Časopis za pokrajino Posavje
5.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ohranjajo poselitev na podeželju

Objavljeno: Nedelja, 27.10.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Praznik KS Sentjanz 2019 (91)

Praznik KS Šentjanž so z nastopi obogatili učenke in učenci domače osnovne šole, ki je začela s svojim delovanjem leta 1839. Šola je ves čas svojega delovanja tudi kulturno gibalo kraja in okolice.

V minulem petkovem večeru se je v prepolni kulturni dvorani v Šentjanžu odvijala osrednja prireditev ob prazniku krajevne skupnosti, s katerim obeležujejo spomin na junaški boj in upor Milana Majcna ter Jančija Mevžlja proti okupatorju, ki je želel slovensko deželo v času 2. svet. vojne potujčiti.

Praznik KS Sentjanz 2019 (95)

Priznanje KS Šentjanž sta predsednik krajevne skupnosti Boštjan Repovž in sevniški župan Srečko Ocvirk podelila DPM Šentjanž, ki ga od leta 2014 vodi Jožica Krmelj.

»Letošnji praznik KS je pravzaprav pregled opravljenega dela ob izteku prvega leta mandata sveta in predsednika sveta KS Šentjanž,« je dejal v uvodu svojega govora Boštjan Repovž in v nadaljevanju predstavil igro števil, s katerimi se je soočil kmalu po nastopu svojega prvega mandata na čelu krajevne skupnosti, ko je obiskal tudi referentko za krajevne skupnosti v občini. Ta mu je podrobno razložila proračunske postavke, v katerih so točno določena namenska sredstva, ki morajo biti porabljena skladno s sprejetim programom oziroma občinskim proračunom. »Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest v KS je 52.737,58 evrov, na postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v KS pa 53.192,49 evrov. Na postavki ljubiteljska kultura je 14.216,90 in na postavki mediji in avdiovizualna kultura 2.745,50 evrov, komunalne dejavnosti 4.503,46 ... Pri številkah sem nekako doma, ampak pri teh postavkah sem imel občutek, da je moj disk poln. A ni še končala. Odprte postavke, kaj je to? To so obveznosti, ki jih je potrebno plačati do navedenega roka. Izdelava plomb 12.200 in 3.586 evrov, redno vzdrževanje cest drugi del 7.000 evrov, zimska služba 21.862 evrov ...« je skušal pojasniti, zakaj bo v vasi Kladje opravljena asfaltacija ceste v dolžini 800 m in v širini3,5 metra ter urejena mulda, medtem ko bo ostalih 700 metrov ostalo za naslednja leta.

Praznik KS Sentjanz 2019 (96)

Nekdanje predsednice DPM Šentjanž (Rezi Repovž, Ana Groznik, Mira Skoporc, Boža Majcen in Helena Hribar), ki v letošnjem letu obeležuje 40 let delovanja, so postavile trdne temelje za uspešno delovanje društva.

»V svetu je trend preseljevanja v velika mesta, v Sloveniji tega trenda ni, za kar skrbijo urejene ceste, šolske stavbe in elektronske komunikacije. Ohranjamo poselitev in kvaliteto življenja v krajih, ki so nekoliko odmaknjeni,« je dejal sevniški župan Srečko Ocvirk ter spomnil na investicije v preteklih proračunskih obdobjih, ki so prinesla energetsko sanacijo osnovne šole, izgradnjo nove telovadnice in celovito obnovo šolske kuhinje.

KRAJEVNO PRIZNANJE PREJELO DPM ŠENTJANŽ

Praznik KS Sentjanz 2019 (97)

Prva predsednica šenjanškega društva prijateljev mladine je bila Rezi Repovž.

V nadaljevanju prireditve sta oba govornika podelila letošnje krajevno priznanje. Le-to je za 40 let nemotenega delovanja prejelo Društvo prijateljev mladine Šentjanž, ki ga vodi Jožica Krmelj. Slednja se je v svojem zahvalnem govoru zahvalila vsem dosedanjim predsednicam društva, ki so postavile trdne temelje za nadaljnje dobro delo. Društvo je ob jubileju izdali tudi publikacijo, v kateri so zbrani mnogi spomini in slikovno gradivo.

Prijeten in razgiban kulturni program so oblikovali učenke ter učenci domače osnovne šole s svojimi mentoricami, Ljudske pevske Solzice iz Budne vasi, moška pevska skupina Društva vinogradnikov Šentjanž in šentjanške mažoretke. Po zaključeni prireditvi so se obiskovalke in obiskovalci zadržali še v živahnem klepetu ob dobrotah Aktiva kmečkih žena Budna vas in domačega društva vinogradnikov.

S. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

10.04.2019 | Redakcija

Zdravi in negovani zobje

10.04.2019 | Redakcija

Z nasmehom na obrazu

09.01.2020 | Redakcija

Edini ohranjen uskoški stolp