Časopis za pokrajino Posavje
27.10.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Naših 690 let na Črešnjicah

Objavljeno: Četrtek, 14.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
cresnjice_nasih_690_let (41)

Nove pridobitve na Črešnjicah so tudi uradno odprli s simboličnim prerezom traku in dvigom zastave ...

Ena od letošnjih prireditev v t. i. Brežiškem oktobru se je v sredo odvila tudi na Črešnjicah pri Cerkljah, kjer so na platoju pred vaško kapelico pripravili prireditev Naših 690 let, obenem pa je potekalo tudi uradno odprtje modernizirane ceste skozi vas, ki je bila sicer zaključena že v lanskem letu.

cresnjice_nasih_690_let (49)

... vaški otroci pa so se nato simbolično zapeljali po vaški cesti.

Povezovalka prireditve je bila domačinka Patricija Haler, tudi članica sveta KS Cerklje ob Krki, ki zastopa vasi Črešnjice in Zasap. Kot je uvodoma omenila, so Črešnjice največja vas v KS Cerklje ob Krki in tudi najlepše urejena vas v občini Brežice več let zaporedoma. »Vaščani zgledno urejamo svoja dvorišča, skrbimo za površine, ki so javno dobro, člani Turističnega, športnega in kulturnega društva (TŠKD) Črešnjice urejajo igrišče, skupina vaščanov se je lotila prenove kapelice, kmalu bomo imeli na novo urejeno zgornjo gmajno. V zadnjih dveh letih je naša vas dobila novo podobo z moderniziranim odsekom ceste skozi vas in urejenim križiščem, kar smo si vsi vaščani že dolgo želeli,« je poudarila in dodala, da bodo z načrtovano obnovo ceste in pločnika proti Cerkljam vsi, predvsem pa njihovi otroci, varno hodili v šolo in iz nje.
cresnjice_nasih_690_let (12)

Patricija Haler


Ker so prireditev naslovili Naših 690 let, se je povezovalka ozrla v preteklost. Tukajšnje območje je bilo poseljeno že v davnini. V rimskih časih so bili ti kraji zagotovo zelo povezani z današnjim Drnovim, včasih Neviodunumom. 13. oktobra 1331, torej pred natanko 690 leti, zasledimo prvo omembo vasi Črešnjice v pisnih virih. V času fevdalnih gospostev so spadali pod tri gospostva – Krško, Šrajbarski turn in župnijo Leskovec pri Krškem. Leta 1570 se je vas imenovala Kerschdorf, natanko 200 let nazaj je štela 150 ljudi. Podoba kraja se je spreminjala, ugodna lega je omogočala naselitev in rast prebivalstva, tako je vas kmalu postala ena večjih v okolišu. Leta 1911 je štela 332 prebivalcev. V večini so bili predniki današnjih Črešenčank in Črešenčanov mali kajžarji, pri tem je zanimiv podatek, da se je priimek Horžen nepretrgoma obdržal v vasi vse od leta 1570, poleg tega priimka so se pojavili še Jurečič, Račič, Zlobko, Videnič in Urbanč. S porokami in priseljevanjem so dobili nove priimke – Lajkovič, Žugič, Kavčič, in tako je tudi danes, saj so v vasi družine Haler, Škoda, Meserko, Resnik. Prišla so vojna leta in tudi vaščani Črešnjic so bili pregnani v taborišča in ta grenka izkušnja jih je spremljala celo življenje.
cresnjice_nasih_690_let (23)

Zbrani na platoju pred vaško kapelico

Po svobodi in vrnitvi v domovino se je pričelo novo življenje – povojna obnova, majhne kmetije, bližina letališča, kasneje delavski avtobus, ki je vsako jutro pobral delavce, zaposlene v bližnjih tovarnah, osamosvojitev. Črešenčani so se tudi selili, tako je že konec 19. stoletja v upanju za boljše življenje v Ameriko odšlo 26 vaščanov. Kot je Haler še omenila, ima vas Črešnjice po zadnjem popisu 219 prebivalcev in po ocenah kar za velik razred otrok, simboli Črešnjic pa so vaška kapelica, ki bo čez štiri leta praznovala stoletnico postavitve, lipe, pod katerimi so včasih modrovali vaški možje, mladi pa so se ob večerih družili, »leta 2012 pa je Srečko Furlan, naš pokojni vaščan, ki je rad fotografiral dogodke na vasi, dejal: 'Kot simbol naše vasi prinašamo češnje, dobre in preproste, ki se pogosto držijo skupaj, tako kot naši vaščani, Črešenčani.'«
cresnjice_nasih_690_let (6)

Prenove vaške kapelice, ki je eden od simbolov Črešnjic, se je lotil kar del vaščanov.


Med udeleženci prireditve je bil tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je izpostavil, da je z izboljšanim sodelovanjem z Ministrstvom za obrambo prišlo do kar nekaj investicij v KS Cerklje ob Krki, kjer je locirano vojaško letališče, med njimi tudi na Črešnjicah, kjer je bila vrednost investicije okoli 430 tisoč evrov, od tega je MORS prispeval 300 tisoč evrov, tako župan, ki je navedel še, da so s pomočjo ministrstva uredili tudi cesto od Cerkelj do Dolenje Pirošice, ki je seveda vključevala tudi celovito obnovo lesenega mostu v Cerkljah, kar je skupaj stalo čez milijon evrov, pred kratkim pa se je s sofinancerskimi sredstvi MORS obnovil tudi kilometer ceste med Velikimi Malencami in Dolenjo Pirošico, lani pa nabavilo tudi novo sodobno gasilsko vozilo za PGD Cerklje. Dodal je še, da je dolžnost MORS še gradnja ceste praktično do krajevne table Črešnjice, s čimer bo nastala neke vrste obvoznica, ki bo razbremenila promet skozi vas Črešnjice, poleg tega so že dogovorjeni za naslednje leto, da se bo obnovila cesta in zgradil pločnik med Cerkljami in Črešnjicami, kar bo izboljšalo varnost udeležencev v prometu. »Lahko ste veseli, da ste pridobili tako lepo urejen kraj, na katerega ste lahko ponosni, seveda pa tega ne bi bilo brez vaše podpore in iniciative, da smo lahko kljub določenim usklajevanjem uspešno prišli do končnega cilja,« je sklenil svoj nagovor.
cresnjice_nasih_690_let (3)

Na novo urejeno križišče na Črešnjicah


Nekaj besed zbranim je namenil tudi predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, kateremu gre po besedah povezovalke ogromna zahvala za posluh in vlaganje truda v iskanje rešitev ter uresničevanje vseh želja domačinov, sam je tudi veliko sodeloval pri gradnji ceste skozi Črešnjice, se oglašal na mnoge klice in iskal rešitve. Patricija Haler se mu je zahvalila, da tudi po njegovi zaslugi KS Cerklje ob Krki in vaška skupnost Črešnjice-Zasap dobro sodelujeta.

Dogodka na Črešnjicah so se poleg vaščanov udeležili tudi nekateri predstavniki drugih vasi v svetu KS, podžupanja Mila Levec in občinski svetnik Darko Udovič. Nove pridobitve v vasi je blagoslovil domači župnik mag. Janez Žakelj. Za kulturni program so poskrbeli nekateri člani MePZ Cerklje ob Krki pod vodstvom Andreja Resnika, ki zadnja leta tudi živi na Črešnjicah, domačin Matjaž Špiler je prebral pesem Zdomcu iz leta 1972, ki jo je napisal njegov oče Jože, štiri deklice iz vasi Špela, Angelika Li, Nika in Zala pa so se predstavile z deklamacijo in petjem.

R. R.

#povezujemoposavje

« Nazaj na seznam
»