Časopis za pokrajino Posavje
20.09.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nov most na Brodu BO - izbrana armiranobetonska varianta

Objavljeno: Četrtek, 10.09.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Most Brod-ponovno odprtje (11)

Most na Brodu je po petmesečnem zaprtju od januarja letos ponovno odprt, a za izmenični enosmerni promet (foto: arhiv PO).

Na avgustovskem sestanku na Direkciji RS za ceste v Ljubljani so predstavili študije variant za nov most čez reko Krko na Brodu pri Podbočju in izbrali po mnenju vseh prisotnih najustreznejšo varianto – gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki na lokaciji obstoječega lesenega mostu.

Tri variante, izbrana armiranobetonska
 
Kot je znano, je bil most na Brodu po letih zanemarjanja na podlagi inšpekcijske odločbe avgusta lani zaprt za ves promet, po nekaj popravilih pa januarja zopet odprt, a le za enosmerni izmenični promet. Na DRSI so septembra lani pristopili k izdelavi študije variant obnove/novogradnje mostu, pri čemer so dobili tudi kulturnovarstveno soglasje. Projektantsko podjetje GIRI je izdelalo študijo variant nadomestne gradnje mostu s tremi variantami:
most na brodu-izbrana varianta

Prikaz izbrane variante mostu

jekleni most preko treh razponov z dvema podporama v reki, gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki in ločni most z vešalkami z dvema podporama v reki, lokacija pa bi bila bodisi na mestu obstoječega mostu bodisi nekoliko dolvodno. Po mnenju večine vpletenih v postopek, vključno z udeleženci omenjenega sestanka (udeležili so se ga predstavniki DRSI, KS Podbočje, Občine Krško, ZVKDS OE Ljubljana ter podjetij DRI in GIRI), je najustreznejša druga varianta, torej gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki na lokaciji obstoječega lesenega mostu.
 
Potreben bo dvig nivoja ceste

 
DRSI bo za izbrano varianto takoj pristopila k izdelavi projektne naloge za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Skladno z zahtevo ZVKDS se bodo pri projektiranju v čim večji meri uporabili materiali in elementi, značilni za območje mostu. Za zagotovitev ustreznega pretočnega profila struge bo potreben dvig nivelete ceste v območju mostu za približno en meter, zaradi česar bo treba prilagoditi obojestranske cestne priključke in izdelati podporni zid pri bližnjem objektu oz. hiši. Dodatnih površin za ribolov na mostu ne bo, saj bi se s tem zaradi razširitve mostu in dodatnih ukrepov zaradi mirujočega prometa močno povišala. Na sestanku so menili, da bi z razpisom za gradnjo – če bo pravočasno izdelana dokumentacija, urejene zemljiško-knjižne zadeve in zagotovljeno financiranje – lahko pričeli konec leta 2022, predviden čas gradnje pa je v primeru ugodnih vremenskih razmer eno leto. In še cena: projektantska ocena gradnje mostu je 1,2 milijona evrov.
 
Po mnenju predsednika sveta KS Podbočje Janija Barbiča so z izkupičkom sestanka, če se bo vse uresničilo, zadovoljni, saj je bila v študiji variant upoštevana večina predlogov lokalne skupnosti.
 
P. P.
 
« Nazaj na seznam