Časopis za pokrajino Posavje
11.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Načrti za novo večstanovanjsko sosesko Sončni gaj

Objavljeno: Nedelja, 12.07.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Soncni gaj, zemljisce (11)

Zemljišče za bodočo novo večstanovanjsko gradnjo ima na voljo 13.680 m2 zazidalne površine.

V torek, 14. julija, ob 17. uri bo v Kulturni dvorani Sevnica potekal javni posvet o oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko Sončni gaj.

Območje OPPN se nahaja na desnem bregu potoka Sevnična, v severozahodnem delu mesta Sevnica (v Šmarju), ujeto med površinami obstoječih javnih cest: na jugovzhodni strani meji na površine javne ceste – Planinska cesta, na jugozahodni strani na površine javne ceste – Kozjanska ulica in na severozahodni strani na površine javne – Krulejeva ulica. Območje OPPN "Stanovanjska soseska Sončni gaj" v občini Sevnica poleg tega, da meji na površine javnih cest, meji tudi na severni in zahodni strani na pozidane stanovanjske površine z individualnimi enostanovanjskimi in dvostanovanjskimi objekti ter na južni in jugovzhodni strani na stanovanjske površine, pozidane z večstanovanjskimi objekti. Na vzhodni strani meji na površine osrednjih območij centralnih dejavnosti, ki so že pozidane.

Območje v velikosti 13.680 m2, ki je v lasti sevniškega podjetja 3 BS d.o.o., je v pretežnem delu v naklonu in predstavlja nepozidano območje ter je po namenski rabi v OPN namenjen za stanovanjske površine. Zasebni investitor namerava pričeti s prvo fazo gradnje objektov v letu 2021. Predvidena gradnja posameznega objekta je 12 mesecev.

Javni posvet, ki bo potekal v torek, 14. julija, je namenjen zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam