Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2019

Objavljeno: Torek, 29.10.2019    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Klet Krsko-cvickova brajda-prva trgatev (12)
Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina do  20. novembra 2019 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2019, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo.

Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz RS za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.
 
Za prijavo sta predpisana obrazca, ki se lahko dobita:
  • v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje),
  • v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje), pisarni 106 in 108, ter na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki, kjer se ju lahko tudi odda, 
  • na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave:https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=544 in
  • https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=545. 
V zvezi s tem so v času uradnih ur (v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure) na telefonskih številkah 498 14 42 in 498 14 44 na voljo dodatna pojasnila.
 
Pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2018, obveščamo tudi, da so bili dolžni do 7. septembra 2019 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2019, kar lahko uredijo tudi ob prijavi pridelka grozdja in vina.

Višji prejemki upravičencev po t. i. »vojni zakonodaji« 

Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po t. im. »vojnih« zakonih.
 
Invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o vojnih invalidih, dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o vojnih veteranih in doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja so tako bili z uskladitvijo v višini 2,4 % in poračunom za mesec julij 2019 že izplačani v mesecu septembru 2019.

Invalidski dodatek in družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih ter veteranski dodatek po Zakonu o vojnih veteranih pa bodo upravičencem z območja pristojnosti Upravne enote Krško z omenjeno uskladitvijo in poračunom za mesece julij, avgust in september 2019 izplačani v mesecu novembru 2019.

Vir: UE Krško
 
 

 
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte