Časopis za pokrajino Posavje
6.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občinski štab Civilne zaščite Krško na ogledu NEK

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Občinski štab Civilne zaščite Krško na ogledu NEK Udeleženci 5. srečanja reševalcev in ekip prve pomoči občine Krško smo bili na povabilo Nuklearne elektrarne Krško (NEK) povabljeni v njihovo delovno okolje. Delovanje elektrarne so nam v uvodu predstavili s krajšim filmom. Božidar Krajnc, direktor inženiringa v NEK, je navzočim približal splošne podatke in tehnične karakteristike ter podatke glede oskrbe z električno energijo, obratovalno učinkovitostjo in jedrsko varnostjo.

Milan Kostrevc in Aleš Zeme, ki sta v elektrarni zadolžena za program načrta za primer izrednega dogodka, ter Brane Sambol, ki je bil ta dan dežurni inženir izmene, so nas spremljali na ogledu elektrarne. Najprej so nam predstavili popolni simulator, ki je kopija kontrolne sobe in je namenjen usposabljanju obratovalnega osebja. Simulator uporabljajo tudi pri rednih urjenjih osebja za primer izrednega dogodka. V sklopu lanskoletne državne vaje za primer nesreče v NEK, ki je temeljila na vnaprej pripravljenem namišljenem scenariju in predpostavkah o nastanku zelo malo verjetnih dogodkov, ki bi povzročili izpust radioaktivnih snovi in radiološke posledice v okolici elektrarne, je bilo tako omogočeno simuliranje dogodkov v realnem času. V okviru scenarija vaje so bile zaradi številnih sočasnih odpovedi različnih sistemov dosežene vse stopnje nevarnosti - začetna, objektna in splošna nevarnost. Tako se je lahko preverila pripravljenost za ukrepanje v elektrarni, na lokalni in državni ravni ter usklajenost načrtov. Ogled elektrarne smo nadaljevali s sprehodom po klasičnem delu elektrarne mimo kondenzatorja, turbine in generatorja, si skozi galerijo ogledali glavno kontrolno sobo ter zunanjost ostalih zgradb tehnološkega procesa. V tehničnem podpornem centru, prostoru, ki je namenjen delovanju štaba civilne zaščite NEK in podpornega osebja v primeru izrednega dogodka, in najbolj zadeva udeležence ogleda, so nam podrobneje predstavili pripravljenost na odziv in komunikacijo s pristojnimi organi v okolju. Po ogledu zaklonišča je sledila malica in skupno druženje, ko smo si obiskovalci izmenjali vtise ob podrobnejšem spoznavanju nuklearne elektrarne. Vseh 27 udeležencev je iz strokovnega ogleda pridobilo marsikakšno dodatno pomembno informacijo, prav tako pa je bil ta obisk potrditev medsebojnega sodelovanja, ki je pri specifiki objekta NEK vsekakor potreben, kar sta poudarila tudi Branko Petan, zadolžen za področje zaščite in reševanja v Občini Krško, in Ida Novak Jerele iz službe za odnose z javnostmi v elektrarni, ki sta obisk organizirala. Udeleženci obiska se zahvaljujemo strokovnim sodelavcem elektrarne za nazorno razlago ter občinskemu štabu civilne zaščite, ki je ponovno omogočil dodatno izobraževanje in seznanjanje za primer izrednega dogodka.

Doroteja Jazbec

« Nazaj na seznam