Časopis za pokrajino Posavje
21.01.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na Črešnjicah se je začela ureditev križišč in ostale cestne infrastrukture

Objavljeno: Ponedeljek, 30.09.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
zacetek_investicije_na_cresnjicah (9)

Dela na Črešnjicah so se v teh dneh začela.

V centru naselja Črešnjice pri Cerkljah ob Krki je bila že pred leti zaznana potreba po ureditvi ustreznih avtobusnih postajališč, upočasnitvi prometa in povečanju varnosti za vse udeležence v prometu z dodatnimi ukrepi.

V letu 2010 je bilo na Črešnjicah zato določeno območje omejene hitrosti, in sicer je bila hitrost omejena na 30 km/h, prav tako pa je bila prepovedana vožnja s priklopniki in tovornimi vozili nad 7,5 tone.
 
Pripravljati se je začelo projektno dokumentacijo za razrešitev pereče prometne problematike. Do leta 2013 je bilo izdelanih okoli 15 različnih variant, ki so nastajale v sodelovanju s krajani Črešnjic, delegati vasi Črešnjice in Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, občinsko upravo ter Komisije za tehnično urejanje prometa na občinskih javnih cestah v Občini Brežice. Na zboru krajanov 9. 10. 2013 je bilo odločeno, da se izbere prva varianta, za katero se je leta 2015 izdelala potrebna projektna dokumentacija.
 
Po projektu, ki zajema območje središča Črešnjic, je predvideno, da se na cesti Brežice–Hrastje zgradi dve avtobusni postajališči za vsako smer, ki bosta z avtobusno nišo ločeni od vozišča. V tem območju je predvidena tudi izgradnja pločnika za pešce s cestno razsvetljavo. Predvideno je, da cesta proti Drnovemu ni več glavna, ampak se glavna smer vožnje prestavi na smer Brežice–Hrastje, zaradi tega se rekonstruira križišče cest Brežice–Hrastje in Črešnjice–Drnovo, ki se ga preoblikuje v klasično »T« križišče. Križanja s cestnimi priključki se povsod, kjer je možno, izvede pod pravim kotom, da se poveča varnost. Območje urejanja poteka iz smeri Brežice z začetkom pri hišnih številkah 9 a oziroma 12 do hišnih številk 36 oz. 38 a proti Hrastju oziroma do 21 proti Drnovemu. Projektna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, med javnimi naročili Občine Brežice, in sicer z dne 25. 7. 2019 oz. na povezavi https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2019072514194476/Ureditev križišča lokalnih cest LC191142 LC024011ter ostale cestne infrastrukture v naselju Črešnjice/.
 
Za izvedbo je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje KOP Brežice d.d., ki bo za približno 320.000,00 EUR izvajalo projekt med septembrom 2019 in majem 2020. Projekt bo sofinanciran tudi s strani Ministrstva za obrambo, katerega delež bo v 75-odstotni vrednosti gradnje, saj MORS prepoznava, da je v naselju Črešnjice znatna prometna obremenitev, vezana na obratovanje Letališča Cerklje ob Krki.

Vir: Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe na Občini Brežice
Foto: R. R.
« Nazaj na seznam