Časopis za pokrajino Posavje
28.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ob prazniku KS Cerklje ob Krki razglasili letošnje nagrajence

Objavljeno: Petek, 16.10.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
praznik_ks_cerklje_podelitev_priznanj (18)

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič (levo) je priznanje izročil tudi Antonu Zakšku.

V Cerkljah ob Krki so ob krajevnem prazniku, ki je 8. oktobra, ko je bil pred 98 leti uradno odprt leseni most čez Krko, kljub trenutni situaciji uspeli izvesti svečano sejo sveta KS Cerklje ob Krki, ki je potekala samo ob navzočnosti svetnikov iz kraja in na kateri so razglasili letošnje krajevne nagrajence.

Štirje prejemniki priznanj KS

praznik_ks_cerklje_podelitev_priznanj (23)

Letošnji krajevni nagrajenci (od desne proti levi: Zakšek, Oštrbenkova (v imenu VTKD Cerklje ob Krki) in Andrejaševa, manjka Zlobko) s predsednikom sveta KS Kodričem

Dobitniki priznanj KS Cerklje ob Krki za leto 2020 so Vera Andrejaš, Anton Zakšek, Vinko Zlobko ter Vinogradniško, turistično in kulturno društvo (VTKD) Cerklje ob Krki. Andrejaševa je praktično že vse življenje vključena v razne oblike družbenega življenja. Bila je članica sveta KS, posebej pa je njeno delo prišlo do izraza z vključitvijo v VTKD Gadova peč. Je energična, vedno pripravljena za delo. Njeno sodelovanje v razpravah in konstruktivni predlogi so prinesli svežino v delovanje društva, ki ji je hvaležno za marsikatero vsebino predvsem na področju turizma in organizacije prireditev, ki jih v Gadovi peči ne manjka. Trenutno opravlja delo tajnice društva. Zakšek živi v Brestanici, športno vzgojo pa poučuje na OŠ Jurija Dalmatina Krško. Podedoval je vinograd v Gadovi peči in se vključil v delo VTKD Gadova peč, katerega podpredsednik je zdaj. Je aktiven član v društvu, kjer poleg mnogih aktivnosti organizira vsakoletni pohod po Gadovi sledi. Izdelal je tudi ilustrirano knjižico o Gadovi peči, v kateri na svojstven način le-to tudi prikaže. Je velik podpornik in ambasador cvička ter mu za razvoj Gadove peči nikoli ni bilo žal časa. Zlobko je poleg vseh domačih obveznosti pokazal veliko pripravljenost za številne aktivnosti v domači vasi Gazice kakor tudi v KS. Dva mandata je bil član sveta KS, v katerem je s svojim znanjem predvsem veliko prispeval pri ureditvi infrastrukture v KS. Pred leti je bil glavni pobudnik in organizator ureditve vaškega kopališča na klancu ob reki Krki ter organizator vaškega srečanja. Že desetletja je skrbnik vaškega vodovoda, ki mu ga je uspelo v celoti obnoviti. Sodeloval je pri obnovi vaške kapelice, je tudi dolgoletni član Ribiške družine Brežice in Lovske družine Cerklje ob Krki. VTKD Cerklje ob Krki je priznanje prejelo za 40-letno uspešno delovanje, prevzela pa ga je predsednica Melita Oštrbenk.
praznik_ks_cerklje_podelitev_priznanj (3)

Nastop učenk OŠ Cerklje ob Krki


Investicija na Črešnjicah je praktično zaključena

Krajši program s podelitvijo priznanj KS Cerklje ob Krki je v dvorani gasilskega doma povezovala Patricija Haler, krajevna svetnica, ki zastopa vasi Črešnjice in Zasap. Kot je dejala, delo v krajevni skupnosti kljub covidu-19, ki je dodobra zaznamoval letošnje leto, ni zastalo. Člani sveta KS so se kljub vsemu trudili delati dobro, v korist cerkljanske KS in njenih vasi. Sestankovali so v živo, preko dopisnih sej, iskali rešitve, dajali pobude, predvsem pa so z veseljem spremljali dogajanje okoli sebe. Kot je še navedla, se zapira gradbišče na Črešnjicah, postavlja optično omrežje, poleti so se pričela prva dela na lesenem mostu v Cerkljah. Več o izvedenem v tem letu pa je nato povedal predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič. Po njegovih besedah so že lani na poseben način zastavili krajevni praznik, ki se ga še danes z zadovoljstvom spominjajo, podobno so si začrtali tudi letošnjega, a ga zaradi vseh ukrepov na žalost niso mogli izpeljati, tako da so lahko pripravili samo okrnjeno verzijo krajevnega praznovanja. Povedal je, da delo v KS poteka praktično nemoteno, saj se s člani sveta KS čez leto normalno srečujejo ter si zastavljajo in uresničujejo ideje, načrte in cilje, ki so zdaj že proti koncu. V KS sta se zgodila dva večja projekta – investicija na Črešnjicah, ki je skorajda pri koncu, in podpis pogodbe za obnovo lesenega mostu. »Žal so se dela zaradi dobave materiala zamaknila za nekaj mesecev, ampak vseeno upamo in vemo, da bo do realizacije obnove mostu zagotovo prišlo,« je ob tem komentiral in dodal, da je lepo urejeno tudi križišče na Dolenji Pirošici, ki je zdaj pretočno in varno za promet. Zraven so postavili tudi novo razsvetljavo in položili kable za optično omrežje. Na Dolenji Pirošici se je pred kratkim zaključilo tudi asfaltiranje ulice v dolžini 220 metrov. Omenil je še nekatere druge investicije v KS, ki so bile izvedene v zadnjem času, kot npr. asfaltiran odsek v Župeči vasi, odvodnjavanje meteornih voda, navoz gramoza po vaseh KS, urejanje poti ob Krki na Gazicah, postavitev razsvetljave in tlakovanje poti na pokopališču v Cerkljah ob Krki. Do konca leta imajo v načrtu tudi še asfaltiranje odseka Vinji Vrh–Poštena vas. Ob koncu je čestital vsem letošnjim nagrajencem in se zahvalil vsem društvom v KS, ki delujejo po svojih najboljših močeh, ter OŠ Cerklje ob Krki in Župniji Cerklje ob Krki za dobro sodelovanje.

Povabili so tudi brežiškega župana Ivana Molana, a je ta zaradi drugih obveznosti pisno opravičil svojo odsotnost. Poudaril je, da je leto 2020 investicijsko močno tudi v KS Cerklje ob Krki, kar pričajo že zaključene investicije in tiste, ki še potekajo. Vsem članom sveta KS je zaželel obilo volje in pripravljenosti za uresničitev zastavljenih načrtov ter se jim ob tej priložnosti zahvalil za dobro sodelovanje in prispevek k soustvarjanju kakovostnega življenja v brežiški občini. Kot je ob koncu še omenila Halerjeva, se v KS veselijo že leta 2021, ko naj bi dobili popolnoma prenovljen leseni most čez Krko, še bolj pa leta 2022, ko bodo obeleževali 100. obletnico postavitve in otvoritve mostu, kulturne dediščine kraja, ki je združil levi in desni breg in kljuboval vsemu in vsem, dolgih sto let. »Takrat obljubljamo prav poseben dan, Verjetno se nas ne bo zbralo ravno 6000 kot davnega leta 1922. Verjamemo in obljubljamo pa, da bo posebej slovesno in lepo,« je sklenila.

Učenke OŠ Cerklje ob Krki so pod mentorstvom Jasmine Vučič poskrbele za priložnostni kulturni program. Ella Kralj in Veronika Pangerčič sta zapeli Prešernovo O, Vrba, Špela Baznik pa je zaigrala na prečno flavto.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam