Časopis za pokrajino Posavje
9.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novice iz UE Krško: prijava dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potovanja v tujino ...

Objavljeno: Torek, 23.06.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (5)
Poziv zavezancem za dostavo podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2019 – rok:  30. junij 2020 

Nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji ponovno pozivamo, da do 30. junija upravni enoti sporočijo podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto v vseh vrstah dopolnilnih dejavnosti, ki jih opravljajo na kmetiji.

Obveznost prijave višine dohodka upravni enoti določa 101. člen Zakona o kmetijstvu, navedena pa je tudi v veljavnem dovoljenju upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti nosilca.

Če je nosilec dopolnilnih dejavnosti v preteklem letu prenehal opravljati te dejavnosti pred koncem leta, mora upravni enoti sporočiti dohodek za ta del leta.

V primeru, da nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravlja dejavnost v nasprotju z izdanim dovoljenjem, lahko kmetijska inšpekcija za ta prekršek odredi globe.
 
Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost osebnih dokumentov  

Strankam svetujemo, da ob načrtovanju dopustov pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen dokument za potovanje v tujino in če je ta veljaven.  Od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020 se namreč pričakuje povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov, zato se v tem obdobju rok za izdelavo osebnih izkaznic s štirih delovnih dni podaljšuje do največ sedem delovnih dni po prejemu vloge.
 
Vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista se lahko vloži na katerikoli upravni enoti, priporočljivo pa jo je vložiti vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Državljani, ki osebni dokument potrebujejo hitreje, lahko zaprosijo za prednostno ali nujno izdelavo le-tega, za kar je potrebno plačati dvojni znesek upravne takse.
 
Na sedežu Upravne enote Krško se lahko vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista vloži v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od  8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od  7. od 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure,  na Krajevnem uradu Kostanjevica na Krki pa vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 7. do 12. in od 13. do 15. ure.
 
Dodatne informacije so na spletni strani e-Uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti.html.
 
Na spletni strani https://www.cetis.si/sl/slo-dokumenti lahko vsak dan preverite trenutne roke izdelave potnih listov, osebnih izkaznic in vozniških dovoljenj.
 
V nekaterih državah so se zaradi pandemije COVID-19 spremenili vstopni pogoji za tuje državljane in ukrepi na mejah. Priporočamo, da pred nameravanim potovanjem preverite splošno zdravstveno stanje v državi in pridobite informacije o pogojih vstopa v posamezne države (osebni dokumenti, vizum, karantena, druga potrdila, itd.), ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve, kjer med drugim najdete tudi napotke pred potovanjem: https://www.gov.si/teme/napotki-pred-potovanjem/.
 
Vstop v Bosno in Hercegovino z osebno izkaznico Republike Slovenije ni možen 

Svet ministrov Bosne in Hercegovine je sprejel  ukrep za preprečevanje širjenja COVID-19, da lahko tujci, ki niso državljani držav, za katere je vstop prepovedan ali omejen, v Bosno in Hercegovino vstopajo samo z veljavnim potnim listom.

Vstop državljanov Republike Slovenije v Bosno in Hercegovino z osebno izkaznico trenutno ni možen, ampak je potrebno imeti potni list. Osebni dokument mora biti veljaven še vsaj tri mesece po nameravanem zaključku bivanja v BiH. Slovenski državljani za vstop v Bosno in Hercegovino do 90 dni ne potrebujejo vizuma.
 
Informacije o veljavnih ukrepih za vstop v Bosno in Hercegovino so  objavljene na povezavi: http://www.sarajevo.veleposlanistvo.si/index.php?id=4138&L=508
 
Delovanje konzularnega oddelka Veleposlaništva Slovenije v Prištini od 1. junija 2020 

Informacije o delovanju konzularnega oddelka Veleposlaništva Slovenije v Prištini so objavljene na spletni strani: http://www.pristina.embassy.si/.
 
Od 1. junija 2020 konzularni oddelek izvaja naslednje konzularne storitve
  • vročanje v postopkih dovoljenj za prebivanje  po predhodnem vabilu in dodelitvi termina
  • zajem prstnih odtisov v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje preko zunanjega izvajalca VFS Global za tiste stranke, ki so bile s strani upravnih enot, ki vodijo njihove postopke za izdajo dovoljenj za prebivanje v Sloveniji, uradno zaprošene za oddajo prstnih odtisov preko Veleposlaništva RS v Prištini.
Postopek za pridobitev termina in oddaje prstnih odtisov je objavljen na njihovi spletni strani:
  • Stranka za pridobitev termina pokliče klicni center zunanjega izvajalca VFS Global na telefonski številki +383(0) 38 412 812, +383(0) 38 412 712, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Termin je možno pridobiti le s klicem na navedeno številko.
  • Stranka se na termin, ki ji je bil določen, zglasi v VFS centru, ki se nahaja na "Vicianum C.2.7 - Dumnica Building", Arberi v Prištini. V kolikor se stranka na predpisani termin ne zglasi, mora pridobiti nov termin.
  • Stranka mora obveznost zajema prstnih odtisov NUJNO dokazati s kopijo uradnega dopisa pristojne upravne enote iz Slovenije, ki  za njih vodi postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje, iz katerega je  razvidno, da je dotična oseba (ime, priimek, datum rojstva) zaprošena za oddajo prstnih odtisov. Stranki, ki na predpisan termin za zajem prstnih odtisov ne bo prinesla kopije omenjenega dokumenta in to obvezo dokazala, prstni odtisi kljub dodeljenemu terminu ne bodo zajeti. Stranka se mora pri odvzemu prstnih odtisov identificirati z veljavnim potnim listom.
Konzularne informacije se strankam nudijo izključno po elektronski pošti E: sloembassy.pristina@gov.si ali po telefonu, in sicer od ponedeljka do četrtka med 15. in 16. uro na telefonski številki +383 38 246 255. 

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam