Časopis za pokrajino Posavje
18.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Nova OŠ dr. Mihajla Rostoharja bo v starem delu mesta

Objavljeno: Sobota, 15.05.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
OŠ Mihajla Rostoharja Krško (3)

Pobudo za gradnjo Ljudske šole na Vidmu je dal videmski župnik Janez Novak. Temeljni kamen zanjo, na zemljišču, ki ga je v ta namen podarila krška dobrotnica Josipina Hočevar, je bil položen 10. maja 1903, gradbinec Valentin Scagnetti pa jo je zgradil v pičlih šestih mesecih.

KRŠKO – Po dosedanjih načrtih naj bi v šolskem letu 2023/2024 v starem mestnem jedru Krškega stekla gradnja trietažne stavbe za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, v kleti katere je, poleg telovadnice, predvidena tudi ureditev podzemne garaže tako za potrebe šole kot druge uporabnike.

Ureditvena situacija bodočega kompleksa OŠ dr. Mihajla Rostoharja zajema prostor vzhodno od Bohoričeve ulice v ozadju niza stikajočih se hiš ob CKŽ, to je od zadnje strani Mencingerjeve hiše oz. za njo umeščenih delavnic nekdanje srednje tehnične šole pa vse do zadnje strani objekta Okrožnega sodišča v Krškem. V ta namen je decembra lani župan občine Krško mag. Miran Stanko sprejel sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, trenutno pa se postopek nahaja v fazi izdelave osnutka za pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev, obenem pa je že izdelana tudi idejna rešitev, na podlagi katere bo predvidoma še v tem letu stekel postopek javnega naročanja za projektiranje nove šole. Nanjo na OŠ dr. Mihajla Rostoharja že težko čakajo.

Stiska v obstoječih prostorih

ureditvena situacija sola m. rostohar, skica

Vpogled v skico kompleksa, ki se bo razprostiral zadaj za kompleksom najstarejših hiš v starem mestnem jedru (vir: Občina Krško)

Organizirano izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v občini je bilo vzpostavljeno leta 1964, ko so prvi oddelek, ki ga je obiskovalo osem otrok, kot poseben oddelek Osnovne šole Krško umestili v prostore Vrtca Krško. Zaradi naraščajočega števila otrok, vključenih v prilagojen program šolanja, saj je bilo teh že dve leti kasneje za tri razrede, so pouk zanje organizirali v stanovanjskem bloku na Vidmu, kjer je zaradi prostorske stiske potekal pouk tudi za nekaj oddelkov OŠ Krško, ki je sicer domovala v objektu, zgrajenem v začetku prejšnjega stoletja, kjer se OŠ dr. Mihajla Rostoharja nahaja še danes. Z letom 1971, ko je bila odprta novogradnja OŠ Krško, tedaj preimenovana v OŠ Jurija Dalmatina, je t. i. »Posebna šola« Krško postala samostojna šola, ki je dobila v uporabo celotno poslopje dotedanje osnovne šole ob C. 4. julija, v letu 1976 pa je dobila poimenovanje po psihologu, politiku in pisatelju dr. Mihajlu Rostoharju z Goleka. Leta 1980 je bil, poleg osnovnošolskega programa z nižjim izobrazbenim standardom, ustanovljen prvi oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja za t. i. delovno usposabljanje. Ob izvedeni obnovi poslopja je bil v letu 1986 k šoli dograjen prizidek in leto kasneje še telovadnica, saj je bilo treba šolske prostore prilagajati tudi vse večjemu številu gibalno oviranih učencev.

Pobudo za gradnjo Ljudske šole na Vidmu je dal videmski župnik Janez Novak. Temeljni kamen zanjo, na zemljišču, ki ga je v ta namen podarila krška dobrotnica Josipina Hočevar, je bil položen 10. maja 1903, gradbinec Valentin Scagnetti pa jo je zgradil v pičlih šestih mesecih, saj je bila odprta že 8. novembra istega leta. Od leta 1971 v njej domuje OŠ dr. Mihajla Rostoharja, s kakšnimi vsebinami pa bo objekt zapolnjen po njeni izselitvi, pa se zaenkrat še ne ve.

Občina Krško si sicer vsa leta prizadeva, kolikor je mogoče, vzdrževati in na podlagi razpoložljivih možnosti arhitekturno prilagajati več kot 110 let star objekt za potrebe izvajanja učnega procesa, a ta še zdaleč in že dolgo več ne odgovarja zahtevam izvajanja sodobnega šolanja, kaj šele varnostnim zahtevam, saj bi bilo v primeru požara ali potresa praktično nemogoče iz štirih nadstropij šole varno evakuirati učence, še posebej gibalno ovirane. Kot je povedala ravnateljica šole dr. Barbara Smolej Fritz, se poleg dotrajanosti stavbe soočajo tudi s prostorsko stisko. Poleg tega v zadnjih desetih letih beležijo tudi izrazit porast števila ur mobilne pedagoške službe, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v večinske osnovne šole in vrtce, na OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa jo s specialnimi pedagogi, socialnimi pedagogi, pedagogom in logopedom izvajajo za vse šole in vrtce v občini Krško in deloma tudi občino Brežice. Sicer imajo v letošnjem šolskem letu na šoli 14 oddelkov in dva oddelka podaljšanega bivanja, na voljo pa le 12 učilnic, manjšo učno kuhinjo, tehniško delavnico, računalniško učilnico, knjižnico in telovadnico, zaradi česar so primorani s tremi oddelki gostovati v Glasbeni šoli Krško, do konca šolskega leta pa so pridobili še dodatne prostore v hiši na Vidmu za štiri oddelke posebnega programa. Kajti šolo v letošnjem letu obiskuje kar 98 učenk in učencev (46 v programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in 52 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja), od tega 17 težje in težko gibalno oviranih. A ne le učenci, boljše pogoje dela potrebuje tudi 59 zaposlenih.

Namesto knjižnice šola

Zaradi vse slabših pogojev za izvajanje pouka na obstoječi šoli so na Občini Krško že pred leti pričeli z iskanjem prostorov za umeščanje šole, najprej v okviru preverjanj že obstoječih, a izpraznjenih objektov po mestu, zatem pa z iskanjem lokacije za gradnjo nove šole, za katero se je kot primerna izkazalo območje za starim trškim jedrom Krškega (pod kompleksom igrišč Šajspoh), kjer je bila prvotno predvidena gradnja nove knjižnice in je v lasti občine. Po načrtih naj bi z gradnjo energetsko varčnega objekta, v katerem bodo vsi prostori prilagojeni gibalno oviranim učencem ter učencem z drugimi razvojnimi posebnostmi (slepim in slabovidnim, z avtizmom idr.), pričeli v šolskem letu 2023/2024, v šolskem letu 2025/2026 pa naj bi bila nova 'učilna zidana' tudi že predana namenu.
 
Kot so nam sporočili z Občine Krško, bodo po zdajšnjih idejnih zasnovah prostori v pritličju namenjeni posebnemu programu in prvi triadi prilagojenega programa z nižji izobrazbenim standardom: »Večina učilnic v pritličju bo imela neposredni izhod na nadkrite terase. V pritličju se bodo nahajale še učilnice za tehniko, gospodinjstvo, jedilnica, previjalnice, garderobe, multisenzorna soba ter prostori za logopedsko in delovno-terapevtsko obravnavo. V pritličje bo umeščeno tudi učno stanovanje z ločenim vhodom in zeliščno-zelenjavnim vrtom. Zasnova stanovanja bo omogočala v največji meri opolnomočenje starejših učencev za čim bolj samostojno življenje po končanem šolanju. V 1. nadstropju bodo učilnice za pouk 2. in 3. triletja, knjižnica z multimedijsko učilnico, glasbena, likovna učilnica, ki se bodo povezovale v večnamenski prostor za manjše kulturne prireditve. V kletnih prostorih bo telovadnica in pripadajoči garderobni prostori, tehnični prostori in garaža.« Naložba v gradnjo nove OŠ dr. Mihajla Rostoharja je okvirno ocenjena na okoli 8,5 milijona evrov, od tega ocenjen strošek podzemne garaže znaša okoli 2 mio evrov. Šolski prostori, vključno s telovadnico, se bodo razprostirali na površini cca. 4000 m2, podzemna garaža za potrebe šole in druge uporabnike pa na površini 2000 m2.

Bojana Mavsar

(Članek je bil objavljen v 13. maja izdanem časopisu Posavski obzornik.)
« Nazaj na seznam