Časopis za pokrajino Posavje
4.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na vidiku podaljšanje MOST-a do konca leta 2020

Objavljeno: Ponedeljek, 25.11.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Srcni dan v Krskem-MM-075-25%

V oktobru so na CSD Krško organizirali srečanje uporabnikov pomoči na domu in vključenih v projekt dolgotrajne oskrbe, njihovih svojcev, oskrbovalcev in drugih sodelujočih v projektu. Srečanje so poimenovali Srčni dan.

Zaradi zamika začetka izvajanja pilotnega projekta MOST, to je izvajanja dolgotrajne oskrbe v občini Krško, ki poteka pod okriljem Centra za socialno delo Posavje, ter prerazporeditve razlike sredstev med načrtovanimi sredstvi za izvajanje projekta in porabljenimi sredstvi so na CSD presežek sredstev prenesli v prihajajoče leto in s tem omogočili, da se bo projekt, ki naj bi se zaključil junija 2020, lahko podaljšal do konca navedenega leta.

Jeseni leta 2018 so za namen izvedbe integrirane oskrbe uporabnikov oz. oskrbovancev, kar pomeni, da dolgotrajno oskrbo na domu za ohranjanje njihove samostojnosti izvaja več med seboj povezanih profilov stroke, zaposlili 15 medicincev različnega profila in socialnih delavcev. Po usposabljanju so ti začeli z izvajanjem projekta v praksi sredi januarja letos. Do konca letošnjega oktobra so prejeli dobrih 370 vlog za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, od tega je bilo zanjo po parametrih, po katerih ocenjujejo, ali se da storitev izvesti kot pomoč na domu ali v obliki nadgradnje dolgotrajne oskrbe, do slednje upravičenih 293 oseb. Oskrbovalci dolgotrajne oskrbe to trenutno izvajajo pri 104 uporabnikih, na vključitev pa trenutno čaka 15 oseb.

Srcni dan v Krskem-MM-007

Vodja projekta Carmen Rajer

Od sredine januarja do konca oktobra so v okviru enote za oskrbo na domu oskrbovalci opravili skupaj 3.536 obiskov pri uporabnikih v njihovem domačem okolju in izvedli skupaj 10.208 storitev. Od teh okoli 60 % predstavljajo zdravstvene storitve, preostali odstotki izvedenih storitev pa se nanašajo na nudenje osnovnih in pomožnih storitev pri uporabnikih. Enota za ohranjanje samostojnosti, ki jo sestavljajo dipl. soc. delavka, mag. kineziologije, dipl. delovna terapevtka in dipl. fizioterapevt, je v dobrih devetih mesecih opravila 1.629 obiskov pri uporabnikih na domu in izvedla 3.671 storitev. Kot z zadovoljstvom ugotavljajo na CSD Posavje, se je pri nekaterih uporabnikih zdravstveno stanje izboljšalo do te mere, da so lahko celo predčasno prenehali izvajati storitve za ohranjanje samostojnosti. Ker povpraševanje po vključitvi v projekt iz meseca v mesec narašča, so jeseni letos najeli dodatno še dve vozili za potrebe dela na terenu in zaposlili še tehnika zdravstvene nege. Trenutno je med uporabniki najstarejša oseba stara 95 let, najmlajša pa 24 let.

Sistemska ureditev odgovor na dolgoživo družbo

Na CSD Posavje so sicer za namen izvedbe projekta iz državnega proračuna in evropskih sredstev prejeli dobrega 1,7 milijona evrov, z gospodarnim razpolaganjem s sredstvi pa, kot že v uvodu omenjeno, omogočili podaljšanje projekta še za pol leta. Na CSD sicer še čakajo na odobritev s strani Ministrstva za zdravje, a je s ciljem testiranja novih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe za osebe z dopolnjenimi 18 in več leti pričakovati, da bo podaljšanje odobreno. Nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe bodo prešle v sistemsko, to je zakonsko ureditev, ki bo predstavljala nov sistem socialne varnosti v povezavi zdravstva, socialnega in pokojninskega varstva. Poleg območja občine Krško pilotna projekta istočasno potekata tudi v Celju in Dravogradu.

B. M.
« Nazaj na seznam