Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nižji komunalni prispevek za stanovanjsko gradnjo

Objavljeno: Četrtek, 13.05.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Radece, Savus

Mesto ob izlivu Sopote v Savo je rad obiskoval tudi priznani slovenski slikar Božidar Jakac (na fotografiji je njegov najljubši kotiček ob Savi), nekaj zamisli za kulturne spomenike je prispeval arhitekt Jože Plečnik (foto: arhiv PO).

5. maja je potekala v prostorih Doma kulture Radeče 14. redna seja radeškega občinskega sveta, na kateri so potrdili nižji komunalni prispevek za stanovanjsko gradnjo na območju Dobrave v Radečah.

V prvem delu je potekala druga obravnava in sprejem OPPN za urejanje dela nepozidanih zemljišč naselja Dobrava, kjer bo travnato območje v velikosti 2,98 ha namenjeno stanovanjski gradnji eno- ali dvostanovanjskih objektov (samostojoče hiše, vile in atrijske hiše). Skozi območje OPPN poteka kategorizirana javna cesta Radeče-Dobrava-Rudna vas, od katere zahodno poteka dovozna pot do že obstoječega stanovanjskega objekta. V severnem delu se navezuje na zbirno cesto Trg Radeče-Ulica Milana Majcna-Gaj. Z območja prostorske ureditve se odpirajo vedute na občinsko središče, tok reke Save in proti Posavskemu hribovju na levi strani reke. Na omenjenem območju je mogoča gradnja 28 novih stanovanjskih objektov.

KOMUNALNI PRISPEVEK ZA STANOVANJSKO GRADNJO NA DOBRAVI NIŽJI


V nadaljevanju je radeški občinski svet zaradi uskladitve z obstoječo zakonodajo obravnaval ter sprejel odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Radeče, sama višina komunalnega prispevka pa ostaja na približno enaki višini kot doslej. Občinski svet je obravnaval in sprejel tudi nov odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah«, v katerem so merila za odmero komunalnega prispevka (cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje), ki ga v skladu z zakonom plača vsak posameznik, ki želi zaprositi za gradbeno dovoljene novogradnje, precej zapletena. Komunalni prispevek se izračuna iz enačbe, v katero so vključeni različni faktorji, a najbolj pomemben dejavnik je velikost objekta in parcele. »Na podlagi elaborata ekonomike znaša strošek celotnega opremljanje stanovanjskega območja Dobrava z gospodarsko infrastrukturo približno 421.000 evrov in če to delimo z 28 stanovanjskimi objekti, bi znašal komunalni prispevek okoli 15.000 evrov na objekt. Skladno z določili odloka pa bo višina komunalnega prispevka za parcelo v velikosti 914 m2 in s tlorisno površino objekta 160 m2 znašala okoli 8.500 evrov, saj se je Občina Radeče odločila, da bo del stroška prevzela nase v obliki nepovratnega vložka občinskega proračuna ter s tem znižala obračunske stroške investitorjev gradnje stanovanjskih objektov,« je pojasnil višji svetovalec za gospodarstvo Dalibor Crljenković.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam