Časopis za pokrajino Posavje
23.01.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Podeljena priznanja in Grb občine Sevnica

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Podeljena priznanja in Grb občine Sevnica V Kulturni dvorani Sevnica je v petek zvečer potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Sevnica. Z njo vsako leto obeležijo spomin na pogumno dejanje partizanske skupine pod vodstvom komandirja Dušana Kvedra Tomaža, ki je 12. novembra 1941 iz sevniškega zapora rešila skupino ujetnikov, kamor jih je zaprl nemški okupator. Tudi na letošnji prireditvi, na kateri je bil slavnostni govornik zgodovinar dr. Janko Prunk (pogosto je vabljen kot govornik, saj je sevniški rojak iz Loke pri Zidanem Mostu), so posamezniki in društva prejeli tudi občinska priznanja.

PREJEMNIKI SREBRNE PLAKETE OBČINE SEVNICASrebrno plaketo občine Sevnica so prejeli: Boštjan Repovž iz Šentjanža, Kolesarsko društvo Sevnica, Božidar Beci iz Loke pri Zidanem Mostu, Franc Povše iz Boštanja in Gostišče Dolinšek z Vrha pri Boštanju. Pri predstavitvi dobitnika srebrne plakete občine Sevnica Boštjana Repovža je bilo med drugim povedano: »Je predsednik PGD Šentjanž. Pri obnovi gasilskega doma je zasnoval obsežen in ambiciozen štiriletni program obnove doma in posodobitve voznega parka, ki je bil v celoti izveden. Sooblikoval in vodil je zbiranje gradiva za izid Kronike PGD Šentjanž. Že od ustanovitve KD Milan Majcen Šentjanž je blagajnik, kjer zna poiskati začetna sredstva za izvedbo odrske uprizoritve; vedno pa se je zavzemal, da se del izkupička nameni obnovi kulturnega doma. Je predsednik vodovodnega odbora Šentjanž in svoj prosti čas namenja skrbi za brezhibno oskrbo z vodo zaselkov Šentjanž, Potok in Gabrce.«

Tudi Kolesarsko društvo Sevnica, ki ga je leta 1995 nekaj kolesarskih navdušencev, je zelo dejavno in zato je letošnji prejemnik srebrne plakete občine Sevnica. Po 15 letih delovanja ima društvo več kot 70 članov, v širšem slovenskem prostoru pa je znano kot zelo dober in zanesljiv organizator tradicionalnih rekreativnih kolesarskih prireditev, ki v Sevnico vsako leto znova privabijo številne kolesarje iz domovine in tujine. Člani in članice sevniškega kolesarskega društva vsako leto sodelujejo tudi pri usposabljanju učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica pri pridobitvi kolesarskega izpita. Temu je bilo še dodano: »Člani se udeležujejo kolesarskih prireditev po Sloveniji v okviru akcije Slovenija kolesari in so za udeležbo prejeli številna priznanja. Člani se vsako leto v poletnih mesecih odpravijo na večdnevna kolesarska potovanja po Sloveniji in izven. Kolesarsko društvo Sevnica je član Kolesarske zveze Slovenije, aktivno sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije in Turistično zvezo Slovenije.«

Na predlog Društva govedorejcev Sevnica in na predlog občinske komisije za priznanja je občinski svet občine Sevnica na svoji oktobrski seji potrdil tudi Božidarja Becija za prejemnika srebrne plakete, ki mu jo je na občinski slovesnosti podelil župan Srečko Ocvirk. Moderatorka večera Breda Vidmar pa je pojasnila: »Božidar Beci iz Loke pri Zidanem Mostu s svojo družino živi in kmetuje na večji hribovski kmetiji. Prizadeva si povzdigniti kmetijstvo med pomembne in spoštljive panoge v občini. S svojim zgledom in vztrajnostjo je kot dolgoletni predsednik Društva govedorejcev Sevnica širil izkušnje in znanje med sevniške kmete. Potrebe in želje po napredku na kmetijah je znal predstaviti tudi lokalnim oblastem in tako pridobiti prepotrebna sredstva za razvoj teh, po večini, hribovskih kmetij v občini. Je organizator raznih izobraževanj in usposabljanj kmetov. Kmetje mu zaupajo in ga delegirajo v najvišje organe upravljanja na področju kmetovanja. Njegovi argumentirani predlogi pomagajo spremeniti tudi zakonodajo na področju kmetijstva. Z njegovo pomočjo se posledično v občini ohranja več kmetij vitalnih in perspektivnih tudi za mlade prevzemnike in tako pogoji za zaposlitve te poseljeno in obdelano podeželje.«

Krajevna skupnost Boštanj je za dobitnika srebrne plakete občine Sevnica predlagala Franca Povšeta, ki je že desetletja aktiven član vaškega odbora, organizator in vodja številnih uspešnih akcij - izgradnje gasilskega doma v Boštanju, modernizacije kulturnedvorane TVD Partizan Boštanj, izgradnje mrliške vežice, ureditve parkirnega prostora na pokopališču ter njegovi dokončni ureditvi, izgradnje asfaltiranega igrišča pred gasilskim domom in TVD Partizanom Boštanj. »Že drugi mandat je predsednik PGD Boštanj, katerega član je že 40 let. Bil je pobudnik in realizator nabave modernega gasilskega kombija, udejstvoval se je pri nabavi gasilske cisterne in kot predsednik društva je v veliki meri poskrbel za notranjo ureditev doma, njegove opreme in nabavo gasilske opreme, ni pa pozabljal tudi na delo in opremo drugih gasilskih enot v KS Boštanj. Je tudi uspešen podjetnik s 60 zaposlenimi in kljub gospodarski krizi zaposluje nove ljudi,« je bila utemeljitev, ki jo je prebral sovoditelj prireditve Vili Zupančič..Tudi Gostišče Dolinšek z Vrha pri Boštanju je predlagala KS Boštanj. Utemeljitev je bila naslednja: »Začetki Gostišča Dolinšek segajo v leto 1977, ko sta se zakonca Dolinšek vrnila iz Nemčije in začela svojo poslovno pot na Vrhu pri Boštanju, kjer sta postavila majhno brunarico in nato še manjši gostinski lokal; tekom let je zrasel večji gostinski lokal s pripadajočimi športnimi objekti. V letu 2001 je vodenje gostišča prevzel sin Martin, ki je dejavnost razširil še na »catering« ter kavarno na sevniškem gradu. Začetki so bili težki, ker je bilo kljub lepi lokaciji težko prepričati goste, da se bodo na obed pripeljali iz Sevnice na Vrh, a to jim je uspelo in sedaj prihajajo gostje iz vse Slovenije in tudi iz tujine! Gostišče Dolinšek je majhno podjetje in ravno to je njihova prednost, ker se posvečajo vsakemu gostu posebej - to je njihovo poslanstvo, na katerem gradijo svojo kvaliteto ter gostoljubnost; njihove usmeritve za prihodnost so konstantno dvigovanje kvalitete na področju kulinarike, kot na področju udobja bivanja njihovih gostov ter preboja na nove trge.«

PREJEMNIKI ZLATE PLAKETE OBČINE SEVNICAZlate plakete občine Sevnica so prejeli Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Ana Mešiček z Blance in Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj.

Zlato plaketo občine Sevnica je prejel Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, ki je usmerjen v zagotavljanje celovite skrbi za starejše v občini Sevnica - trenutno je v celodnevno varstvo in preskrbo vključenih 95 občanov. »Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica je vpet v osrednje življenje mesta Sevnica z okolico in je povezan z različnimi interesnimi skupinami. Dom je v zadnjih letih pridobil novo, prijaznejšo podobo, ki je izboljšala bivalne pogoje za življenje oskrbovancev in delovne pogoje za zaposlene,« je bilo izrečeno ob predstavitvi. DUO Impoljca Sevnica je tudi vključen v projekt Leonardo da Vinci na področju upravljanja kakovosti in je mesto, kjer se srečujejo vse generacije v obliki medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja. Vodi ga direktorica Andreja Flajs.

Največji aplavz ob prejemu zlate plakete je prejela dolgoletna ravnateljica OŠ Blanca in kulturnica Ana Mešiček. Ob predstavitvi njene delovne poti je bilo izrečeno tudi: »Leta 1973 se je zaposlila na OŠ Blanca kot predmetna učiteljica in knjižničarka, leta 1990 je postala ravnateljica. Z jasno vizijo in smelimi načrti je želela, da šola drži korak z ostalimi šolami v Sloveniji. Z vztrajnim prizadevanjem je skupaj s krškim in sevniškim županom dosegla dogovor o skupnem šolskem okolišu, kar je bila garancija za obstoj popolne osemletke in s tem gradnje nove šole. V letošnjem septembru je bil na šoli odprt tudi oddelek vrtca.« Ravnateljica Ana Mešiček je v svojem več ko 20-letnem ravnateljevanju zgledno skrbela tudi za sodelovanje šole z gasilci, s krajem in s kulturnimi društvi. Prispevala je k razvoju kulturnega in družbenega življenja na Blanci. Poleg tega je dolgoletna aktivna gasilka in trenutno gonilna sila ekipe veteranov pri PGD Blanca. Je tudi soavtorica Kronike gasilstva na Blanci, ki je izšla leta 2008 ob 80-letnici društva..Na vlogo predlagatelja, Sveta Krajevne skupnosti Krmelj, je sevniška volilna komisija za občinska priznanja izbrala za prejemnika zlatega priznanja še Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj, ki je v letošnjem letu praznovalo 80-letnico uradnega obstoja. »Uradni začetek se smatra s požarom v rudniku leta 1929. Društvo je takrat delovalo z gasilsko opremo, ki jo je nabavilo vodstvo premogovnika. Po zaprtju rudnika se je društvo leta 1967 preselilo v najete prostore bivše železniške postaje. Ob koncu drugega tisočletja je društvu uspelo urediti lastništvo zgradbe in v letih 2008 in 2009 dom tudi posodobiti in obnoviti. Gasilski dom je sedaj kraju v ponos in na razpolago tudi za druge družabne prireditve. PGD Krmelj si prizadeva za usposabljanje podmladka, uspešni pa so tudi pri aktivnostih ženske desetine. Dobro sodeluje z osnovno šolo in s KS Krmelj. V društvu znajo prisluhniti potrebam krajanov, vedno so pripravljeni pomagati in zaščititi skupno ter zasebno lastnino. Največje rezultate in uspehe je društvo doseglo v zadnjih desetih letih,« je bilo izrečeno v predstavitvi.

TANIN SEVNICA PREJEMNIK GRBA OBČINE SEVNICA Ob letošnjem občinskem prazniku občine Sevnica, katerega slovesnost je potekala včeraj v sevniški kulturni dvorani, je najvišje priznanje, in sicer Grb občine Sevnica prejelo sevniško podjetje Tanin z več kot 80-letno tradicijo in s 119 zaposlenimi. »Zametki podjetja segajo v čas pred 86 leti, ko je bilo ustanovljeno podjetje Jugotanin, iz katerega je danes zraslo sodobno in uspešno srednje veliko podjetje, ki trži produkte za usnjarski program, prehrano ljudi in živali, tekstilno industrijo, farmacevtsko industrijo, energetiko oz. elektriko, za zaščito lesa, lesne talne obloge, petrokemijo ter metalurgijo. Podjetje je prisotno na vseh kontinentih, svoje izdelke prodaja v 41 državah po vsem svetu. Več kot 90% vseh prihodkov ustvari na trgih EU in izven. Je prejemnik mednarodno priznanih certifikatov kakovosti. Proizvodni procesi so ekološko naravnani in ima statut kvalificiranega proizvajalca električne energije, kar kaže na visoko raven ekološke in tehnološke učinkovitosti. Zaposlenim podjetje omogoča dodatno izobraževanje, financira štipendiste in omogoča opravljanje obvezne strokovne prakse. Vključuje se v družbeno dogajanje v občini, z donacijami pomaga lokalnim društvom ter organizacijam,« je bilo predstavljeno na petkovi slovesnosti, ko je direktor Tanina Ivan Mirt, ki je tudi večinski lastnik podjetja, prevzel najvišje občinsko priznanje. Kulturni program so oblikovali učenci Glasbene šole Sevnica, Godba Sevnica in učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružničnima šolama Studenec in Loka, s kratkim filmom »Od praznika do praznika« pa je bilo prikazano delo občine v preteklem letu. Uvodni pozdrav na prireditvi je imel sevniški župan Srečko Ocvirk, ob zaključku prireditve pa so Sevničanom in Sevničankam čestitali za praznik tudi župani in podžupani sosednjih ter prijateljskih občin, poslanec Andrej Vizjak ter dekan Fakultete za logistiko Celje - Krško dr. Martin Lipičnik, ki je na oder povabil tudi gostujočega predavatelja iz Singapurja.

S. R.

« Nazaj na seznam