Časopis za pokrajino Posavje
2.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Minulo leto - leto uspehov

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Minulo leto - leto uspehov Na 54. občnem zboru Gasilske zveze Brežice (GZB) je bila 20. marca presenetljiva udeležba,  gasilke in gasilci so v svečanih uniformah napolnili restavracijo Štefanič. Od 64 vabljenih delegatov se zbora nista udeležila le dva, prav tako sta manjkala le dva člana od skupaj 25-članskega upravnega odbora, zbor pa je počastilo še 20 gostov. »Naš današnji občni zbor predstavlja veliko več kot le zvezo društev in ljudi z enakimi interesi. Je ugledna javna institucija, ki vsem svojim članom predstavlja visoka etična in humana merila. Po uspešnih in pravočasno opravljenih volilnih občnih zborih v PGD lahko po svoji oceni zatrdim, da je bilo leto 2008 leto večjih uspehov na organizacijskem, gospodarsko-tehničnem in operativnem področju,« je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik GZB Mihael Boranič. V letu 2008 je v zvezi delovalo 32 PGD in 2789 članic, članov, veteranov in mladine ter loška godba na pihala, po 50-tih letih pa je z delom prenehalo industrijsko gasilsko društvo Tovarne pohištva. V minullem letu so opravili skupaj 70 intervencij, 8 več kot leto poprej, v njih je sodelovalo 944 članov z 214 vozili, od tega so imeli 15 požarov na objektih, opravili pa so 142 prevozov pitne vode oz preko 700 m3 , vse brez telesnih poškodb pri operativnih nalogah.Leto 2008 je bilo zaznamovano s kongresno dejavnostjo in volitvami v organe GZS. Na 15. kongresu v Krškem, za organizacijo katerega so čestitali  predsedniku krške zveze Slavko Šribarju tako Brežičani, kot gasilski gostje iz Hrvaške, je sodelovalo kar 230 brežiških gasilcev z 22 prapori in štirimi vozili. Tradicionalni dan gasilcev brežiške občine so proslavili v Pišecah, ob 100-letnici tamkajšnjega društva, letošnjega bodo 29. avgusta v Križah, ob 10-letnici društva. V minulem letu se je kar 7 ekip udeležilo državnega tekmovanja v Ravnah na Koroškem, občinskega tekmovanja niso izvedli, pripravljajo ga konec maja letos. Za minulo leto so prejeli vsa planirana sredstva iz občinskega proračuna in požarnega sklada v celoti in celo več, tako da »smo vse planirane in neplanirane, a tihe želje in potrebe, realizirali v celoti,« je dejal predsednik brežiške zveze. Kar 91odstotkov sredstev so namenili za delo operative, nabavo tehnike in opreme ter delovanje PGD-jev. Od planiranih investicij iz dolgoročnega plana so v celoti zaključili investicije v PGD Brežice okolica, Brežice in Gabrje. Med neplaniranimi investicijami je bila od izdatni pomoči občine ter obrambnega ministrstva nabavljena najsodobnejša avtolestev iz dodatnih sredstev, ki jih je zagotovil župan in občinski svet za zaščitna oprema za operativne člane in oprema za avtolestev. Tako je Boranič izrekel kar nekajkrat zahvalo županu Ivanu Molanu za izkazano podporo gasilcem in prenesel mnenje drugih gasilskih zvez, ki bi želele imeti župana s takim posluhom za gasilstvo. 32-metrska lestev je stala 623.600 evrov, od tega je obrambno ministrstvo prispevalo 120 tisoč, občina 30 tisoč, za 480 tisoč evrov pa so najeli kredit. Člani so soglasno potrdili vsa poročila in zaključni račun za leto 2008, v njih smo spoznali delo komisije za delo s članicami, njena predsednica Marina Živič je bila pred dnevi imenovana v svet članic pri GZS, bogato je tudi delo z mladino in pionirji, pa tudi veterani, ki imajo vsak svoje aktivnosti in srečanja. V programu letošnjega leta imajo ob omenjenem zapisano še sodelovanja na obeležitvi 140let gasilstva junija v Metliki, tabor mladine v vojašnici, občinsko gasilsko tekmovanje maja in regijsko septembra, srečanje veteranov v avgustu in gasilk v oktobru, organizcijo in izvedbo občinske gasilske vaje v novembru, obeležitev meseca požarne varnosti in vse stalne redne aktivnosti. Finančni plan za letošnje leto je po predstavitvi tehničnega sekretarja Vinka Cvetkoviča v primerjavi z lanskim boren. Kljub temu na prihodkovni strani načrtujejo več kot 321 tisoč evrov, od tega 18'0 tisoč iz proračuna ter še 55 tisoč za požarni sklad. 164 tisoč evrov bodo namenili za izvrševanje opremljanja PGD-jev po dolgoročnem planu, tako bodo nova gasilska vozila GV1 prejeli Velika Dolina, ki ni bila realizirana lani, Rakovec in Rigonce, kjer zveza prispeva 60 odstotkov, samo društvo pa 40 odstotkov oz 14 tisoč evrov od vrednosti. 101 tisoč bodo vračali kredit za avtolestev, po dolgoročnem planu opremljanja društev iz leta 2001 pa ne bo realizirana nabava vozila za PGD Cerina, je dejal Cvetkovič, ker so novo vozilo dobili leta 2003 po velikem požaru v Termah Čatež, ki je bilo sicer izredno financirano. Temu PGD Cerina sicer nasprotuje in predsednik Pavlovič je napovedal in uresničil glasovanje proti sprejemu programa dela in finančnega načrta tekočega leta. Na občnem zboru so Vinka Cvetkoviča izvolili tudi kot predstavnika GZB v plenum pri GZS, gre za organ, ki deluje med kongresoma, doslej je bil član predsednik Boranič, z izvolitvijo v upravni odbor GZS pa funkcija ni združljiva. Med številnimi gosti so bili predstavniki krške in sevniške gasilske zveze, pa Šmarja pri Jelšah, Slavno Šribar iz Gasilske zveze Slovenije, regijski poveljnik Avgust Mlakar, prejemnika Hacetove nagrade Marjanca Ogorevc in aktivni poveljnik v zvezi Franc Urek, »prvi mož gasilcev« kot je župana Ivana Molana pozdravil predsednik brežiške zveze Mihael Boranič, gasilci iz sosednje Hrvaške, in sicer iz Samobora, Zaprešiča, Brdovca in prvič tudi iz Dubravice, pa predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje ter iz Regijskega centra za obveščanje, vesli pa so bili tudi predstavnikov Policijske postaje Brežice. S.V.
« Nazaj na seznam
»