Časopis za pokrajino Posavje
11.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Posodobitev brežiškega nogometnega stadiona se nadaljuje

Objavljeno: Torek, 23.06.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Pogled na nogometni stadion Brežice_arhiv Zavoda za šport Brežice

Pogled na nogometni stadion Brežice

Občina Brežice skrbi za razvoj športa v občini s sofinanciranjem delovanja in programov športnih društev, posebno pozornost vsako leto namenja tudi vzdrževanju in posodobitvi številnih športnih objektov. Letos občina nadaljuje z večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona v Brežicah. V letu 2020 se začenja izgradnja pomožnega igrišča z umetno travo in ureditev pripadajoče razsvetljave v skupni vrednosti 835.000 evrov. Predvidoma bo igrišče na voljo za uporabo v naslednjem letu.

Kot je dejal župan občine Brežice Ivan Molan, je posodobitev igrišča nujna, če želimo nadaljevati z razvojem nogometa v občini. Kompleks nogometnega stadiona že sedaj redno uporablja 200 mladih in otrok, še 150 otok pa se ukvarja z nogometom v okviru interesnih dejavnosti po šolah.
 
Na javnem razpisu izbrana izvajalca del sta podjetji FIT ŠPORT d.o.o. za umetno travo in Javna razsvetljava d. d. za osvetlitev igrišča. Pogodbi sta bili sklenjeni 9. in 10. junija letos. Pogodbena vrednost del za pomožno igrišče z umetno travo je 610.000 evrov in za izvedbo razsvetljave 225.000 evrov. Za investicijo je občina pridobila 50.000 evrov sofinanciranja iz naslova Fundacije za šport.
 
V letu 2018 je bilo prestavljeno glavno nogometno igrišče z naravno travo in zgrajen avtomatski namakalni sistem ter postavljene lovilne mreže, prenovljene so bile tudi sanitarije. Istočasno je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za celovito obnovo kompleksa stadiona (travnate površine). V letu 2019 je občina pridobila projektno dokumentacijo za celovito prenovo nogometnega stadiona, urejena je bila tudi razsvetljava glavnega nogometnega igrišča (vrednost cca. 495.000 evrov). Investicijo je občina prijavila tudi na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na javni razpis Nogometne zveze Slovenije ter vlogo naslovila tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo.
 
Namen posodobitve celotnega kompleksa nogometnega stadiona je učinkovitejša in kakovostnejša priprava igrišča ter s tem izboljšanje pogojev za igro in trening. Z načrtovanimi rednimi vlaganji se izboljšujejo pogoji za delo tako domačih klubov kot za širše trženje objekta drugim uporabnikom, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta.
 
V letu 2020 bo v sklopu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega poteka energetska obnova 15 objektov v lasti občine, celovite energetske prenove deležna tudi sama zgradba nogometnega stadiona. Celovita energetska obnova zgradbe v vrednosti dobrih 320.000 evrov obsega izolacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema s termostatskimi ventili in energetsko upravljanje.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam