Časopis za pokrajino Posavje
27.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Osnovnošolcev bo sicer več, prvošolcev pa (drastično) manj

Objavljeno: Nedelja, 01.09.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
os_artice_prvi_solski_dan62

Lanski sprejem prvošolčkov na OŠ Artiče (foto: arhiv PO)

Samo še en dan nas loči do začetka novega šolskega leta 2019/20, ko bo osnovne šole v posavskih občinah zapolnilo skupno 6712 vpisanih učenk in učencev, kar je dobrih 200 več kot v šolskem letu 2018/19, a bo kar za okvirno štiri razrede ali skupno 86 manj prvošolcev.

V osem osnovnih šol v občini Krško je v novem šolskem letu vpisanih skupno 2547 učenk in učencev ali 65 več kot v šolskem letu 2018/19, ko je v krških šolah skupno učenost nabiralo 2482 osnovnošolcev. Glede na višje število šolajočih otrok in mladostnikov bodo po šolah vzpostavljeni skupno štirje oddelki več, in sicer 135 (lani 131 oddelkov). Po nekaj letih pa bo nižje število prvošolcev, saj je teh v prve razrede vpisanih 293 ali 27 manj kot v minulem letu. Medtem ko so bili šolarji iz šolskih klopi odsotni dobra dva meseca, so se na vseh šolah z večjimi ali manjšimi vzdrževalnimi in investicijskimi posegi pripravljali na njihov ponovni sprejem, največja dela pa potekajo na koprivniški osnovni šoli, kjer so pričeli z gradnjo prizidka, v katerem bosta med drugim urejeni dve učilnici. Kljub delom bo pouk na tej šoli potekal nemoteno, za en razred pa bo organiziran pouk v stari šoli. Ko bodo na OŠ Koprivnica stekla obnovitvena dela še na prenovi kuhinje, bo za malice in kosila otrok poskrbljeno s prevozom z ene izmed drugih osnovnih šol.

Zapora mostu vpliva na dve šoli

Nekaj manjših sprememb, kot so nam sporočili z Oddelka za družbene dejavnosti na občini Krško, se nanaša tudi na organizacijo šolskih prevozov na območju okolišev osnovnih šol, o čemer bodo starši obveščeni, nekoliko večji časovni vpliv pri organiziranem prevozu pa pričakujejo v šolskem okolišu OŠ Podbočje, saj je vzpostavljena popolnoma zapora mostu na Brodu pri Podbočju. Sicer so začeli vzdrževalci cestnih odsekov v preteklem in tekočem delu izvajati cestne označbe v okolici vseh šol, v prvem tednu pouka pa bodo za dodatno varnost otrok v prometu na odsekih prometnih cest, ki vodijo k šolam, tradicionalno skrbeli člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) občine Krško, okoli 25 članov ZŠAM, deset policistov Policijske postaje Krško, občasno pa tudi redarji Skupnega prekrškovnega organa.

Na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki bo devet razredov obiskovalo skupno 233 osnovnošolcev, to je dva več kot v minulem šolskem letu (231), v klopi prvega razreda pa bo sedlo 26 prvošolcev ali trije manj (29). Na kostanjeviški šoli sicer poteka energetska sanacija šolskega poslopja, o čemer smo obširneje pisali v 14. številki časopisa v mesecu juliju, na šoli pa so ob tej priložnosti posebej opozorili na povečan promet mimo šole kot posledica že zgoraj omenjene popolne zapore mostu na Brodu. Sicer bo nad varnostjo otrok tudi v Kostanjevici bdelo več prostovoljcev SPV, prisotni pa bodo tudi policisti.

Pol manj bistriških prvošolcev

V OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2019/20 vpisanih 127 učencev, kar je 13 učenk in učencev manj kot v minulem šolskem letu (140). In medtem ko je lani prvič sedlo v šolske klopi 13 prvošolcev, jih bo letos le sedem. Po besedah ravnatelja bistriške šole Bogomirja Marčinkovića so počitnice izkoristili za manjša popravila na šoli, obnovili so stopnice pred vhodom v šolo in opravili temeljita pleskarska dela. Za izvedbo del je iz proračunske postavke investicijsko vzdrževanje zagotovila sredstva matična občina. »V prvih šolskih dneh bodo organizirane akcije za večjo varnost šolarjev ob šolskih poteh skupaj s policijo in prostovoljci, glede šolskih prevozov pa je občina v juniju izvedla javni razpis, na katerem je bil izbran brežiški prevoznik Integral Brebus za obdobje štirih let,« je še povedal ravnatelj.

Manj jih bo tudi v Radečah

Iz Radeč so nam sporočili, da je poletje minilo brez večjih vzdrževalnih ali obnovitvenih del na šolskih objektih in da sta tako matična OŠ Marjana Nemca Radeče kot podružnična šola v Svibnem nared za sprejem osnovnošolcev. Skupno bo šoli obiskovalo 343 učenk in učencev, kar je prav toliko kot v minulem šolskem letu, in sicer 331 matično in 12 svibensko šolo. Prvič bo prag radeške šole prestopilo 30 prvošolcev, v svibenski pa bodo znanje nabirali štirje prvošolci (lani je bilo prvošolcev skupno 17 več). Tudi v Radečah prvo skrb in pozornost posvečajo varnosti otrok. Tako bodo prostovoljci ZŠAM in AMD Radeče – tem so se že v lanskem letu pridružili tudi člani tamkajšnjega društva upokojencev – vsaj prva dva tedna in nato po vsakih počitnicah še en teden pri prehodih za pešce v okolici šole in tudi pri nekaterih avtobusnih postajališčih varovali otroke, sicer pa bodo učenci nižjih razredov tako kot v preteklih letih prve dni pouka v spremstvu policista in predstavnikov ZŠAM Radeče izvajali oglede šolskih poti, pridobivali ali obnavljali znanje glede ravnanja in obnašanja pešcev v prometu. V povezavi z večjo varnostjo so obnovili tudi vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo – s poudarkom na označevanju šolskih poti.

V Sevnici več prevozov

V sevniški občini bo v sedem osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki delujejo na devetih lokacijah, v šolske klopi prvič sedlo 154 prvošolcev, kar je 14 manj kot lani (140). Skupaj je v osnovne šole v šolskem letu 2019/20 vpisanih 1460 otrok, kar je več kot v lanskem letu, ko je bilo vpisanih 1446 učencev. Kot sporočajo z Občine Sevnica, so od manjših investicij v letošnjih poletnih mesecih v teku izgradnja pasivne infrastrukture za brezžično omrežje ter montaža notranjih senčnih rolojev v OŠ Tržišče, nakup novega šolskega kombija v Krmelju, obnovitvena dela na strehi OŠ Boštanj, dograditev sanitarij ter kuhinjskih aparatov na OŠ Blanca, sanacija parketa v OŠ Ane Gale in preureditev s prenovo treh učilnic ter nabavo čistilnega stroja v Šentjanžu. Kuhinja v OŠ Sava Kladnika Sevnica je bogatejša za kuhinjski aparat – konvektomat, načrtovano je še polaganje novega poda na hodniku v pritličju in v dveh učilnicah, medtem ko je v podružnični šoli v Loki načrtovano še urejanje umivalnice. Aktualna večja investicija je izvedba obračališča pri OŠ Blanca, ki bo v sklopu celostne rešitve prometne varnosti na območju šole omililo težave pri srečevanju vozil na dovozu in pri vključevanju na regionalno cesto.

Pred novim šolskim letom so povečali število šolskih prevozov s 15 na 16. Vzpostavili so namreč dodatna linijo prevoza s kombijem, ki je prilagojen za prevoz osebe s posebnimi potrebami. Prevoz je urejen za dva otroka, predviden je tudi spremljevalec. Tako kot vsako leto je tudi za letošnji prvi šolski dan načrtovanih več aktivnosti, sodelovanje različnih društev, prostovoljcev in tudi policije, ki bodo skrbeli za opozarjanje na previdnost in pozornost tako na osnovnošolce kot ostale udeležence v prometu.

Kapelski šestošolci v Dobovo

V občini Brežice sta v osem osnovnih šol in eno podružnično šolo vpisana skupno 2002 učenca ali v primerjavi s preteklim šolskim letom dva učenca več, od tega je 221 otrok vpisanih v prvi razred, a je tako kot v vseh preostalih občinah teh manj kot v preteklem letu, kar za 18. Med počitnicami so po vseh šolah po občini izvajali vzdrževalna dela, med večjimi posegi pa je bila na dobovski OŠ dr. Jožeta Toporišiča prenovljena zobna ambulanta, v pišeški šoli so bile sanirane razpoke na podlagi zunanjega igrišča, na OŠ Velika Dolina so dotrajan pomivalni stroj zamenjali z novim, na OŠ Artiče so v kuhinji zamenjali konvektomat, slednjega so dodali tudi na OŠ Brežice, kjer so izvedli brušenje parketa in sanirali še cevi v kuhinji, na OŠ Cerklje ob Krki pa je potekala odprava nekaterih pomanjkljivosti in dodatna dela (tribune na igrišču, ograja pri vrtcu), zadnji dve navedeni šoli, to je cerkljanska in brežiška, pa bosta pridobili še vsaka po eno novo večnamensko osebno vozilo za prevoz otrok.

Večje spremembe pri organizaciji pouka v šolah brežiške občine niso predvidene, razen na podružnični šoli v Kapelah, ki jo bodo, po navedbah oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice, zaradi večjega števila učencev v 1. razredu in posledično samostojnega oddelka obiskovali učenci 5. razredov, medtem ko bodo učenci 6. razreda pouk obiskovali eno leto pred dosedanjo prakso v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. V prvih šolskih dneh bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brežice s sodelujočimi partnerji namenil vso pozornost tradicionalni akciji Varna pot v šolo.

Bojana Mavsar

Prispevek je objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.
« Nazaj na seznam