Časopis za pokrajino Posavje
10.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Podjetje TPV oproščeno plačila komunalnega prispevka

Objavljeno: Četrtek, 05.12.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
9_seja_os_brezice (4)

Brežiški občinski svet se bo še zadnjič letos sestal v ponedeljek, 16. decembra.

Članice in člani Občinskega sveta občine Brežice so v sklopu novembrske seje sprejeli nekaj sklepov, med katerimi se en navezuje tudi na novelacijo investicijske dokumentacije projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«.

OŠ Velika Dolina izpadla iz projekta

Občina je v okviru tega projekta javno-zasebnega partnerstva objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v občinski lasti. Na razpis se je prijavil samo en ponudnik, in sicer podjetje Petrol d.d. Po besedah vodje oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzane Ogorevc je prišlo do nekaj sprememb glede na prvotno investicijsko dokumentacijo, saj kljub nasprotovanjem pogajalcev s strani občine ponudnik Petrol d.d. Osnovne šole Velika Dolina ni prepoznal kot objekta, ki bi ga obnavljal, predvsem zato, ker je bila pred leti že izvedena energetska obnova te šole, zato je izpadel iz tega projekta (oz. pride zanj v poštev samo javno naročilo), sta bila pa iz delne v celovito energetsko sanacijo prestavljena športna dvorana Brežice in telovadnica OŠ Artiče. Nova vrednost celotnega projekta znaša dobrih 5 milijonov evrov in je približno za 50 tisoč evrov dražja od prvotne vrednosti). Ogorevčeva je dodala, da se bo občina s ponudnikom še pogajala, tudi za nižje cene in prihranke, ki jih želijo imeti. Načrtujejo, da bi februarja 2020 zaključili pogajanja in nato podpisali pogodbo, še pred tem pa bo predlog koncesijske pogodbe obravnaval in sprejemal tudi občinski svet. Občina bi rada večino projekta izpeljala med poletnimi počitnicami prihodnje leto, saj je med načrtovanimi (delnimi) energetskimi prenovami objektov večina šol. Novelirana dokumentacija je podlaga za oddajo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev na Ministrstvu za infrastrukturo.

TPV-ju ne bo treba plačevati komunalnega prispevka

9_seja_os_brezice (3)

Ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec

Svetniki so poleg tega sprejeli tudi odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbi s pitno vodo ter ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice. Potrdili pa so tudi spremembe odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje brežiške občine, in sicer z dodatnim sklepom, da lahko občinski svet na predlog župana delno ali v celoti oprosti plačilo komunalnega prispevka srednjim ali velikim podjetjem za investicije strateškega pomena, s katerimi bo zagotavljalo ohranjanje ali povečanje števila zaposlitev. Primer je podjetje TPV, kateremu je občina s sprejetim sklepom že oprostila plačilo komunalnega prispevka za lokacijo nove investicije v IPC Brezina, s sprejetimi spremembami odloka pa bo lahko oproščeno plačila tudi za dozidavo obstoječe lokacije v Šentlenartu.

Med kadrovskimi zadevami pa omenimo podajo pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Globoko Rozike Vodopivec, ki bo z novim letom začela že svoj četrti mandat na čelu globoške šole. Zadnja seja brežiških svetnikov v tem letu bo v ponedeljek, 16. decembra, ko bosta na dnevnem redu tudi osnutka proračuna za leti 2020 in 2021.

R. R.
« Nazaj na seznam