Časopis za pokrajino Posavje
3.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pestra vsebina sevniške občinske seje

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Pestra vsebina sevniške občinske seje V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 25. marca potekala 20. redna seja Občinskega sveta občine Sevnica. Občinski svetniki in svetnice so med 26 točkami dnevnega reda obravnavali dvajset predlogov z različnimi vsebinami ter nato po razpravah sprejeli še sklepe. Poročilo Centra za socialno delo Sevnica o poteku in rezultatih izvajanja socialno-varstvene storitve »pomoč družini na domu kot socialni oskrbi« je za preteklo leto podala direktorica Danica Božič. Poudarila je, da se je pomoč družini na domu pokazala kot pomembna oblika pomoči v domačem okolju, ki bistveno prispeva k višjih kvaliteti življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, predvsem starejših in invalidnih oseb. Gre za socialno-varstveno storitev, ki omogoča uporabnikom, da z ustrezno organizirano pomočjo ostanejo doma. Po predstavljenem poročilu je bil sprejet sklep o višini cene socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu v letošnjem letu, ki znaša za uporabnika 4,98 evra na efektivno uro.S podrobnimi podatki poslovanja v preteklem letu, predstavljenimi v gradivu za občinsko sejo, je bil na predlog nadzornega odbora in  po kratki razpravi  sprejet zaključni proračun za leto 2008.Po živahni razpravi so občinski svetniki in svetnice dali soglasje k imenovanju nove direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica, in sicer 35-letni univerzitetni diplomirani bibliotekarki Aniti Šiško z Rake, ki se je prijavila na javni razpis ter opravila predstavitev programa dela v knjižnici na seji sveta zavoda Knjižnice Sevnica, vendar naj bi svet zavoda ugotovil ali kandidatka izpolnjuje pogoj iz javnega razpisa - tri leta delovnih izkušenj na vodstvenem položaju.V nadaljevanju občinske seje je bil med zadnjimi točkami dnevnega reda predstavljen tudi predlog o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, s čimer je prepovedano vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na samem območju;  trgati  cvetje, izkopavati, poškodovati ali lomiti rastline ali uničevati vegetacijske formacije; spreminjati kulturo rastišča z morebitno pogozditvijo travnika ali pašnika, preoranje ledine ipd. Predlog je bil sprejet.S.R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte