Časopis za pokrajino Posavje
2.03.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pobude, vprašanja in predlogi krških svetnikov na zadnji seji

Objavljeno: Ponedeljek, 25.01.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0049

Anton Petrovič

Člani krškega občinskega sveta so na 19. redni seji minuli četrtek podali tudi nekaj zanimivih pobud, vprašanj in predlogov, ki jih povzemamo v nadaljevanju.

Anton Petrovič (SD) je vprašal, ali je res, da se število testiranih (in posledično pozitivnih na covid-19), ki se izvaja na mejnem prehodu Obrežje, statistično vpisuje pod občino Brežice. "Na ta način Posavje ne bo nikoli prešlo vsaj v oranžno regijo, kar posledično pomeni strožje ukrepe na našem območju in tako tudi daljše izvajanje pouka na daljavo, kar lahko pusti širše posledice na otrocih določenega starostnega obdobja,"
DSC_0048

Jože Olovec (desno) in Dušan Dornik (levo)

je menil in dal pobudo, da se pripravi statistični pregled za vse lokacije testiranj v Posavju, koliko je bilo testiranj, število pozitivnih prebivalcev posavskih občin in izračun, kolikšen odstotek to predstavlja glede na skupno število prebivalcev ter kolikšen bi bil odstotek, če izvzamemo stanovalce vseh petih domov za starejše v Posavju.

Aleš Suša (Levica) je predlagal, naj se na planoti nad Planino nad Podbočjem uredi progo za tek na smučeh, kar bi bilo možno narediti bodisi z manjšim ratrakom bodisi z motornimi sanmi z ustreznim priključkom, seveda v primeru ustreznih snežnih razmer.

Jože Olovec (SDS) je podal več pobud in predlogov. Prva se je nanašala na javno razsvetljavo v Leskovcu pri Krškem, natančneje na pešpoti v Ulcah,
DSC_0040

Boštjan Pirc (levo)

ki so jo v letu 2019 izglasovali v okviru participativnega proračuna. "!S strani strokovnega predstavnika občine Krško je bilo pred glasovanjem izdano ustno priporočilo, da je lahko javna razsvetljava samo v izvedbi s solarnimi svetilkami, sicer bo komisija predlog zavrnila. Zato smo pristali na to tehnično rešitev, seveda ob zagotovilu, da nove svetilke delujejo nemoteno tudi 5 let in več. Danes, po šestih mesecih, ne deluje pravzaprav nobena oz. občasno ena ali dve. Tako je izpadlo, da so svetilke, za katere smo 'skurili' več kot 5.000 eur, dobre le pri dnevni svetlobi. Na osnovi tega občini predlagam naslednje: da, v kolikor vztrajajo na tej tehnični rešitvi, poskrbijo za ustrezno zalogo svetilk, kar bo omogočalo dokaj redno menjavo in seveda namen same vgradnje; ali pa se izvede javna razsvetljava s priključkom na električno energijo, za kar smo, ob priliki rekonstrukcije vozišča, že vgradili ustrezne podzemne cevi. Več kot očitno je, da so take nedelujoče rešitve, najdražje rešitve za javno blagajno. poleg tega pa ne služijo svojemu namenu."

Glede javne razstaveljave je opozoril še, da se pri predlogih zanjo pristojni vedno sklicujejo na Elaborat širitve javne razsvetljave, ki je bil izdelan v letu 2012, po njegovih besedah pa omejuje in ovira samo tiste, ki na javno razsvetljavo čakajo že več desetletij, ne pa tudi novih ulic, ki so praviloma opremljene z javno razsvetljavo še preden se stanovalci naselijo vanje. "Nekorektno se mi zdi tako, da preferiramo novogradnje in nove pešpoti, ob tem pa mirno prezremo potrebe občanov, ki na javno razsvetljavo čakajo že 40 let in več. Sklicevanje na varčevanje pri porabi električne energije je, ob tem pristopu, pravi absurd ter sprenevedanje. Če bi želeli res varčevati, ali to želimo v naprej, potem bomo največ privarčevali, če bomo dopuščali gradnjo le znotraj naselij in ob že zgrajeni infrastrukturi," je dejal Olovec.

Zanimalo ga je še, ali je Občina Krško zainteresirana za prenos lastništva gradu Šrajbarski turn, ki je v lasti države, na občino in če je pripravljena kaj storiti v tej smeri "razen tega, da ob vsaki priložnosti opozarja na propadanje tega kulturnega spomenika? Sam sem prepričan, da ima ta grad potencial, poleg zanimive lastne zgodovine, povezane tudi s pesnikom Francetom Prešernom, da postane osrednja turistična in protokolarna točka v občini kakor tudi v Posavju. Poleg tega in ob vsem tem pa bi tako dobili dodatno možnost promocije pridelave vin in vinogradništva v našem okolju, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na to gospodarsko panogo v našem okolju."

Opozoril je še, da Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin potrebnih za izgradnjo javne infrastrukture med lastniki povzroča nemalo nezadovoljstva, saj, kot je poudaril, določa cene zemljišč mimo zakonitosti trga in posledično spravlja lastnike v podrejen položaj, poleg tega povzroča občutne zamike pri izvedbi načrtovanih projektov občine Krško. "Zato predlagam, da se omenjeni sklep spremeni tako, da se odpravi ta diskriminatorni izračun cene zemljišč in se vnese določilo, ki uvaja tržno naravnanost po namembnosti posameznega zemljišča."

Njegova zadnja pobuda pa se je nanašala na področje socialne politike oz. na pobudo za pregled dokazil o upravičenosti do statusa in posledično do izplačil socialnih transferjev priseljencem ter k ukrepanju ob morebitnih zlorabah socialnih pravic. "Od občine seveda ne pričakujem, da prevzame naloge organov pregona, pričakujem pa, da poskrbi za dosledno zakonsko porabo javnih in v primeru, kot je bilo to izkazano pri policijski preiskavi, da sproži pobudo z zahtevo po razširitvi tovrstne preiskave na celotno obdobje po letu 2010. Mislim, da je to potrebno, saj je očitno, da izsledki policijske preiskave niso zgolj nek osamljen primer organiziranih in sistematskih zlorab socialnega sistema in seveda oškodovanja občinske javne blagajne.," je zaključil Olovec.

Dušan Dornik (SMC) je povedal, da je v medijih zasledil informacijo o hišni preiskavi v podjetju KOG, eni od hčerinskih družb Kostaka Krško, zato pričakuje pisno pojasnilo za občinske svetnike, kaj so razlogi zanjo.

Boštjan Pirc (SLS) je dejal, da odgovor na njegovo vprašanje s prejšnje seje v zvezi s porabo sredstev Športne zveze Krško ni popoln, poleg tega pa opozoril še na cesto pri HE Krško, kjer ni prehoda za pešce in obojestranskega pločnika, kar je ob številnih sprehajalcih in tekačih lahko nevarno.

P. P.
« Nazaj na seznam