Časopis za pokrajino Posavje
10.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ministrica mag. Ksenija Klampfer obiskala CSD Posavje

Objavljeno: Četrtek, 09.05.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Ministrica mag. Ksenija Klampfer obiskala CSD Posavje

Poslanka Janja Sluga, ministrica mag. Ksenija Klampfer in Marina Novak Rabzelj

Danes dopoldan bo v sejni dvorani občine Krško zasedala Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pri Državnem svetu RS, ki se bo seznanila s potekom pilotnega projekta MOST, ki ga Center za socialno delo Posavje in njegova Enota CSD Krško izvaja kot ena izmed treh ustanov v Sloveniji.

Že včeraj pa je CSD Posavje obiskala ministrica za delo, družino in socialne zadeve mag. Ksenija Klampfer, ki se je na delovnem sestanku z vodstvom in vodjami enot ter projektov seznanila s problematiko na območju regije in si v nadaljevanju obiska ogledala še večnamenski romski center DROM v Kerinovem Grmu.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer obiskala CSD Posavje

Dobrodošlica ministrici ob prihodu

Kot je ministrici očrtala specifike našega območja v. d. direktorice CSD Posavje Marina Novak Rabzelj, se je delo na posavskem centru, ki od 1. oktobra lani deluje kot nov pravni subjekt, pod okriljem tega pa enote CSD Krško, Brežice in Sevnica, uteklo. Za center je značilno, da na njem poleg javnih pooblastil in drugih zakonsko določenih nalog in storitev po pogodbah izvajajo večje število dodatnih socialno-varstvenih programov in storitev, ki so sofinancirani največ s strani lokalnih skupnosti, resornega ministrstva, izvajajo pa tudi dva evropska projekta: »Izvajamo tudi več programom javnih del, pri čemer lokalne skupnosti izkazujejo razumevanje tako po vsebinski kot finančni plati. Na območju Posavja je število prebivalstva skoraj 80.000. Specifika okolja je, da je število starejših oseb nad 65 nad državnim povprečjem, od državnega povprečja je višja tudi stopnja registrirane brezposelnosti, najvišja je v občini Krško. Samo v zadnjem tromesečju lanskega leta smo obravnavali skoraj 806 vlog za izredno denarno socialno pomoč, skoraj 6000 je bilo prejetih enotnih vlog. Zaradi velikega števila dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov denarno-socialnih pomoči že intenziviramo in krepimo sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, z namenom dodatne socialne aktivacije, celostne obravnave posameznikov in krepitve storitev za približevanje trgu dela naših občanov.«

Ministrica mag. Ksenija Klampfer obiskala CSD Posavje

Med obiskom Kerinovega Grma (foto: CSD)

Med značilnostmi regije je Novak Rabzeljeva izpostavila tudi pretežno ruralno in vinorodno območje, ki se odraža tudi na visoki stopnji pojavnosti problema alkoholizma, ob svojem delu pa opažajo tudi problem medgeneracijske odtujenosti, osamljenost in odrinjenost starejših ljudi, povečuje se število uporabnikov pomoči na domu ter oskrbe v drugi družini. Ker se Zakon o dolgotrajni oskrbi pripravlja že vrsto let, so se na centru aktivno vključili v njegovo pripravo, posledično pa so bili tudi uspešni pri pridobitvi enoletnega evropskega pilotnega projekta Integrirane oskrbe v občini Krško MOST, ki je v praksi zaživel z letošnjim letom. Kot zanimivost naj povemo, da iz tega naslova, kot je mag. Klampfer povedala vodja projekta MOST Carmen Rajer, oskrbujejo že večje število občanov, ki do sedaj niso bili deležni oz. niso niti iskali pomoči iz naslova izvajanja storitve Pomoč na domu. Novak Rabzeljeva je ob tej priložnosti ministrici izpostavila tudi problematiko tu živeče številne romske skupnosti, ki je še vedno v večji meri socialno izključena. Med pripadniki skupnosti prevladuje izrazito nizka izobrazbena struktura, visoka stopnja brezposelnosti, zaradi česar večini edini vir preživetja predstavlja denarna socialna pomoč. Ob delu z uporabniki v Kriznem centru za otroke in mladostnike ter Zavetiščem za brezdomce se srečujejo z uporabniki, ki so gibalno ovirane starejše osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju ali osebe s posebnimi potrebami, ki potrebujejo specializirano obravnavo. »Lahko pa rečemo, da pri svojem delu vedno postavljamo v središče uporabnika, se pravi človeka, dnevno se odzivamo na potrebe lokalnih skupnosti in razvijamo različne programe,« je dejala Novak Rabzeljeva, ki je ob tem še povedala, da so v krizni center za otroke in mladostnike samo v zadnjih treh mesecih minulega leta sprejeli 13 otrok in mladostnikov, v Zavetišče Pepcin dom, varno hišo za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, pa so v prvih treh mesecih letošnjega leta sprejeli pet žensk. S celostno obravnavo družin in posameznikov ter razvijanjem novih programov si prizadevajo dolgoročno preprečevati trajnejše oblike namestitev v rejniške družine ali institucionalne oblike nastanitve. Ministrico pa je ob tej priložnosti opozorila tudi na kadrovsko podhranjenost: »Na območju Posavja nas je zaposlenih 130. Na rednih dejavnostih nas je zaposlenih skupaj s kriznim centrom 56 oseb, od tega je okrog 22 strokovnih delavk, ki delajo na javnih pooblastilih in storitvah, samo 14 strokovnih delavcev pa dela na transferjih in po službi ZUPJS. Vse ostalo so naši dodatni programi, naše socialne oskrbovalke pomoči na domu, projekti, torej imamo skoraj enkrat več zaposlenih iz drugih virov financiranja. Zato tudi predlagamo, da posamezni socialnovarstveni programi, še sploh tisti, ki se izvajajo že vrsto let, preidejo v redno dejavnost centra, tako z enakimi zaposlitvami kot dodatnimi zaposlitvami strokovnih delavcev pa tudi laičnih sodelavcev, ki jih imamo kar nekaj.«

Ministrica mag. Klampfer je izpostavila, da je CSD Posavje eden najboljših v državi: »Najmanj težav zaznavamo pri vas,« je dejala in zbranim zagotovila, da intenzivno delajo na pripravah novih zakonov: »Lahko povem, da je eden izmed mojih ciljev, da bi tudi določene dejavnosti, predvsem iz naslova opravljanja socialne aktivacije, postale redna dejavnost centrov za socialno delo, da bi na tej osnovi tudi lahko spremenili Zakon o socialnem varstvu, kar pomeni tudi redno zaposlitev za vse tiste, ki delajo na tem področju.« Sicer je sprejem Zakona o socialnem varstvu načrtovan v letošnji jeseni. Ob ministrici je zbrane nagovorila tudi Janja Sluga, poslanka v DZ RS, ki že drugi mandat deluje v parlamentarnem odboru za delo, družino in socialne zadeve: »Moram povedati, da izredno cenim vaše delo, vi ste tisti med tnalom in nakovalom, med nami na tej strani in med vašimi uporabniki na drugi strani, in glede na podatke, ki jih je izpostavila direktorica, nimate lahkega dela. Vi ste tisti, ki ste v najbolj neposrednem stiku in najbolj veste, kakšno je stanje, kakšne stvari potrebujete in kako bi bilo treba urediti sistem, da bi bilo tako vam kot uporabnikom čim lažje.«

B. M.
« Nazaj na seznam