Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pod Goro umeščajo nov priključek

Objavljeno: Ponedeljek, 03.05.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
pod goro (11)

Nov cestni priključek se bo navezoval z regionalne ceste, ki bo prekategorizirana v občinsko, na območju objektov Pod Goro 8 in Pod Goro 15 (na sliki)

9. aprila se je iztekel rok, do katerega so morale zainteresirane projektantske družbe ali samostojni podjetniki z dejavnostjo projektiranja oddati ponudbe na v mesecu marcu objavljeno javno naročilo Občine Krško za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove dostopne ceste Pod Goro–Gora. Ta se bo navezala z obstoječe obvoznice Krško–Brestanica na območju stanovanjskega objekta Pod Goro 8 in se priključila na cesto na koncu naselja Pod Goro.

S tem bodo v prvi vrsti uresničene dolgoletne želje in potrebe občanov iz nad mestom višje ležečih naselij Cesta, Čretež in Gora, ki se z vozili ob vstopu in izstopu iz mesta v/iz smeri svojih domov vsakodnevno prebijajo skozi ozko grlo strnjenega naselja Pod Goro. Ker gre za lokalno cesto, na kateri so na enem voznem pasu parkirana vozila stanovalcev tamkajšnjega večstanovanjskega objekta, na nasprotni strani ceste pa ima kar nekaj individualnih hiš in večstanovanjski objekt domala direkten sestop na ulico, je obstoječ prometni režim urejen na način, da je po njej vzpostavljena prepoved prometa za kamione s priklopniki, a se še vedno morajo na milimetre tesno po njej prebijati avtobusi, delovna vozila in delovni stroji. Zato bo nova dostopna cesta, na katero bo po njeni izgradnji preusmerjen promet, omogočala promet tudi tovornim vozilom, z vidika prometne varnosti pa pomenila veliko olajšanje prebivalcem na tem območju kakor tudi razbremenitev prometnih tokov na Hočevarjevem trgu, nam je povedala vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo na Občini Krško Janja Špiler.

Kljub temu pa ni pričakovati, da bo pot do nove dostopne cestne z glavne ceste do navezave na obstoječo cesto Pod Goro v dolžini 90 m kratka. Kot v uvodu navedeno, je šele stekel postopek za izdelavo projektne dokumentacije zanjo, v skladu z obstoječo novo zakonodajo pa bo poleg ostale zakonsko predpisane dokumentacije, pogojene s posegi v prostor (ureditev ceste, pločnika, opornih zidov, javne razsvetljave, odvodnjavanja idr.), treba izdelati tudi projektno dokumentacijo za porušitev več objektov na predvideni trasi bodoče dostopne ceste. Še pred njenim dejanskim umeščanjem bo treba namreč s tem v zvezi doseči sporazum s stanovalci večstanovanjskega objekta Pod Goro 8, predvidenega za rušenje (o njihovi izselitvi, finančnem nadomestilu ali drugačnih možnih oblikah njihove nastanitve) kakor tudi z lastniki nenaseljenega objekta Pod Goro 15 s spremljajočimi objekti, v proračunu občine pa zagotoviti sredstva za investicijo.

Bojana Mavsar

(članek je bil objavljen v 15. aprila izdanem časopisu Posavski obzornik)
« Nazaj na seznam