Časopis za pokrajino Posavje
5.04.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občina Brežice v projektu ESPON

Objavljeno: Sreda, 26.02.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Podžupanja Mila Levec

Podžupanja Mila Levec med pozdravnim nagovorom na prvem delovnem sestanku deležnikov projekta ESPON

Številne turistične destinacije po vsem svetu se danes soočajo s problemi velike rasti in koncentracije turizma, ki povzroča prenatrpanost, uničevanje naravne in kulturne dediščine, nezadovoljstvo obiskovalcev in nezadovoljstvo lokalnih prebivalcev – zato je vse pomembnejše učinkovito upravljanje destinacije, v osnovi pa poznavanje in upoštevanje nosilne zmogljivosti prostora (carrying capacity).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je odločilo pristopiti k izvedbi projekta z naslovom Carrying capacity methodology for tourism. Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki ima različne ekonomske, socialne in okoljske vplive. Z večanjem števila turistov prihaja do povečanja pritiskov na turističnih območjih. S tem projektom želijo preveriti nosilne zmogljivosti destinacij. Pri tem so izbrali projektne partnerje: Skupnost občin Slovenije, hrvaško združenje mest, razvojno agencijo iz italijanske Gorice ter štiri slovenske občine kot partnerje in pilotna območja raziskave. To so občina Bled, Divača, Nova Gorica in Brežice. Bled kot alpska destinacija z eno najbolj obiskanih znamenitosti v Sloveniji, Divača zaradi Škocjanskih jam, ki sodijo pod okrilje Unesca, Nova Gorica z Gorico kot primer mejnih mestnih območij ter Brežice kot zdraviliška občina z največjimi termami v Sloveniji. Projekt bo potekal do novembra, do takrat pa se bo s pomočjo pilotnih območij in konzorcijem strokovnih sodelavcev iz Avstrije in Slovenije razvijala metodologija.

V Brežicah so v sredini januarja organizirali prvi delovni sestanek deležnikov, ESPON sekretariata iz Luksemburga in konzorcija zunanjih izvajalcev projekta. V Mestni hiši sta jih najprej pozdravili podžupanja Mila Levec in Jasna Radič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot vodilni deležnik. Sandra di Baggio iz ESPON sekretariata iz Luxemburga je predstavila uvodno poročilo konzorcija, ki ga je v nadaljevanju podrobno predstavil Bernard Schuh iz ÖIR, avstrijskega inštituta za prostor, ki vodi konzorcij. Razprava je potekala o podatkih, metodologiji, vlogi deležnikov, vizualizacijskih rešitvah in platformi. V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o časovnici in nadaljnjih korakih. Spodbudna je bila informacija, da se za rezultate projekta, ki se je komaj pričel, zanimajo iz več držav, omenjeni sta bili Italija in Islandija. Po zaključku teoretičnega dela se je razprava nadaljevala na terenu - Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, jim je razkazala staro mestno jedro ter jih po Gasi pripeljala do gradu, kjer so bili navdušeni nad Viteško dvorano in freskami v njej. S tem so ostalim partnerjem predstavili mesto ter si ogledali izzive in priložnosti, ki jih še čakajo.

Sedaj je na vrsti drugi del projekta, in sicer začenja se faza ocenjevanja potreb destinacij in identifikacije merjenja, da se preveri potrebe in stanje turizma v destinaciji. Tema je zagotovo izjemno aktualna za Brežice, saj je občina v letu 2019 zabeležila 96 % vseh nočitev v Posavju. Na delavnici, ki bo 12. 3. 2020 ob 9. uri v sejni sobi Mladinskega centra Brežice, bodo ključni deležniki turizma v občini Brežice in zunanji strokovni sodelavci iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, skupaj izdelali sistemsko sliko turizma v destinaciji in diskutirali o destinacijski zmogljivosti. Na tej osnovi se bo opredelilo za management zmogljivosti potrebne podatke, razpoložljivost in vire. Kasneje bo sledila faza zbiranja podatkov in njihova vizualizacija, ki jo bo s svojimi orodji pripravil avstrijski partner.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam