Časopis za pokrajino Posavje
10.07.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Praznična prireditev na Raki: »Bodimo si dobri sosedje in dobri sokrajani«

Objavljeno: Petek, 09.08.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Raka-krajevni praznik 2019 (13)

Prireditev so zaradi nestanovitnega vremena z raškega gradu prestavili pod šotor na raškem igrišču.

V teh dneh na Raki poteka krajevno praznovanje, posvečeno godovanju krajevnega zavetnika sv. Lovrenca ter narodnemu gospodarju, učitelju, publicistu, uredniku, čebelarju in sadjarskemu strokovnjaku Martinu Humeku, rojenemu v Gradišču pri Raki. Osrednja prireditev je potekala v četrtek pod večer pod šotorom na raškem igrišču, kamor so jo zaradi nestanovitnega vremena prestavili z raškega gradu.

Predsednik sveta KS Raka Primož Šribar, ki je vodenje KS prevzel po lanskih lokalnih volitvah, se je kljub temu zahvalil lastniku gradu Roku Mejaku, ki jim vsako leto odstopi prostor v gradu za osrednjo slavnostno prireditev in druge prireditve, ki jih organizira krajevna skupnost. Med gosti na prireditvi je posebej pozdravil župana mag. Mirana Stanka ter podžupana Silva Krošlja in Vlada Grahovca.
Raka-krajevni praznik 2019 (21)

Primož Šribar


 
PROGRAM DELA NA PODLAGI POSVETOV S KRAJANI
 
Kot je povedal v svojem nagovoru, so februarja in marca organizirali posvete s krajani za vseh šest volilnih enot v krajevni skupnosti, na katerih so krajanom predstavili delovanje krajevne skupnosti in nekatere projekte, ki so  predvideni v kraju, predvsem pa so od krajanov dobili veliko informacij o težavah in seveda željah, v katero smer naj bi šel razvoj  kraja. »Na osnovi tega smo sestavili program dela za ta mandat. Največ predlogov in želja je bilo za modernizacijo krajevnih cest, izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave, širokopasovnega omrežja ...« je dejal.
Raka-krajevni praznik 2019 (34)

Mag. Miran Stanko

Tako so v prvi polovici leta izvedli sanacijo nabrežine v vasi Kržišče, na Gmajni so v sodelovanju z družbo Kostak asfaltirali del krajevne ceste in uredili obračališče za vozila komunale, v vasi Zaloke so na njihovo pobudo ogradili in zaščitili ekološki otok, z Občino Krško so se dogovorili za postavitev zaščitne ograje na cesti Ardro–Pijana Gora.

»Z izvajalci imamo podpisane pogodbe za delno modernizacijo cest v Zabukovju in Planini pri Raki, hkrati bomo uredili priključek na lokalno cesto v Brezju pri Raki in zaključili del krajevne ceste na Raki. vsa našteta dela bi morala biti končana do konca poletja oziroma do jeseni letošnjega leta,« je naštel še nekaj načrtov.
Raka-krajevni praznik 2019 (56)

Letošnji nagrajenci

V KS se po najboljših močeh trudijo z razpoložljivimi sredstvi vzdrževati krajevne ceste, pri čemer jim težave povzročajo predvsem vse pogostejša poletna neurja, ki vztrajno odnašajo gramoz z makadamskih cest. »Pri večjih projektih sodelujemo z občinsko upravo in si prizadevamo za  čimprejšnjo rekonstrukcijo ceste Smednik–Zavratec, ureditev trga in izboljšanje prometne varnosti na Raki ter izgradnjo kanalizacije in pločnika na Smedniku. Šribar se je zahvalil društvom in posameznikom, ki pomagajo pri organizaciji številnih prireditev v krajevnih skupnosti, zlasti prazničnih, ki potekajo v teh dneh. »Udeležimo se jih v čim večjem številu, praznujmo, predvsem pa si bodimo dobri sosedje in dobri sokrajani,« je zaključil.
Raka-krajevni praznik 2019 (67)

Pogostitev ob stojnicah raških društev


 
UREJANJE TRGA NA RAKI JE KOMPLEKSEN PROJEKT
 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan mag. Miran Stanko. Izpostavil je dediščino sadjarskega in čebelarskega strokovnjaka Martina Humeka, ki se ga spominjajo ob prazniku, ter poudaril pomen ohranjanja tradicije sadjarstva in čebelarstva, saj je od čebel odvisna vsaka tretja žlica hrane. »Veseli me, da s številnimi aktivnostmi, društvi in povezovanjem gojite in ohranjate bogato kulturno dediščino vašega kraja oz. krajevne skupnosti, da gradite turistično ponudbo, katere ključni simbol je prav gotovo tudi lepo obnovljen grad Raka. Vsega tega prav gotovo ne bi bilo brez povezovanja v kraju, krajevni skupnosti ter širše v občini,« je dejal župan in izpostavil še pomen medgeneracijskega povezovanja. Ker se zaveda, da je vsaka KS pomemben in enakovreden člen občinske skupnosti, je njegov cilj enakomeren in trajnostni razvoj občine. Na Raki je občina lani odkupila zemljišča in porušila del objekta Raka 28 s ciljem celovite ureditve osrednjega trga v kraju. Gre za obsežen projekt, ki poleg ureditve trga zajema tudi ureditev kanalizacijskega sistema in ostale infrastrukture, zato je zanj treba urediti precej dokumentacije in uskladiti deležnike, kar je časovno zahteven proces in finančno velik zalogaj. Po končanih arheoloških raziskavah so letos porušili še preostali del objekta, na njegovem mestu pa ob cerkvi zgradili nov kamnit oporni zid in makadamski plato za parkiranje. V načrtu imajo še rekonstrukcijo nekaterih cestnih povezav v KS, v teku je tudi načrtovanje za rešitev prostorske stiske na tamkajšnji osnovni šoli. »Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo uresničiti zastavljene cilje, potrebno je le sodelovati in skupaj iskati najboljše rešitve,« je poudaril. Za konec je Račanom in Račankam čestital ob prazniku in jim dejal: »Bodite ponosni na vse, kar vam narava nudi, in na vse, kar ste skupaj na tem koščku zemlje ustvarili.«
 
PRIZNANJA UČITELJICI, VZGOJITELJICI IN TAJNIKU
 
Šribar in Stanko sta nato podelila tri krajevna priznanja. Prejeli so jih Polonca Ulčnik za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju v OŠ Raka ter za medgeneracijsko predajanje znanja s področja ročnih del, Anica Tomše za dolgoletno delo v vrtcu Raka, kjer se je razdajala skoraj 40 let, in Gregor Brodnik za učinkovito in odgovorno delo tajnika KS, ki ga je opravljal nekaj let, še vedno pa z veseljem pomaga in svetuje, če kdo potrebuje pomoč.
 
Prireditev je povezovala Barbara Ulčnik Tomažin, popestrili pa so jo Matej in Pia Kržan z violinsko izvedbo himne, domača pevska skupina Lavrencij in folklorna skupina Raka. Številna raška društva so po prireditvi pripravila pogostitev.
 
Krajevno praznovanje se danes nadaljuje s pohodom po priljubljenih raških gričih in že 15. cvičkovim večerom na raškem igrišču, v soboto bodo na Smedniku gasilske igre brez meja, v župnijski cerkvi sklep celodnevnega češčenja, zvečer pa na raškem igrišču tradicionalna lovrenška veselica z ansamblom Meh, v nedeljo sledi še slovesna sv. maša ob župnijskem žegnanju s srečanjem krajanov, popoldne pa srečanje starodobnikov in motoristov ter turnir v odbojki na mivki.
 
P. P.
« Nazaj na seznam