Časopis za pokrajino Posavje
19.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Njihova dejanja so usmerjena v prihodnosti

Objavljeno: Nedelja, 12.09.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
Slavnostna seja, Radece 2021 (10)

Godalni orkester Strunikat

V mesecu septembru praznuje občina Radeče in na slavnostni seji občinskega sveta, ki se je odvijala preteklo sredo zvečer v Domu kulture, je osrednji govornik župan Tomaž Režun izpostavil dva pomembna dogodka iz preteklosti, predstavil življenje in delo v sedanjosti ter se ozrl tudi v prihodnost, v kateri želijo z uresničevanjem projektov ustvariti še kakovostnejše pogoje za bivanje. Na slovesnem dogodku so podelili tudi občinska priznanja - dva srebrnika ter dva zlatnika najzaslužnejšim posameznicam in posameznikom, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje v skupnosti. Radeško hortikulturno društvo je podelilo priznanja za najbolj urejene hiše in kmetije ter dve posebni pohvali.

Slavnostna seja, Radece 2021 (12)

Violinistka, članica Strunikata, Val Jelenski

»Naša občina danes praznuje in se spominja dveh ključnih dogodkov v svoji zgodovini: podelitve mestnih pravic največjemu naselju v občini ter vračanja radeških izgnank in izgnancev v rodni kraj ob koncu druge svetovne vojne ...« je dejal župan v uvodnem delu ter nato predstavil nekatere izvedene projekte ter projekte, ki so v izvajanju in v načrtovanju. »V teh dneh v okviru projekta Posavski rečno turizem, sofinanciran s sredstvi iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo, rastejo objekti ribiške vasice na Hotemežu. Operacija z vsemi svojimi aktivnostmi sledi dolgoročnemu cilju razvoja rečno-ribolovnega turizma v posavski regiji v panogo, sposobno generiranja novih delovnih mest,« je izpostavil projekt, ki bo na območju radeške občine nadgradil dosedanja vlaganja v razvoj ribolovnega območja ob reki Savi, ki velja za eno najlepših ribolovnih tras v Evropi in je prizorišče številnih mednarodnih tekmovanj najvišjega ranga, ki se z ureditvijo bajerja v bližini ribiškega doma in didaktične poti okoli njega, rekreacijskega parka ob Savi v centru Radeč ter rekreativnih poti po hotemeškem polju razvija v pravi turistični biser, ki obiskovalkam in obiskovalcem nudi čedalje boljše možnosti kvalitetnega preživljanja aktivnega prostega časa na območju občine. V zaključku svojega govora je prvi mož radeške občine pohvalil sodelovanje med posavskimi občinami, delovanje društev v občini, ki so zelo aktivna, ter izrazil veselje zaradi uspehov športnic in športnikov ter kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev. »Življenje kljub ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa teče dalje,« je zaključil slavnostni govor ter zaželel prijetno praznovanje.

PRIZNANJA HORTIKULTURNEGA DRUŠTVA

Slavnostna seja, Radece 2021 (20)

Članici Gledališkega društva Radeče, Pia Mlakar in Neža Rozina Lončarič v kratki predstavi Gizdalinka

Tako kot pretekla leta je tudi v letošnjem letu Hortikulturno društvo Radeče ocenjevalo urejenost hiš, kmetij in štirih krajevnih skupnosti v občini. Komisija je bila na ogledu v spomladanskem in poznopoletnem času ter sklenila, da priznanja za najlepše urejeno krajevno skupnost ne podeli, odločila pa se je za podelitev dveh posebnih pohval. Priznanja sta podelili predsednica radeškega hortikulturnega društva Jovanka Kranjec in direktorica občinske uprave mag. Marjetka Lipec. Priznanje za tretje mesto v kategoriji najlepše urejena hiša je prejela družina Ravnikar iz Radeč, drugi mesto je osvojila družina Medved z Jagnjenice, prvo družina Klanšek iz Vrhovega. Priznanje za tretje mesto v kategoriji najlepše urejene kmetije je prejela družina Starina z Jagnjenice, družina Novak s Počakovega za drugo in družina Trebežnik iz Žebnika za prvo mesto. Posebno pohvalo je prejela za urejenost svojega doma Slavica Kavšek Novak s Počakovega in Komunala Radeče, ki je poskrbela za cvetlično ureditev železnega mostu, ki je spomenik tehniške dediščine.

DVA SREBRNIKA IN DVA ZLATNIKA

Slavnostna seja, Radece 2021 (62)

Prejemniki priznanj Hortikulturnega društva Radeče s predsednico društva in direktorico občinske uprave

Župan Tomaž Režun je v zaključnem delu prireditve, ki so jo z nastopom obogatili članice in člani godalnega orkestra Strunikat in Gledališko društvo Radeče, povezovala pa jo je Lara Mihelič, podelil letošnja najvišja občinska priznanja. Srebrnik občine Radeče je prejela zdravnica in humanitarka Ninna Kozorog, ki se rada vrača v Radeče, kjer je preživela svoje otroštvo in mladost. Njeno prostovoljno delo je povezano tudi z delovanjem Ribiške družine Radeče. Srebrnik je prejela še Doroteja Jazbec z Jelovega, ki je dejavna v PGD Radeče, s svojim spletnim portalom skrbi za informiranje javnosti o dogajanju v občini Radeče, zadnji dve leti je dogodke zbrala tudi v almanahu, trenutno pa se posveča nastajanju knjige o Jelovem in Zavratah.
Slavnostna seja, Radece 2021 (85)

Prejemniki občinskih priznanj (Ninna Kozorog je opravičila svojo odsotnost) z županom

Zlatnik občine Radeče je prejel direktor ZD Radeče Franci Čeč, ki uspešno vodi zdravstveno ustanovo, v okviru katere deluje tudi Center za starejše Dobra energija. Zlatnik je za svoje prizadevno delo v PGD Vrhovo ter za izjemno delovanje v društvih ter organizacijah v KS Vrhovo in širše prejel tudi Rudolf Jevševar, ki se je v imenu dobitnikov priznanj tudi zahvalil.

Pred osrednjo slovesnostjo je delegacija predstavnikov ZZB NOV Slovenije, Društva izgnancev Slovenije, Zveze vojnih veteranov za vrednote NOB Slovenije in Zveza policijskih veteranskih društev Sever odnesla venec k Plečnikovemu spomeniku in k spomeniku ZVVS. Obiskovalke in obiskovalce so pred vhodom v kulturni dom pozdravili z zaigranimi skladbami članice in člani radeške godbe ter s plesnimi koraki radeške mažorete.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte