Časopis za pokrajino Posavje
6.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nova imenovanja, proračun in Ceroz

Objavljeno: Sobota, 30.11.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Radece, seja, nov. 2019 (4)

Mag. Marjetka Lipec je bila na novembrski občinski seji prvič v vlogi direktorice občinske uprave.

V prostorih sejne sobe radeške občinske uprave se je na svoji 7. redni seji v četrtek popoldan sestal tukajšnji občinski svet, ki je med 15 točkami dnevnega reda potrdil več imenovanj članic in članov za delovanje v različnih delovnih telesih, v obravnavi pa je bil tudi predlog proračuna za leto 2020.

Manja Plut (1)

V svetniško klop je namesto Marjetke Lipec sedla Manja Plut.

V uvodu so prisotni svetniki in svetnice potrdili mandat Manji Plut kot nadomestni članici v občinskem svetu po odhodu mag. Marjetke Lipec na mesto direktorice radeške občinske uprave. Andreja Burkelc Klajn je bila imenovana za nadomestno članico ter predsednico Komisije za statutarna in pravna vprašanja, za nadomestnega člana v Svet ZD Radeče je bil imenovan Simon Žnidar, za predstavnika v RRA Posavje je bila imenovana mag. Marjetka Lipec, Simon Bolte je bil imenovan za predstavnika javnosti v Senat za reševanje pritožb zoper policiste.

NOV LEKARNIŠKI ZAKON ZAHTEVA NOV ODLOK

Radece, seja, nov. 2019 (8)

Občinskemu svetniku Radu Mrežarju je voščil za okrogli jubilej tudi župan Tomaž Režun.

V nadaljevanju radeške občinske seje je potekala obravnava odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne zaradi Zakona o lekarniški dejavnosti, sprejetega na državni ravni decembra 2016. Z omenjenim zakon so se pojavile spremembe v organizaciji izvajanja in obsega lekarniške dejavnosti, ob čemer je potrebno določiti tudi pogoje za ustanovitev ter obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi, pristojnosti in naloge organov ter pogoje za imenovanje direktorja, strokovnega vodjo in člane sveta zavoda, opredeljeni so tudi načini pridobivanja sredstev in kakšna je razdelitev presežkov oz. izgub.

Vsebino novega odloka o lekarniški dejavnosti je predstavila direktorica Celjskih lekarn mag. farmacije Lilijana Grosek, ki je med drugim povedala, da ima občina Radeče v Celjskih lekarnah 3,90 % ustanovitveni delež, Lekarna Radeče pa je ena izmed 22 organizacijskih enot. Spremembe in novosti v odloku bosta obravnavala še Lekarniška zbornica Slovenije in Ministrstvo za zdravje.

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2020

Radece, seja, nov. 2019 (2)

Jutri bodo v središču Radeč prižgali novoletne luči.

Predlog proračuna za leto 2020 sta predstavila župan Tomaž Režun in vodja finančne službe Marta Ašič, ki je dejala da bo odhodkov več, kot je prihodkov. Znesek celotnega proračuna tako znaša 5 milijonov 23 tisoč evrov, načrtovanih odhodkov pa je za 5 milijonov 524 tisoč evrov.

Župan je predstavil nekatere investicije, med katerimi je največja vredna 1,2 milijona evrov in se bo izvajala v letu 2020/2021. Gre za kanalizacijsko priključitev naselja Krakovo, Titove ceste, Močilnega in dela od TRC Savus do črpališča pri mostu čez Savo na Centralno čistilno napravo Radeče. V sodelovanju s Savskimi elektrarnami Ljubljana bo potekala izgradnja kolesarske, vzdrževalne in pešpoti ob Savi mimo ribiškega doma na Hotemežu do Vrhovega. Za varnejšo pot do želetniške postaje bo urejen pločnik v Gaju in prav tako se načrtuje ureditev pločnika od papirnice do Jagnjenice. V okolici zdravstvenega doma se bo nadaljevala ureditev parkirnih mest, v športni dvorani se bo namestila plezalna stena. Občina Radeče se bo javila na razpis Ministrstva za kulturo za zunanjo obnovo Doma kulture, osem tisoč evrov bo iz proračuna namenjenih za Bibliobus (potujočo knjižnico, ki je projekt posavskih knjižnic in radeške enote) ter štiri tisoč evrov za prevoze starejših itd.

V razpravi, ki je sledila, je sta bili podani dve pobudi, in sicer je Peter Mlakar izpostavil obnovo ceste na Močilnem, Helena Bregar Šramel gradnjo novih stanovanj, s čimer bi se povečala število prebivalcev v občini, Dušan Podlesnik (občisnki svetnik in predsednik KS Radeče) pa je povedal, da so se predsedniki vseh štirih krajevnih skupnosti sestali z županom ter se dogovorili, katere so razvojne prioritete v občini. Predlog občinskega proračuna za leto 2020 je v javni razpravi do 9. decembra.

V zaključnem delu občinske seje je župan prisotne seznanil še z doganjanjem v Regijskem centru za ravnanje z odpadki v Zasavju, v Cerozu, ki nemoteno deluje in dosega pozitivne poslovne rezultate.  V nedeljo, 1. decembra, bo potekal v centru Radeč slovesen prižig lučk ob bogatem spremljevalnem programu.

S. R.


 
« Nazaj na seznam