnji linijah za alternativna goriva SRF in RDF, ki jih pridobivajo iz komunalnih in drugih odpadkov, bo mogoče pridelati 180.000 ton alternativnih goriv (sedaj povprečna letna proizvodnja znaša skupno 80.000 ton alternativnih goriv), medtem ko bo obdelava biološko razgradljivih odpadkov potekala v kompostarni z zaprtim procesom kompostiranja, kar pomeni domala ničelne zaznave v okolju (več o pogovoru z Jožico Stegne o načrtovani izgradnji novega Centra za ravnanje z odpadki v Vrbini oz. na območju Spodnjega Starega Grada in postavitvi sončne elektrarne na območju centra v eni izmed prihodnjih številk Posavskega obzornika).

B. M., foto: B. M. in Vlada RS
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte